Øvelser

Foto: Monica Lunde.

Gode øvelser er et viktig virkemiddel for å øke samfunnets evne til å håndtere kriser og styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Gjennom øvelser kan vi teste og videreutvikle systemer, funksjoner og kompetanse, eller påvise effekt av gjennomførte tiltak og endringer. Vi må heller ikke undervurdere verdien av den læringen som finner sted når vi planlegger og gjennomfører en øvelse.

Den kommunale beredskapens robusthet beror på kriseledelsens evne til å håndtere krisesituasjonen. Gjennom trening og øvelser får kommunen viktig lærdom om sine beredskapsplaner og organisasjon. Test av prosedyrer, nivået på ansatte, fasiliteter, utstyr og ressurser vil både påvirke det forebyggende sikkerhetsarbeidet og det forberedende arbeidet for håndtering av kriser.

Trening danner grunnlaget for øving. Gjennom trening skal hver enkelt blir kjent med de kravene som stilles til egen posisjon, prosedyrer, samt det utstyret man skal bruke i en gitt arbeidssituasjon

Øving vil kunne validere eller teste relevansen og effektiviteten til den enkeltes trening samt vise kvaliteten på samvirke mellom ulike personer, enheter eller organisasjoner. For at øvelsene skal kunne bidra til læring er det viktig at øvelsene oppleves som realistiske.

Det finnes ulike typer øvelser, deriblant tabletop/diskusjonsøvelse, funksjonsøvelse og fullskalaøvelse. Av øvelsestypene er fullskalaøvelse den mest realistiske med høy stressfaktor.

Den viktigste forutsetningen for en robust beredskap er at planene blir øvet jevnlig. Jevnlig øving sørger for at kriseresponsen er planlagt, forutsigbar, effektiv og koordinert.


Publisert 22.12.2023

Øvelse Advent - alle kommunene øver

Det er 1.desember og mange kommuner i Innlandet gjennomfører i dag beredskapsøvelsen «Advent».  Det er en diskusjonsøvelse som Statsforvalteren har lagd et øvingsopplegg for. Alle kommunene bruker samme scenario i øvelsen. Det er håndtering av evakuering og test av kommunens motstandskraft.


Publisert 22.12.2023

Ringsaker kommune øvde på alvorlig trafikkulykke sammen med nødetatene

Ca 70 deltok da kriseledelsen i Ringsaker kommune den 13.november øvde på håndtering av en alvorlig trafikkulykke sammen med nødetatene. Scenarioet for øvelsen var en ulykke på vei som også berørte togtrafikken i området. En buss med skoleelever fra Ringsaker var med i ulykken og det ble dermed mye å håndtere også for kommunen. Evakuert og pårørendesenter ble også øvd under øvelsen.


Publisert 27.11.2023

Beredskapsøvelse Engerdal

Med utgangspunkt i en tenkt melding om omfattende angrep mot strøm og e-kom, fikk kriseledelsen i Engerdal prøvd seg på å håndtere konsekvensene av langvarige strømbrudd. Halve kommunen ble uten strøm, noe som rammet både sykehjem, asylmottak, andre tjenester og private. Kommunen samlet kriseledelsen og etter hvert politi- og brannkontakter for å håndtere den beskrevne krisen. Nabokommunene Stor-Elvdal, Trysil, Elverum og Våler deltok som observatører og var med og evaluerte øvelsen.


Publisert 02.06.2023

Stor beredskapsøvelse i Lesja og Dovre

Torsdag 8. juni vil det være stor aktivitet av nødetater, Forsvaret og frivillige i Lesja og Dovre. Det vil også være noe aktivitet med politi og HV personell i Vågå kommune den 7. juni.


Publisert 27.04.2023

Eidskog kommune øvde brannberedskapen

Eidskog kommune øvde sine beredskapsplaner for brann. Scenarioet var melding om brann ved jernbanen litt sør for Hesbølsjøen øst for jernbanen.  Den truet først sykehjem og omsorgsboliger, deretter store deler av Skotterud sentrum. Evakuering og samarbeid med andre kommuner var et viktig moment i øvelsen.


Publisert 03.04.2023

Nord-Fron fekk øvd kriseleiinga si

Scenarioet var brann på Sødorp barneskule. Skulen vart totaltskadd i brannen og elevar og tilsette måtte evakuere. 75 personer delok på øvinga og nabokommunane Sør-Fron og Ringebu var også med som observatørar og evaluatorar.


Publisert 16.11.2022

Søndre Land øvde på trusselsituasjon

Det kommer stadig ofter inn trusler xtil skoler. Som oftes er slike trusler ikke reelle, men i følge politiet må tas på alvor. Den 3. november var dette tema da Søndre-Land kommune øvde kriseledelsen sin.


Publisert 10.11.2022

Våler øvde på ulykke med farlig stoff

26.oktober øvde nødetatene og Våler kommune seg på å håndtere en stor ulykke der en tankbil med ammoniakk kolliderte med en minibuss med elever fra Våler videregående skole, avdeling Våler. Kjemikalieulykker er innenfor det som kalles CBRNE-hendelser (se faktaboks).

 

Publisert 03.10.2022

Kommuneøvelse i Lom

Lom kommune fikk øvd sin krisehåndtering fredag 23. september.  Dette var den første fysiske øvelsen vi har hatt siden pandemien.  Scenario var ras over RV15 og FV55 på grunn av mye regn og vind.  


Publisert 12.05.2022

Statsforvalteren ledet redningsøvelse i Sverige

Tirsdag denne uka "gikk alarmen" på Scandinavian Mountains Airport i Sälen i Sverige. Heldigvis var det kun en øvelse der nødetatene og kommuner på begge siden av grensen var med.