Rovviltnemnda i region 3

Rovviltnemnda i region 3 har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i Oppland, og skal sørge for at den nasjonale politikken gjennomføres i regionen. Bestandsmålene i region 3 er fem årlige familiegrupper av gaupe og fire årlige ynglinger av jerv.

Publisert 01.01.2021, Sist endra 03.09.2021

Noen av oppgavene til rovviltnemnda region 3:

  • Utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av ulv og bjørn. I region 3 er det ikke bestandsmål for disse artene, og rovviltnemnda har derfor myndighet til å fastsette skade- og lisensfellingskvoter uavhengig av om det nasjonale bestandsmålet er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av jerv dersom bestandsmålet for jerv i region 3 er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og kvotejakt på gaupe dersom bestandsmålet for gaupe i region 3 er nådd.

Rovviltnemnda i region 3 har årlige møter der beitenæring, verneorganisasjoner, Statens naturoppsyn, kommuner og andre inviteres til dialog og erfaringsutveksling om rovviltforvaltningen i Oppland.

Medlemmene i rovviltnemnda i region 3 er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet etter forslag om kandidater fra fylkestinget.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 09.03.2023

Nemndsmøte og dialogmøte 27.mars

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland som blir et fysisk møte på Lillehammer/Rosenlund frå kl. 10 -11.00 mandag 27. mars 2023. I kombinasjon med dette nemndsmøte blir det dialogmøte med inviterte etater, lag, foreninger og prosjekter frå kl. 11.30 -14.15. 


Publisert 15.02.2023

Ekstra møte i rovviltnemnda 22.februar

Det kalles inn til et ekstra nemndsmøte i region 3 for å behandle 2 klagesaker som har kommet inn. Møtet blir kun digitalt.  


Publisert 06.12.2022

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 19.desember 2022

Siste møte i rovviltnemnda region 3/Oppland dette året blir 19.desember 2022


Publisert 26.09.2022

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 6. oktober 2022

 

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 6. oktober kl. 10.00 -12.30 på Rosenlund, Lillehammer. Nå blir det fysisk møte og lunsj underveis.

 


Publisert 17.08.2022

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 25. august 2022 på Toftemo Turiststasjon, Dovre.

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 25. august kl. 16.00 -17.00 på Toftemo Turiststasjon, Dovre


Publisert 09.06.2022

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 27. juni

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland  blir mandag 27. juni kl. 10.00 -12.00. Møtet blir digitalt og eventuelle tilhørere bes om å henvende seg til sekretariatet for å få tilsendt teamslenke. 


Publisert 26.04.2022

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 5. mai på Otta videregående skole

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir 5. mai kl. 09.00 – 11.30 på Otta videregående skole.


Publisert 03.03.2022

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 17.mars

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 17. mars kl. 10.00 -13.00 på Rosenlund, Lillehammer. Nå blir det fysisk møte og lunsj underveis.


Publisert 14.12.2021

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 16. desember 2021

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 16. desember kl. 09.00 -11.00.


Publisert 08.10.2021

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 21. oktober 2021 på Lygnaseter hotel

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir torsdag 21. oktober kl. 14.00 -16.00 på Lygnaseter hotel, Gran


Rovviltnemnda i region 3

Faste medlemmer:
Aud Hove (leder)

Hans Kristian Enge

Hanne Velure

Anne Elisabeth Thoresen

Johannes Christian Wahl Gran

 

Varamedlemmer:
Bergljot Oldre
Olav Røssum
Vegard Riseng
Erik Winther
Wenche Haug Almestrand

Sekretariat: Statsforvalteren i Innlandet

Møtedatoer 2023

27. mars
4. mai
19. juni
25. august
19. oktober
18. desember