Rovviltnemnda i region 3

Rovviltnemnda i region 3 har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i Oppland, og skal sørge for at den nasjonale politikken gjennomføres i regionen. Bestandsmålene i region 3 er fem årlige familiegrupper av gaupe og fire årlige ynglinger av jerv.

Publisert 01.01.2021, Sist endret 03.09.2021

Noen av oppgavene til rovviltnemnda region 3:

  • Utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av ulv og bjørn. I region 3 er det ikke bestandsmål for disse artene, og rovviltnemnda har derfor myndighet til å fastsette skade- og lisensfellingskvoter uavhengig av om det nasjonale bestandsmålet er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av jerv dersom bestandsmålet for jerv i region 3 er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og kvotejakt på gaupe dersom bestandsmålet for gaupe i region 3 er nådd.

Rovviltnemnda i region 3 har årlige møter der beitenæring, verneorganisasjoner, Statens naturoppsyn, kommuner og andre inviteres til dialog og erfaringsutveksling om rovviltforvaltningen i Oppland.

Medlemmene i rovviltnemnda i region 3 er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet etter forslag om kandidater fra fylkestinget.


Publisert 08.06.2023

Møte i rovviltnemnda region 3/ Oppland 19.juni 2023

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir et digitalt møte fra kl. 9-10.30 mandag 19. juni 2023.


Publisert 18.04.2023

Møte i rovviltnemnda region 3/ Oppland 4. mai 2023

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland som blir et fysisk møte på Lillehammer/Rosenlund fra kl. 10-12.30 torsdag 4. mai 2023.


Publisert 28.03.2023

Møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 30. mars 2023

Det er satt opp et ekstra nemndsmøte i region 3 for å behandle sak 7/23 som ble utsatt fra forrige nemndsmøte 27.mars.


Publisert 09.03.2023

Nemndsmøte og dialogmøte 27.mars

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland som blir et fysisk møte på Lillehammer/Rosenlund frå kl. 10 -11.00 mandag 27. mars 2023. I kombinasjon med dette nemndsmøte blir det dialogmøte med inviterte etater, lag, foreninger og prosjekter frå kl. 11.30 -14.15. 


Publisert 15.02.2023

Ekstra møte i rovviltnemnda 22.februar

Det kalles inn til et ekstra nemndsmøte i region 3 for å behandle 2 klagesaker som har kommet inn. Møtet blir kun digitalt.  


Publisert 06.12.2022

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 19.desember 2022

Siste møte i rovviltnemnda region 3/Oppland dette året blir 19.desember 2022


Publisert 26.09.2022

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 6. oktober 2022

 

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 6. oktober kl. 10.00 -12.30 på Rosenlund, Lillehammer. Nå blir det fysisk møte og lunsj underveis.

 


Publisert 17.08.2022

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 25. august 2022 på Toftemo Turiststasjon, Dovre.

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 25. august kl. 16.00 -17.00 på Toftemo Turiststasjon, Dovre


Publisert 09.06.2022

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 27. juni

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland  blir mandag 27. juni kl. 10.00 -12.00. Møtet blir digitalt og eventuelle tilhørere bes om å henvende seg til sekretariatet for å få tilsendt teamslenke. 


Publisert 26.04.2022

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 5. mai på Otta videregående skole

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir 5. mai kl. 09.00 – 11.30 på Otta videregående skole.


Rovviltnemnda i region 3

Faste medlemmer:
Aud Hove (leder)

Hanne Velure

Johannes Christian Wahl Gran

Tom Svellet

Wenche Haug Almestrand

 

Varamedlemmer:

Vegard Riseng

Iselin Vistekleiven

Hans Kristian Enge

Olav Røssum

Anne Lise Fredlund

 

 

Sekretariat: Statsforvalteren i Innlandet

Møtedatoer 2024

8. februar

12.mars

14.mai

17.juni

21.august

25.oktober

13.desember