Rovviltnemnda i region 3

Rovviltnemnda i region 3 har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i Oppland, og skal sørge for at den nasjonale politikken gjennomføres i regionen. Bestandsmålene i region 3 er fem årlige familiegrupper av gaupe og fire årlige ynglinger av jerv.

Publisert 01.01.2021, Sist endret 03.09.2021

Noen av oppgavene til rovviltnemnda region 3:

  • Utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av ulv og bjørn. I region 3 er det ikke bestandsmål for disse artene, og rovviltnemnda har derfor myndighet til å fastsette skade- og lisensfellingskvoter uavhengig av om det nasjonale bestandsmålet er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av jerv dersom bestandsmålet for jerv i region 3 er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og kvotejakt på gaupe dersom bestandsmålet for gaupe i region 3 er nådd.

Rovviltnemnda i region 3 har årlige møter der beitenæring, verneorganisasjoner, Statens naturoppsyn, kommuner og andre inviteres til dialog og erfaringsutveksling om rovviltforvaltningen i Oppland.

Medlemmene i rovviltnemnda i region 3 er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet etter forslag om kandidater fra fylkestinget.


Publisert 12.06.2019

Møte i rovviltnemnda - 14. juni

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir fredag 14.juni  2019 kl.10.00 -13.00, Statens Hus, Lillehammer.

 


Publisert 12.04.2019

Møte i rovviltnemnda 3.mai 2019

Neste møte i rovviltnemnda i region 3 blir fredag 3. mai 2019 kl.10.00 - 13.00, Statens Hus, Lillehammer.


Publisert 26.02.2019

Møte i rovviltnemnda 12. mars 2019

Neste møte i rovviltnemnda i region 3 blir tirsdag 12. mars 2019 kl.10.00 - 13.00, Statens Hus, Lillehammer.


Rovviltnemnda i region 3

Faste medlemmer:
Aud Hove (leder)

Hanne Velure

Johannes Christian Wahl Gran

Tom Svellet

Wenche Haug Almestrand

 

Varamedlemmer:

Vegard Riseng

Iselin Vistekleiven

Hans Kristian Enge

Olav Røssum

Anne Lise Fredlund

 

 

Sekretariat: Statsforvalteren i Innlandet

Møtedatoer 2024

8. februar

12.mars

14.mai

17.juni

21.august

25.oktober

13.desember