Regionmøter Rovviltnemnda region 3

Dato:
28. januar 2019 - 6. februar 2019
Sted:
Forskjellige steder
Arrangør:
Rovviltnemnda i Oppland v/Sidsel Røhnebæk
Målgruppe:
Kommuner, beitelag, lokale rovviltkontakter, Mattilsynet, Fylkesmannen og rovviltnemnda i Oppland.

Rovviltnemnda region 3 inviterer med dette til regionmøter mellom kommuner, beitelag, lokale rovviltkontakter, Mattilsynet, Fylkesmannen og rovviltnemnda i Oppland.

Publisert 11.01.2019

Hensikten med møtene er som tidligere erfaringsutveksling etter beitesesongen 2018 og planer framover når det gjelder utfordringer og løsninger med beitedyr og beitebruk i utmark i 2019.

Dagsorden:

  1. Velkommen v/rovviltnemnda
  2. Kort orientering om status rovvilt og beitenæring per dato v/Fylkesmannen og Statens naturoppsyn
  3. Kort orientering om beredskap, samt forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT – søknadsfrist 1. mars 2019) v/Fylkesmannen
  4. Kort orientering fra aktuelle prosjekter
  5. Innspill fra kommuner/beitelag om erfaringer med FKT-arbeid, beitebruk og utfordringer framover
  6. Erfaringsutveksling. Rovvilterstatninger vil i utgangspunktet ikke være tema

Se mer informasjon i vedlagte invitasjon og program.

Dato:
28. januar 2019 - 6. februar 2019
Sted:
Forskjellige steder
Arrangør:
Rovviltnemnda i Oppland v/Sidsel Røhnebæk
Målgruppe:
Kommuner, beitelag, lokale rovviltkontakter, Mattilsynet, Fylkesmannen og rovviltnemnda i Oppland.

Dokumenter