Rovviltnemnda i region 3

Rovviltnemnda i region 3 har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i Oppland, og skal sørge for at den nasjonale politikken gjennomføres i regionen. Bestandsmålene i region 3 er fem årlige familiegrupper av gaupe og fire årlige ynglinger av jerv.

Publisert 01.01.2021, Sist endret 03.09.2021

Noen av oppgavene til rovviltnemnda region 3:

  • Utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av ulv og bjørn. I region 3 er det ikke bestandsmål for disse artene, og rovviltnemnda har derfor myndighet til å fastsette skade- og lisensfellingskvoter uavhengig av om det nasjonale bestandsmålet er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av jerv dersom bestandsmålet for jerv i region 3 er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og kvotejakt på gaupe dersom bestandsmålet for gaupe i region 3 er nådd.

Rovviltnemnda i region 3 har årlige møter der beitenæring, verneorganisasjoner, Statens naturoppsyn, kommuner og andre inviteres til dialog og erfaringsutveksling om rovviltforvaltningen i Oppland.

Medlemmene i rovviltnemnda i region 3 er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet etter forslag om kandidater fra fylkestinget.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 06.12.2022

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 19.desember 2022

Siste møte i rovviltnemnda region 3/Oppland dette året blir 19.desember 2022


Publisert 26.09.2022

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 6. oktober 2022

 

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 6. oktober kl. 10.00 -12.30 på Rosenlund, Lillehammer. Nå blir det fysisk møte og lunsj underveis.

 


Publisert 17.08.2022

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 25. august 2022 på Toftemo Turiststasjon, Dovre.

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 25. august kl. 16.00 -17.00 på Toftemo Turiststasjon, Dovre


Publisert 09.06.2022

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 27. juni

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland  blir mandag 27. juni kl. 10.00 -12.00. Møtet blir digitalt og eventuelle tilhørere bes om å henvende seg til sekretariatet for å få tilsendt teamslenke. 


Publisert 26.04.2022

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 5. mai på Otta videregående skole

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir 5. mai kl. 09.00 – 11.30 på Otta videregående skole.


Publisert 03.03.2022

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 17.mars

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 17. mars kl. 10.00 -13.00 på Rosenlund, Lillehammer. Nå blir det fysisk møte og lunsj underveis.


Publisert 14.12.2021

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 16. desember 2021

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 16. desember kl. 09.00 -11.00.


Publisert 08.10.2021

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 21. oktober 2021 på Lygnaseter hotel

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 21. oktober kl. 14.00 -16.00 på Lygnaseter hotel, Gran


Publisert 17.08.2021

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 20. august 2021

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir fredag 20. august kl. 09.00 -12.00 på Spitsbergseter, Venabygdsfjellet.

Møtet vil være åpent for tilhørere. Men da vi fortsatt har koronarestriksjoner vil møte også være digitalt. Derfor må de som ønsker å delta som digitale tilhørere melde fra til sekretariatet på epost i forkant, og de vil få tilsendt en link for å delta på møtet på Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtet. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet.


Publisert 07.06.2021

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 18. juni 2021

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir fredag 18. juni kl. 09.00 -12.00.

På grunn av koronaepidemien vil møte være digitalt, men åpent for tilhørere. Derfor må de som ønsker å delta som tilhørere melde fra til sekretariatet på epost i forkant, og de vil få tilsendt en link for å delta på møtet på Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtet. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet.


Rovviltnemnda i region 3

Faste medlemmer:
Aud Hove (leder)

Hans Kristian Enge

Hanne Velure

Anne Elisabeth Thoresen

Johannes Christian Wahl Gran

 

Varamedlemmer:
Bergljot Oldre
Olav Røssum
Vegard Riseng
Erik Winther
Wenche Haug Almestrand

Sekretariat: Statsforvalteren i Innlandet

Møtedatoer 2023

27. mars
4. mai
19. juni
25. august
19. oktober
18. desember