Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

15.09.2022

Mottak av jord- og steinmasser må søke om tillatelse etter forurensningsloven

Nå strammer vi inn praksis for aktører som vil motta jord- og steinmasser som ikke er forurenset, såkalte «rene masser», for deponi- og utfyllingsformål.


08.09.2022

Fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 - 12. september

Det avholdes fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 mandag 12. september fra kl. 10.00.


29.08.2022

Ny rapport om fugletrekket i Åkersvika 2021

BirdLife Norge Hamar lokallag har i 2021 telt trekkende våtmarksfugl i Åkersvika. Dette har blitt gjort siden 1974.


25.08.2022

Klima og miljødepartementet på myrtur

I forrige uke fikk vi besøk av ekspedisjonssjef Lene Lyngby og kompani. Vi tok dem med til Regnåsen-Hiåsen naturreservat i Trysil for å vise frem eksempler på restaurering av natur, og utviklingen som har skjedd de siste syv årene.


19.08.2022

Klagen på ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat oversendes Miljødirektoratet for avgjørelse

Statsforvalteren opprettholder sitt vedtak fra 25.04.22 om å tillate ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat. Nå oversendes klagen til Miljødirektoratet.


19.08.2022

Fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 - 26. august

Det avholdes fellesmøte i rovviltnemndene i region 4 og 5 fredag 26. august fra kl. 10.00.


19.08.2022

Lisensfelling av jerv i Innlandet 2022-2023

Det åpnes for lisensfelling av inntil 35 jerv i region 5 Hedmark. I region 3 Oppland åpnes det for felling av inntil 7 jerver.


18.08.2022

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta

Innsamling av bjørneekskrementer er et viktig grunnlag for å fastsette antallet bjørn i Norge. Fra 2006 og framover har jegere og andre bidratt med å samle inn ekskrementer fra bjørn til bruk for "Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt".


17.08.2022

Sammen rydder vi Innlandet!

Vi har en rekke engasjerte aktører i Innlandet som bidrar til kampen mot søppel på avveie ved å koordinere opprydding. Her gir vi en oversikt over planene for 2022 og når frivillige kan bidra. Vi oppfordrer også alle om å sende inn tips om villfyllinger eller forsøplede områder og å bli med på Strandryddeuka 9. september til 18. september.


17.08.2022

Ukesbrev rovvilt 9. august til 16. august

Her er de viktigste rovvilthendelsene i uka som har gått.


17.08.2022

Lisensfelling av bjørn i Innlandet 2022

I region 3 Oppland åpnes det for lisensfelling av inntil 4 bjørner i 2022. I region 5 Hedmark åpnes det for lisensfelling av inntil 3 bjørner i år.


09.08.2022

Møte i rovviltnemnda - 15. august

Det avholdes møte i rovviltnemnda i region 5 den 15. august fra kl. 08.30.


01.08.2022

Ukesbrev rovvilt 26. juli - 1. august

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.


26.07.2022

Ukesbrev rovvilt 19. - 25. juli

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.


13.07.2022

Høring – Mottak, sortering og behandling av EE-avfall og katalysatorer fra bil, Ridabu i Hamar kommune

Top Recycling AS søker om utslippstillatelse for mottak, sortering og behandling av EE-avfall og katalysatorer fra bil på Ridabu i Hamar kommune.


29.06.2022

Høring av og varsel om vedtak: Utkast til tillatelse etter forurensningsloven for bygging av E6 mellom Roterud og Storhove

Statsforvalteren har utarbeidet et utkast til tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra anleggsfasen, utslipp fra mudring og utfylling i Mjøsa og Lågen, samt gjenbruk av sprengstein fra Brøttumformasjonen i forbindelse med utbygging av ny E6 mellom Roterud og Storhove.


29.06.2022

Sommervikarer en suksess

Siden 2020 har Statsforvalteren i Innlandet ansatt sommervikarer. Nå er de på plass og klare for innsats. Årets sommervikarer kommer fra Odalen, Øyer, Gausdal, Romerike og Mo i Rana. 


28.06.2022

Naturrestaurering

Statsforvalteren i Innlandet er tildelt 13 millioner kroner til restaurering av natur i 2022.


28.06.2022

Ukesbrev rovvilt 20.-27. juni

Her er de viktigste rovvilthendelsene fra uka som har gått.


24.06.2022

Forvaltningsplan for Kile naturreservat er godkjent

Forvaltningsplan for Kile naturreservat, Østre Toten, er nå godkjent. Forvaltningsplanen gir føringer for bruk av verneområdet, samt en gjennomgang av aktuelle skjøtselstiltak for å fremme verneverdiene i reservatet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel