Rovviltnemnda i region 3

Rovviltnemnda i region 3 har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i Oppland, og skal sørge for at den nasjonale politikken gjennomføres i regionen. Bestandsmålene i region 3 er fem årlige familiegrupper av gaupe og fire årlige ynglinger av jerv.

Publisert 01.01.2021, Sist endret 03.09.2021

Noen av oppgavene til rovviltnemnda region 3:

  • Utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av ulv og bjørn. I region 3 er det ikke bestandsmål for disse artene, og rovviltnemnda har derfor myndighet til å fastsette skade- og lisensfellingskvoter uavhengig av om det nasjonale bestandsmålet er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av jerv dersom bestandsmålet for jerv i region 3 er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og kvotejakt på gaupe dersom bestandsmålet for gaupe i region 3 er nådd.

Rovviltnemnda i region 3 har årlige møter der beitenæring, verneorganisasjoner, Statens naturoppsyn, kommuner og andre inviteres til dialog og erfaringsutveksling om rovviltforvaltningen i Oppland.

Medlemmene i rovviltnemnda i region 3 er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet etter forslag om kandidater fra fylkestinget.


Publisert 03.03.2022

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 17.mars

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 17. mars kl. 10.00 -13.00 på Rosenlund, Lillehammer. Nå blir det fysisk møte og lunsj underveis.


Publisert 14.12.2021

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 16. desember 2021

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 16. desember kl. 09.00 -11.00.


Publisert 08.10.2021

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 21. oktober 2021 på Lygnaseter hotel

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 21. oktober kl. 14.00 -16.00 på Lygnaseter hotel, Gran


Publisert 17.08.2021

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 20. august 2021

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir fredag 20. august kl. 09.00 -12.00 på Spitsbergseter, Venabygdsfjellet.

Møtet vil være åpent for tilhørere. Men da vi fortsatt har koronarestriksjoner vil møte også være digitalt. Derfor må de som ønsker å delta som digitale tilhørere melde fra til sekretariatet på epost i forkant, og de vil få tilsendt en link for å delta på møtet på Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtet. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet.


Publisert 07.06.2021

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 18. juni 2021

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir fredag 18. juni kl. 09.00 -12.00.

På grunn av koronaepidemien vil møte være digitalt, men åpent for tilhørere. Derfor må de som ønsker å delta som tilhørere melde fra til sekretariatet på epost i forkant, og de vil få tilsendt en link for å delta på møtet på Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtet. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet.


Publisert 29.04.2021

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 5. mai

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir onsdag kl. 09.00 -12.00.

På grunn av koronaepidemien vil møte være digitalt, men åpent for tilhørere. Derfor må de som ønsker å delta som tilhørere melde fra til sekretariatet på epost i forkant, og de vil få tilsendt en link for å delta på møtet på Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtet. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet. 


Publisert 04.03.2021

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 19. mars

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir fredag 19. mars kl. 08.30-11.00.

På grunn av koronaepidemien vil møte være digitalt, men åpent for tilhørere. Derfor må de som ønsker å delta som tilhørere melde fra til sekretariatet på epost i forkant, og de vil få tilsendt en link for å delta på møtet på Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtet. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet. 


Publisert 22.01.2021

Forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland

Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland ble vedtatt i rovviltnemndas møte 17. desember 2020. Den kan leses her.


Publisert 23.11.2020

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir 17. desember

Her er innkalling til neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland torsdag 17. desember 2020 kl. 09 -11. Per i dag skal vi ha digitalt førstevalg – men det er fortsatt flere uker til 17. desember, så når vi kommer nærmere møtetidspunktet kan vi avgjøre møteform.


Publisert 29.09.2020

Møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 16. oktober

Neste møte i rovviltnemnda region 3/Oppland er fredag 16. oktober 10.00-13.00 på Statens hus, Lillehammer.


Rovviltnemnda i region 3

Faste medlemmer:
Aud Hove (leder)

Hanne Velure

Johannes Christian Wahl Gran

Tom Svellet

Wenche Haug Almestrand

 

Varamedlemmer:

Vegard Riseng

Iselin Vistekleiven

Hans Kristian Enge

Olav Røssum

Anne Lise Fredlund

 

 

Sekretariat: Statsforvalteren i Innlandet

Møtedatoer 2024

8. februar

12.mars

14.mai

17.juni

21.august

25.oktober

13.desember