Innlandet bruker digital post

Illustrasjon av person som ser på post på en skjerm.

Fra 2018 har brev fra Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) til privatpersoner, organisasjoner og private virksomheter i Innlandet blitt sendt digitalt. Har du husket å opprette ei digital postkasse?

Publisert 01.01.2021

På landsbasis sender det offentlige ut rundt åtte brev per innbygger i året. Det tilsvarer 40 millioner brev. Nå sendes mange av dem digitalt.

Hva bør du gjøre?

For privatpersoner:

For å ta imot en digital forsendelse må du ha ei digital postkasse. Ca. 1,8 millioner innbyggere har opprettet ei slik postkasse. Med digital postkasse får du en sikker løsning for å ta imot og lagre (arkivere) viktig post digitalt. I tillegg kommer svaret raskere når du slipper å vente på postgangen.

Statsforvalteren kan ikke sende sensitiv e-post til en e-postkonto av hensyn til informasjonssikkerhet. Med digital postkasse blir informasjonssikkerheten ivaretatt.

Som privatperson har du to digitale alternativ å velge mellom: e-Boks eller Postens Digipost. Du kan velge å opprette digital postkasse hos én av disse. Det er helt opp til deg. Fordelene for deg er mange:

  • Du mottar posten med en gang
  • Du har tilgang til posten over alt
  • Du sparer miljøet (mindre papirbruk, færre utskrifter og redusert transportbehov)
  • Både du og vi sparer porto

For offentlige og private virksomheter:

Offentlige virksomheter som har integrasjon med SvarInn eller eFormidling, får elektroniske forsendelser fra Statsforvalteren direkte inn i sitt sak- og arkivsystem. Dersom de ikke har dette, vil de elektroniske dokumentene komme fram til virksomhetens meldingsboks i Altinn (tilknyttet organisasjonsnummeret). Private virksomheter vil få de elektroniske dokumentene i sin meldingsboks i Altinn.

Har du alt digital postkasse?

Hvis det er lenge siden du har logget deg inn, er det lurt å gjøre det nå for å:

  • Sjekke at kontaktinformasjonen din er riktig
  • Bestille varsling på SMS eller e-post når du får brev fra det offentlige

Kan du sende digitalt til Statsforvalteren i Innlandet?

Ja. Den sikreste og beste måten du tar kontakt med oss på, er å bruke et digitalt meldingsskjema, «Send sikker melding». Du logger inn via ID-porten, et felles og sikkert innloggingssystem for offentlige tjenester. Fordelen er at du kan sende (person)sensitiv informasjon gjennom denne løsningen. I tillegg håndterer systemet store vedlegg. Dersom det ikke er sensitiv informasjon, kan du sende oss en e-post til sfinpost@statsforvalteren.no.

Separasjon, skilsmisse eller mobbing?

Det er verdt å merke seg at det finnes digitale løsninger for det meste. Skal du f.eks melde fra om mobbing i skolen? Skal du søke separasjon eller skilsmisse? Det finnes egne digitale skjema for dette. Alle disse skjemaene er samlet i en felles portal. Merk at det finnes egne digitale løsninger som gjelder vergemål.

Får du ikke brev fra oss på papir?

Det skjer hvis:

Systemet vårt er lagt opp slik at dersom du har digital postkasse, sender vi til denne adressen. Har du det ikke, kommer brevet som vanlig brevpost.

Send melding til statsforvalteren

I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig at du sender dokumenter til oss i papirform. Du kan trygt sende alle typer forespørsler ved hjelp av Melding til statsforvalteren. Dette er en sikker meldingsløsning som krever innlogging via ID-porten, det vil si at du kan bruke skjemaet til å sende inn sensitive opplysninger. Du kan også laste opp filer som vedlegg til forespørselen din.

Unngå å bruke e-post dersom du skal sende sensitive opplysninger til oss eller andre. E-post er i utgangspunktet ukryptert, som betyr at det kan være mulig for andre å lese innholdet.