Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Embetsledelsens offisielle aktiviteter

Dette gjør embetsledelsen (statsforvalter Knut Storberget og assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen) denne uken:

UKE 4:

Statsforvalter:

  • Mandag 25. januar: Møte om opprettelse av nettstedet Innlandsstatistikk.no
  • Onsdag 27. januar: Foredrag for beredskapssjefene i fylkeskommunene
  • Onsdag 27. januar: Fast onsdagsmøte mellom Hdir, DSB og statsforvalterembetene
  • Onsdag 27. januar: Kommunemøte

Assisterende statsforvalter:

  • Onsdag 27. januar: Fast onsdagsmøte mellom Hdir, DSB og statsforvalterembetene
  • Onsdag 27. januar: Kommunemøte
Statsforvalter Knut Storberget og ass. statsforvalter Sigurd Tremoen
Statsforvalter Knut Storberget og ass. statsforvalter Sigurd Tremoen