Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Her er oversikten over alle kurs og konferanser hos Fylkesmannen i Innlandet.

Oversikten viser både planlagte og avholdte arrangementer. Klikk på et arrangement for å finne målgrupper, program, påmeldingsfrist og påmeldingsskjema. Fra noen tidligere arrangementer kan du finne avholdte presentasjoner. Oversikten kan innskrenkes og sorteres på år og tema ved å bruke sorteringsknappene. Les også vår personvernerklæring.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
februar 2021
25. feb 8 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV Nettmøte (Teams)
mars 2021
22. mar - 14. apr 12 - 15 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Webinar i sosiale tjenester - hverdagsøkonomi Teams
25. mar 12 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV Nettmøte (Teams)
mai 2021
11. mai 19 Barnehage og oppvekst Relasjoner - En grunnmur i barnehagens og skolens arbeid Digital samling
Dato Arrangement
februar 2021
25. feb Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV
mars 2021
22. mar - 14. apr Webinar i sosiale tjenester - hverdagsøkonomi
25. mar Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV
mai 2021
11. mai Relasjoner - En grunnmur i barnehagens og skolens arbeid