Øvelser

Foto: Monica Lunde.

Gode øvelser er et viktig virkemiddel for å øke samfunnets evne til å håndtere kriser og styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Gjennom øvelser kan vi teste og videreutvikle systemer, funksjoner og kompetanse, eller påvise effekt av gjennomførte tiltak og endringer. Vi må heller ikke undervurdere verdien av den læringen som finner sted når vi planlegger og gjennomfører en øvelse.

Den kommunale beredskapens robusthet beror på kriseledelsens evne til å håndtere krisesituasjonen. Gjennom trening og øvelser får kommunen viktig lærdom om sine beredskapsplaner og organisasjon. Test av prosedyrer, nivået på ansatte, fasiliteter, utstyr og ressurser vil både påvirke det forebyggende sikkerhetsarbeidet og det forberedende arbeidet for håndtering av kriser.

Trening danner grunnlaget for øving. Gjennom trening skal hver enkelt blir kjent med de kravene som stilles til egen posisjon, prosedyrer, samt det utstyret man skal bruke i en gitt arbeidssituasjon

Øving vil kunne validere eller teste relevansen og effektiviteten til den enkeltes trening samt vise kvaliteten på samvirke mellom ulike personer, enheter eller organisasjoner. For at øvelsene skal kunne bidra til læring er det viktig at øvelsene oppleves som realistiske.

Det finnes ulike typer øvelser, deriblant tabletop/diskusjonsøvelse, funksjonsøvelse og fullskalaøvelse. Av øvelsestypene er fullskalaøvelse den mest realistiske med høy stressfaktor.

Den viktigste forutsetningen for en robust beredskap er at planene blir øvet jevnlig. Jevnlig øving sørger for at kriseresponsen er planlagt, forutsigbar, effektiv og koordinert.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 16.11.2022

Søndre Land øvde på trusselsituasjon

Det kommer stadig ofter inn trusler xtil skoler. Som oftes er slike trusler ikke reelle, men i følge politiet må tas på alvor. Den 3. november var dette tema da Søndre-Land kommune øvde kriseledelsen sin.


Publisert 10.11.2022

Våler øvde på ulykke med farlig stoff

26.oktober øvde nødetatene og Våler kommune seg på å håndtere en stor ulykke der en tankbil med ammoniakk kolliderte med en minibuss med elever fra Våler videregående skole, avdeling Våler. Kjemikalieulykker er innenfor det som kalles CBRNE-hendelser (se faktaboks).

 

Publisert 03.10.2022

Kommuneøvelse i Lom

Lom kommune fikk øvd sin krisehåndtering fredag 23. september.  Dette var den første fysiske øvelsen vi har hatt siden pandemien.  Scenario var ras over RV15 og FV55 på grunn av mye regn og vind.  


Publisert 12.05.2022

Statsforvalteren ledet redningsøvelse i Sverige

Tirsdag denne uka "gikk alarmen" på Scandinavian Mountains Airport i Sälen i Sverige. Heldigvis var det kun en øvelse der nødetatene og kommuner på begge siden av grensen var med. 


Publisert 21.12.2021

Kompetanseheving etter cyberhendelsen i Østre Toten kommune

«Vær forberedt» var ett av læringspunktene etter dataangrepet mot Østre Toten kommune.  Statsforvalteren inviterte alle kommuner i Innlandet til kompetanseheving om temaet på Teams 1. desember.  Kommunedirektør i Østre Toten, Ole Magnus Stensrud, delte kommunens erfaringer med de andre kommunene i Innlandet.


Publisert 12.11.2021

Nødnett- et godt verktøy i krisen

Krisekommunikasjon er avhengig av robuste verktøy slik som Nødnett.  8. og 9. november deltok nødnettbrukere i Innlandet på DSBs fagdag og øvelse.


Publisert 07.09.2021

Nordmenn og svensker øver sammen

Beredskapssamarbeidet mellom Norge og Sverige er godt. Nødetatene samarbeider jevnlig, men det er også viktig å øve. Å nettopp øve, gjør mellom 60 og 70 personer fra Norge og Sverige i dag, 7. september.


Publisert 11.04.2021

Øvelse – «FORSTERKET TISK og TILTAK».

Statsforvalteren ar lagd en NY Covid-19-øvelse, kalt «FORSTERKET TISK  og TILTAK». Smittesporingsteam, kommuneoverlege og kriseledelse utfordres i et scenario der flere smittetilfeller dukker opp en fredags formiddag. Vi oppfordrer særlig kommuner som har hatt få smittetilfeller etter nyttår 2021 til å gjennomføre øvelsen.

 


Publisert 18.02.2021

TISK - øvelse

Øvelsen er utarbeidet av Statsforvalteren i Innlandet og øvelsesgrunnlaget ble delt med kommunene 18.november 2020. Det er assisterende fylkeslege Bente Westrum som har laget scenarioet i samarbeide med enhet for samfunnssikkerhet og beredskap.


Publisert 17.09.2020

Åsnes kommune øvde på pandemi

Åsnes kommune øvde denne uken på å håndtere pandemi. Fylkesmannen i Innlandet, Sivilforsvaret, Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening, Grue og Våler kommune var invitert som observatører under diskusjonsøvelsen.