Rovviltnemnda i region 3

Rovviltnemnda i region 3 har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i Oppland, og skal sørge for at den nasjonale politikken gjennomføres i regionen. Bestandsmålene i region 3 er fem årlige familiegrupper av gaupe og fire årlige ynglinger av jerv.

Publisert 01.01.2021, Sist endret 03.09.2021

Noen av oppgavene til rovviltnemnda region 3:

  • Utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av ulv og bjørn. I region 3 er det ikke bestandsmål for disse artene, og rovviltnemnda har derfor myndighet til å fastsette skade- og lisensfellingskvoter uavhengig av om det nasjonale bestandsmålet er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av jerv dersom bestandsmålet for jerv i region 3 er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og kvotejakt på gaupe dersom bestandsmålet for gaupe i region 3 er nådd.

Rovviltnemnda i region 3 har årlige møter der beitenæring, verneorganisasjoner, Statens naturoppsyn, kommuner og andre inviteres til dialog og erfaringsutveksling om rovviltforvaltningen i Oppland.

Medlemmene i rovviltnemnda i region 3 er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet etter forslag om kandidater fra fylkestinget.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 20.11.2019

Møte i rovviltnemnda 4. desember

Neste møte i rovviltnemnda blir 4. desember kl. 10.00 -13.00 i Industrigata 17, Lillehammer


Publisert 24.09.2019

Møte i Rovviltnemnda - 10. oktober

Neste møte i rovviltnemnda er 10. oktober kl. 10.00-13.00 i Industrigata 17, Lillehammer. 


Publisert 12.08.2019

Møte i rovviltnemnda – 21. august.

Neste møte i rovviltnemnda blir onsdag 21. august kl. 10.00 -13.00, Statens Hus, Lillehammer.


Publisert 16.07.2019

Nytt vedtak om lisensfellingskvote på jerv i region 3 - 2019/2020

I møte den 11. juli 2019 vedtok rovviltnemnda i region 3 enstemig nytt vedtak om lisensfelling av jerv i region 3/ Oppland. Det nye vedtaket kommer på bakgrunn av klagebehandling av vedtak fattet 14. juni. 


Publisert 12.06.2019

Møte i rovviltnemnda - 14. juni

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir fredag 14.juni  2019 kl.10.00 -13.00, Statens Hus, Lillehammer.

 


Publisert 12.04.2019

Møte i rovviltnemnda 3.mai 2019

Neste møte i rovviltnemnda i region 3 blir fredag 3. mai 2019 kl.10.00 - 13.00, Statens Hus, Lillehammer.


Publisert 26.02.2019

Møte i rovviltnemnda 12. mars 2019

Neste møte i rovviltnemnda i region 3 blir tirsdag 12. mars 2019 kl.10.00 - 13.00, Statens Hus, Lillehammer.


Rovviltnemnda i region 3

Faste medlemmer:
Aud Hove (leder)

Hans Kristian Enge

Hanne Velure

Anne Elisabeth Thoresen

Johannes Christian Wahl Gran

 

Varamedlemmer:
Bergljot Oldre
Olav Røssum
Vegard Riseng
Erik Winther
Wenche Haug Almestrand

Sekretariat: Statsforvalteren i Innlandet

Møtedatoer 2022

17. mars
5. mai
27. juni
24.-25. august
6. oktober
19. desember