Kontakt oss

Her har vi samlet all viktig kontaktinformasjon.

Publisert 01.01.2021

Besøksadresser:

Statens hus, Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 Lillehammer
Statens hus, Parkgata 36, 2317 Hamar

Se kart for begge kontorsteder nederst på denne siden.

Åpningstider:

Hele året: 08.00-15.30.
Spesielle åpningstider gjelder i jula og i påsken.

Postadresse:

Statsforvalteren i Innlandet
Postboks 987
2604 Lillehammer

Fakturaadresse:

Elektronisk fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 974 761 645. Les mer om elektronisk faktura.

Papirfaktura godtas i unntakstilfeller. Adressen er da:
Statsforvalteren i Innlandet, Fakturamottak DFØ,
Postboks 4746, 7468 Trondheim

Faktura merkes med Ref.: 3860 + bestillerens initialer (f.eks. 3860XXXX).

Velg digital postkasse

Statsforvalteren ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Vi kan ikke sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikke er sikkert nok. En digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønsker. Det finnes to leverandører av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Velg digital postkasse på nettsiden til Norge.no.

Unngå å bruke e-post til sensitiv informasjon

Du bør ikke sende sensitiv informasjon til oss via e-post eller sosiale medium. Ukryptert e-post går ikke direkte fra sender til mottaker, men via mange forskjellige knutepunkt før den kommer frem. Kommunikasjonen kan i verste fall overvåkes eller analyseres av andre.

I mange tilfeller har vi digitale skjemaer eller tjenester du kan bruke, se oversikten over skjema og tjenester her. I skjemaer der det er naturleg å legge inn sensitiv informasjon, må du bruke en elektronisk ID (e-ID) for å logge inn. En elektronisk ID er dessuten viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være, og for at vi skal kunne få tilgang til opplysninger om deg. 

Den sikreste og beste måten du tar kontakt med oss på, er å bruke et digitalt meldingsskjema, «Send sikker melding». Du logger inn via ID-porten, et felles og sikkert innloggingssystem for offentlige tjenester. Fordelen er at du kan sende (person)sensitiv informasjon gjennom denne løsningen. I tillegg håndterer systemet store vedlegg. Dersom det ikke er sensitiv informasjon, kan du sende oss en e-post til sfinpost@statsforvalteren.no.

 

Kart:

Kontaktinformasjon

Telefon:

Sentralbord: 61 26 60 00
Telefon vergemål: 62 55 10 02
Faks: 61 26 61 67

E-postadresse:

sfinpost@statsforvalteren.no 

Send sikker melding:

Sikker melding (privatperson)
Sikker melding (bedrift)
Sikker melding (vergemål)

Ansatte:

Liste over ansatte

Hvis du leter etter kontaktpersoner på et spesifikt fagområde, kan du lete etter fagområder på denne siden og ta kontakt med oppgitt kontaktperson.