Kort om Innlandet

Stein med skilt som viser retning til Oppland og Hedmark

Fra 1. januar 2019 ble fylkene Hedmark og Oppland betjent av ett fylkesmannsembete. Kongen i statsråd har bestemt at navnet skal være Fylkesmannen i Innlandet. Dermed brukes begrepet «Innlandet» i enda en sammenheng.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.01.2022

Innlandet er opprinnelig ikke noe stedsnavn, men betegner området som i hovedsak dekkes av fylkene Hedmark og Oppland. Området dekker nær 17 prosent av fastlandsarealet i Norge, og spenner fra Osloregionen i sør til Trøndelag i nord. Mot vest avgrenses Innlandet av Jotunheimen og fjellområdene i Valdres, i øst grensen mot Sverige. Det nye fylkesmannsembetet skal samhandle med 48 kommuner (fra 2020: 46).

Store, høye og lange

Innlandet har et samlet areal på 52 113 kvadratkilometer og er etter Troms og Finnmark det største av landets fylker i areal. Til sammenligning; Innlandet er litt større enn Bosnia-Herzegovina og om lag 20 prosent større enn Danmark.
 
Innlandet kan skilte med å ha det største, det lengste og det høyeste av landets naturrekorder:

  • Norges største innsjø, Mjøsa, ligger sentralt plassert midt i Innlandet
  • Norges høyeste fjell, Galdhøpiggen, ligger i Innlandet. Seks av landets ti høyeste fjelltopper ligger også her
  • Innlandet huser Norges lengste elv, Glomma.

Innlandet er det eneste fylket som ikke har kystlinje. Bare 11 prosent av arealet ligger lavere enn 300 meter over havet, mens 15 prosent ligger høyere enn 1200 meter over havet.

Synkende folketall målt opp mot landet

Innlandet har et folketall på 370 994 (1.1.2018). Innlandets andel av landets samlede befolkning har vært synkende gjennom hele 1800- og 1900-tallet. I 1801 hadde Innlandet 14,3 prosent av Norges befolkning. I 1900 var andelen 10,8 prosent og i 2000 8,2 prosent. I 2018 bor 7,3 prosent av landets befolkning i Innlandet. I tiårsperioden 2009–2018 økte folketallet med 3,3 prosent, mot 10,3 prosent for landet som helhet.

Flere og flere bruker «Innlandet»

Mange virksomheter har allerede tatt i bruk begrepet «innlandet» i sitt navn, slik som Høgskolen i Innlandet, Innlandet politidistrikt, Sykehuset Innlandet, Teater Innlandet, Innovasjon Norge Innlandet og NHO Innlandet. Regionreformen gjør at fylkeskommunene i Hedmark og Oppland blir slått sammen til Innlandet fylkeskommune ett år etter fylkesmennene, nemlig 1. januar 2020. Da blir Innlandet dessuten mindre, fordi kommunene Jevnaker og Lunner overføres til Viken (nåværende Buskerud, Akershus og Østfold).

Kilde: Wikipedia, Store norske leksikon, regjeringen.no

Innlandskart

Klikk på en kommune og finn kommunefakta - eller åpne kartet i et eget vindu.

Kommuner i Innlandet

 

Kommunenr. (fra 1.1.2020)

Tidligere kommunenr.

Kommune

Folketall 1.1.2018

Landareal (km2)

Innbyggere per km2

3401

0402

Kongsvinger

17934

953

19

3403

0403

Hamar

30930

338

92

3405

0501

Lillehammer

27938

451

62

3407

0502

Gjøvik

30642

630

49

3411

0412

Ringsaker

34151

1123

30

3412

0415

Løten

7615

362

21

3413

0417

Stange

20646

641

32

3414

0418

Nord-Odal

5097

475

11

3415

0419

Sør-Odal

7884

479

16

3416

0420

Eidskog

6142

603

10

3417

0423

Grue

4740

777

6

3418

0425

Åsnes

7279

1004

7

3419

0426

Våler

3680

678

5

3420

0427

Elverum

21123

1209

17

3421

0428

Trysil

6567

2941

2

3422

0429

Åmot

4480

1293

3

3423

0430

Stor-Elvdal

2490

2126

1

3424

0432

Rendalen

1827

3061

1

3425

0434

Engerdal

1294

1917

1

3426

0436

Tolga

1553

1097

1

3427

0437

Tynset

5605

1822

3

3428

0438

Alvdal

2424

919

3

3429

0439

Folldal

1569

1260

1

3430

0441

Os

1936

1008

2

3431

0511

Dovre

2642

1349

2

3432

0512

Lesja

2038

2169

1

3433

0513

Skjåk

2179

1968

1

3434

0514

Lom

2331

1889

1

3435

0515

Vågå

3638

1252

3

3436

0516

Nord-Fron

5728

1092

5

3437

0517

Sel

5872

888

7

3438

0519

Sør-Fron

3146

712

4

3439

0520

Ringebu

4454

1221

4

3440

0521

Øyer

5130

616

8

3441

0522

Gausdal

6148

1146

5

3442

0528

Østre Toten

14888

485

31

3443

0529

Vestre Toten

13314

231

58

3446

0534

Gran

13770

657

21

3447

0536

Søndre Land

5650

659

9

3448

0538

Nordre Land

6750

920

7

3449

0540

Sør-Aurdal

3014

1068

3

3450

0541

Etnedal

1352

443

3

3451

0542

Nord-Aurdal

6443

849

8

3452

0543

Vestre Slidre

2139

421

5

3453

0544

Øystre Slidre

3221

881

4

3454

0545

Vang

1601

1311

1