Rovviltnemnda i region 3

Rovviltnemnda i region 3 har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i Oppland, og skal sørge for at den nasjonale politikken gjennomføres i regionen. Bestandsmålene i region 3 er fem årlige familiegrupper av gaupe og fire årlige ynglinger av jerv.

Publisert 01.01.2021, Sist endret 03.09.2021

Noen av oppgavene til rovviltnemnda region 3:

  • Utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av ulv og bjørn. I region 3 er det ikke bestandsmål for disse artene, og rovviltnemnda har derfor myndighet til å fastsette skade- og lisensfellingskvoter uavhengig av om det nasjonale bestandsmålet er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av jerv dersom bestandsmålet for jerv i region 3 er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og kvotejakt på gaupe dersom bestandsmålet for gaupe i region 3 er nådd.

Rovviltnemnda i region 3 har årlige møter der beitenæring, verneorganisasjoner, Statens naturoppsyn, kommuner og andre inviteres til dialog og erfaringsutveksling om rovviltforvaltningen i Oppland.

Medlemmene i rovviltnemnda i region 3 er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet etter forslag om kandidater fra fylkestinget.


Publisert 08.05.2024

Møte i rovviltnemnda- 14. mai 2024

Det arrangeres møte i rovviltnemnda i region 3 den 14. mai fra kl. 10.00.


Publisert 06.03.2024

Møte i rovviltnemnda- 12. mars 2024

Det arrangeres møte i rovviltnemnda i region 3 den 12. mars fra kl. 9.00.


Publisert 01.02.2024

Møte i rovviltnemnda region 3 - 8. februar

Det arrangeres digitalt møte i rovviltnemnda i region 3 den 8. februar fra kl. 13.30.

 

 

 


Publisert 19.01.2024

Ekstraordinært møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 25. januar

Det blir et ekstraordinært møte torsdag 25. januar kl. 10-12 i rovviltnemnda region 3 for å diskutere uttak av jerv i Skjåk og Lesja men også diskutere foreløpige registeringer av gaupe i regionen. Protokoll og utsendte brev er utlagt 29.1.2024. 


Publisert 06.12.2023

Møte i rovviltnemnda region 3/ Oppland 18. desember 2023

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir et fysisk møte på Statens hus Lillehammer fra kl. 10-12:00 mandag 18. desember 2023.


Publisert 28.11.2023

Ekstraordinært møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 29. november

Det blir et ekstraordinært møte onsdag 29.november kl. 8 for å klagebehandle kvote lisensfelling ulv i region 3/Oppland 2023/2024.


Publisert 02.11.2023

Ekstraordinært nemndsmøte 7.november 2023

Det blir et digitalt ekstraordinært nemndsmøte den 7.november 2023 for å behandle kvote for lisensfelling ulv i region 3 sesongen 2023/2024.


Publisert 06.10.2023

Møte i rovviltnemnda region 3/ Oppland 19.oktober 2023

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir et fysisk møte på Statens hus Lillehammer fra kl. 10-12:30 torsdag 19. oktober 2023.


Publisert 12.09.2023

Møte i rovviltnemnda region 3/ Oppland 14.september 2023

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir et fysisk møte på Statens hus Lillehammer fra kl. 10-13 torsdag 14. september 2023.


Publisert 08.06.2023

Møte i rovviltnemnda region 3/ Oppland 19.juni 2023

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir et digitalt møte fra kl. 9-10.30 mandag 19. juni 2023.


Rovviltnemnda i region 3

Faste medlemmer:
Aud Hove (leder)

Hanne Velure

Johannes Christian Wahl Gran

Tom Svellet

Wenche Haug Almestrand

 

Varamedlemmer:

Vegard Riseng

Iselin Vistekleiven

Hans Kristian Enge

Olav Røssum

Anne Lise Fredlund

 

 

Sekretariat: Statsforvalteren i Innlandet

Møtedatoer 2024

8. februar

12.mars

14.mai

17.juni

21.august

25.oktober

13.desember