Rovviltnemnda i region 3

Rovviltnemnda i region 3 har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i Oppland, og skal sørge for at den nasjonale politikken gjennomføres i regionen. Bestandsmålene i region 3 er fem årlige familiegrupper av gaupe og fire årlige ynglinger av jerv.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.01.2021, Sist endret 03.09.2021

Noen av oppgavene til rovviltnemnda region 3:

  • Utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av ulv og bjørn. I region 3 er det ikke bestandsmål for disse artene, og rovviltnemnda har derfor myndighet til å fastsette skade- og lisensfellingskvoter uavhengig av om det nasjonale bestandsmålet er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av jerv dersom bestandsmålet for jerv i region 3 er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og kvotejakt på gaupe dersom bestandsmålet for gaupe i region 3 er nådd.

Rovviltnemnda i region 3 har årlige møter der beitenæring, verneorganisasjoner, Statens naturoppsyn, kommuner og andre inviteres til dialog og erfaringsutveksling om rovviltforvaltningen i Oppland.

Medlemmene i rovviltnemnda i region 3 er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet etter forslag om kandidater fra fylkestinget.


Publisert 22.01.2021

Forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland

Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland ble vedtatt i rovviltnemndas møte 17. desember 2020. Den kan leses her.


Publisert 23.11.2020

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir 17. desember

Her er innkalling til neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland torsdag 17. desember 2020 kl. 09 -11. Per i dag skal vi ha digitalt førstevalg – men det er fortsatt flere uker til 17. desember, så når vi kommer nærmere møtetidspunktet kan vi avgjøre møteform.


Publisert 29.09.2020

Møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 16. oktober

Neste møte i rovviltnemnda region 3/Oppland er fredag 16. oktober 10.00-13.00 på Statens hus, Lillehammer.


Publisert 12.08.2020

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 19. august

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 19. august kl. 12.00 -14.00. Møtet foregår på kommunehuset i Skjåk. 


Publisert 11.06.2020

Møte I rovviltnemnda region 3/Oppland 19. juni

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland er fredag 19. juni kl. 12.00 -15.00.


Publisert 24.04.2020

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 8. mai

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 8. mai kl. 10.00 -12.00.


Publisert 23.03.2020

Ny rovviltnemnd i region 3/Oppland

Klima- og miljødepartementet utnevnte 11. mars 2019 nye medlemmer til rovviltnemnda i region 3/Oppland. Samtlige medlemmer er politisk valgte medlemmer i Fylkesutvalget for Innlandet Fylkeskommune. 


Publisert 10.03.2020

Møte i rovviltnemnda region 3 - 19. mars

Neste møte i rovviltnemnda blir torsdag 19. mars kl 09.00-11.00, digitalt møte (teams ). 


Publisert 24.01.2020

Møte i rovviltnemnda region 3 - 31. januar

Neste møte i rovviltnemnda blir fredag 31. januar hos Fylkesmannen i Innlandet, Industrigata 17, Lillehammer kl. 10.00 -13.00.


Publisert 20.11.2019

Møte i rovviltnemnda 4. desember

Neste møte i rovviltnemnda blir 4. desember kl. 10.00 -13.00 i Industrigata 17, Lillehammer


Rovviltnemnda i region 3

Faste medlemmer:
Aud Hove (leder)

Hans Kristian Enge

Hanne Velure

Anne Elisabeth Thoresen

Johannes Christian Wahl Gran

 

Varamedlemmer:
Bergljot Oldre
Olav Røssum
Vegard Riseng
Erik Winther
Wenche Haug Almestrand

Sekretariat: Statsforvalteren i Innlandet

Møtedatoer 2023

27. mars
4. mai
19. juni
14. september
19. oktober
18. desember