Embetsledelsens offisielle aktiviteter

Dette gjør embetsledelsen (statsforvalter Knut Storberget og assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen) denne uken:

Uke 36

Statsforvalter

  • mandag 6.september: Statsforvalterens barn- og ungepanel
  • tirsdag 7. september: Kontaktutvalget for Statsforvalterne og DSB
  • torsdag 9. september: Regionmøte Gran 

 

Assisterende statsforvalter

Sigurd Tremoen deltar frem til 12. november på Sjefskurset på Forsvarets høgskole. 

Statsforvalter Knut Storberget og ass. statsforvalter Sigurd Tremoen
Statsforvalter Knut Storberget og ass. statsforvalter Sigurd Tremoen