Embetsledelsens offisielle aktiviteter

Dette gjør embetsledelsen (statsforvalter Knut Storberget og assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen) denne uken:

UKE 18:

Statsforvalter:

  • mandag 3. mai: Barnehageutvalget
  • onsdag 5. mai: Styringsmøte DSB
  • onsdag 5. mai: Fast onsdagsmøte mellom Hdir, DSB og statsforvalterembetene
  • fredag 7. mai: Helseberedskapsrådet
  • lørdag 8. mai: Åpne utstilling i Hamar konserthus

Assisterende statsforvalter:

  • mandag 3. mai: Innsettelse av ny rektor ved Høgskolen i Innlandet
  • onsdag 5. mai: Styringsmøte DSB
  • onsdag 5. mai: Fast onsdagsmøte mellom Hdir, DSB og statsforvalterembetene
Statsforvalter Knut Storberget og ass. statsforvalter Sigurd Tremoen
Statsforvalter Knut Storberget og ass. statsforvalter Sigurd Tremoen