Rovviltnemnda i region 3

Rovviltnemnda i region 3 har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i Oppland, og skal sørge for at den nasjonale politikken gjennomføres i regionen. Bestandsmålene i region 3 er fem årlige familiegrupper av gaupe og fire årlige ynglinger av jerv.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.01.2021, Sist endra 03.09.2021

Noen av oppgavene til rovviltnemnda region 3:

  • Utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av ulv og bjørn. I region 3 er det ikke bestandsmål for disse artene, og rovviltnemnda har derfor myndighet til å fastsette skade- og lisensfellingskvoter uavhengig av om det nasjonale bestandsmålet er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av jerv dersom bestandsmålet for jerv i region 3 er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og kvotejakt på gaupe dersom bestandsmålet for gaupe i region 3 er nådd.

Rovviltnemnda i region 3 har årlige møter der beitenæring, verneorganisasjoner, Statens naturoppsyn, kommuner og andre inviteres til dialog og erfaringsutveksling om rovviltforvaltningen i Oppland.

Medlemmene i rovviltnemnda i region 3 er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet etter forslag om kandidater fra fylkestinget.


Publisert 01.02.2024

Møte i rovviltnemnda region 3 - 8. februar

Det arrangeres digitalt møte i rovviltnemnda i region 3 den 8. februar fra kl. 13.30.

 

 

 


Publisert 19.01.2024

Ekstraordinært møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 25. januar

Det blir et ekstraordinært møte torsdag 25. januar kl. 10-12 i rovviltnemnda region 3 for å diskutere uttak av jerv i Skjåk og Lesja men også diskutere foreløpige registeringer av gaupe i regionen. Protokoll og utsendte brev er utlagt 29.1.2024. 


Publisert 06.12.2023

Møte i rovviltnemnda region 3/ Oppland 18. desember 2023

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir et fysisk møte på Statens hus Lillehammer fra kl. 10-12:00 mandag 18. desember 2023.


Publisert 28.11.2023

Ekstraordinært møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 29. november

Det blir et ekstraordinært møte onsdag 29.november kl. 8 for å klagebehandle kvote lisensfelling ulv i region 3/Oppland 2023/2024.


Publisert 02.11.2023

Ekstraordinært nemndsmøte 7.november 2023

Det blir et digitalt ekstraordinært nemndsmøte den 7.november 2023 for å behandle kvote for lisensfelling ulv i region 3 sesongen 2023/2024.


Publisert 06.10.2023

Møte i rovviltnemnda region 3/ Oppland 19.oktober 2023

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir et fysisk møte på Statens hus Lillehammer fra kl. 10-12:30 torsdag 19. oktober 2023.


Publisert 12.09.2023

Møte i rovviltnemnda region 3/ Oppland 14.september 2023

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir et fysisk møte på Statens hus Lillehammer fra kl. 10-13 torsdag 14. september 2023.


Publisert 08.06.2023

Møte i rovviltnemnda region 3/ Oppland 19.juni 2023

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir et digitalt møte fra kl. 9-10.30 mandag 19. juni 2023.


Publisert 18.04.2023

Møte i rovviltnemnda region 3/ Oppland 4. mai 2023

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland som blir et fysisk møte på Lillehammer/Rosenlund fra kl. 10-12.30 torsdag 4. mai 2023.


Publisert 28.03.2023

Møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 30. mars 2023

Det er satt opp et ekstra nemndsmøte i region 3 for å behandle sak 7/23 som ble utsatt fra forrige nemndsmøte 27.mars.


Rovviltnemnda i region 3

Faste medlemmer:
Aud Hove (leder)

Hans Kristian Enge

Hanne Velure

Anne Elisabeth Thoresen

Johannes Christian Wahl Gran

 

Varamedlemmer:
Bergljot Oldre
Olav Røssum
Vegard Riseng
Erik Winther
Wenche Haug Almestrand

Sekretariat: Statsforvalteren i Innlandet

Møtedatoer 2023

27. mars
4. mai
19. juni
14. september
19. oktober
18. desember