Her er oversikten over alle kurs og konferanser hos Statsforvalteren i Innlandet.

Oversikten viser både planlagte og avholdte arrangementer. Klikk på et arrangement for å finne målgrupper, program, påmeldingsfrist og påmeldingsskjema. Fra noen tidligere arrangementer kan du finne avholdte presentasjoner. Oversikten kan innskrenkes og sorteres på år og tema ved å bruke sorteringsknappene. Les også vår personvernerklæring.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2023
11. sep - 16. okt 37 - 42 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Webinarer - verktøy for arbeidet med kvalifiseringsprogrammet (KVP) Teams
11. sep - 07. des 37 - 49 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Agder. Webinarer prosjektledelse Teams
28. sep 39 Statsforvalteren i Innlandet Tilsynskonferansen 2023 Thon Hotel Victoria, Strandgata 21, 2317 Hamar
oktober 2023
02. okt 40 Statsforvalteren i Innlandet Samling for kommunedirektører Fysisk eller digitalt. Nærmere informasjon kommer
05. okt 40 Demensnettverket Innlandet Hvordan blir fremtidens demensomsorg i Innlandet? Scandic Lillehammer hotell, Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer
18. okt 42 Statsforvalteren i Innlandet Fagdag for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Rosenlund bydelssenter, Industrigata 1, Lillehammer
24. okt - 25. okt 43 Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune Kommunesamling "Jordbruket i Innlandet mot 2030" Thon Partner Elgstua, Trondheimsvegen 9, Elverum
26. okt 43 Høgskolen i Innlandet Konferanse om skolens verdigrunnlag Høgskolen i Innlandet, campus Hamar
november 2023
06. nov 45 Statsforvalteren i Innlandet - Barnehage og opplæring Ny dato - Webinar om skoleskyss og skolebytte Digitalt - Teams
08. nov - 09. nov 45 Matgledekorpset/Regionalt støtteapparat Leve hele livet Samling for ledere kjøkken, kontaktpersoner Leve hele livet og kommunalsjefer i Innlandet 8-9. november Nermo Hotell, Øyer
08. nov - 09. nov 45 Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune Natur- og klimakonferansen 2023 Scandic Hamar
14. nov - 15. nov 46 Statsforvalteren i Innlandet Skogfaglig samling for kommunene i Innlandet Spidsbergseter Resort Rondane
16. nov 46 Statsforvalteren i Innlandet ved enhet sosial, Nav Innlandet og Nav Gjøvik Fagdag med fokus på unge sosialhjelpsmottakere og aktivitetsplikt Gjøvikhallen, Gjøvik gård
20. nov - 21. nov 47 Statsforvalterne i Innlandet, Rogaland og Agder, samt Nav Innlandet og Nav Rogaland Erfaringskonferanse Radisson Blu, Gardermoen
30. nov 48 Statsforvalterne i Møre og Romsdal , Troms og Finnmark og Innlandet Webinar om tverrfaglig samarbeid Teams
april 2024
23. apr - 10. des 17 - 50 Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Agder. Webinarer praktisk prosjektledelse Teams
Dato Arrangement
september 2023
11. sep - 16. okt Webinarer - verktøy for arbeidet med kvalifiseringsprogrammet (KVP)
11. sep - 07. des Webinarer prosjektledelse
28. sep Tilsynskonferansen 2023
oktober 2023
02. okt Samling for kommunedirektører
05. okt Hvordan blir fremtidens demensomsorg i Innlandet?
18. okt Fagdag for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
24. okt - 25. okt Kommunesamling "Jordbruket i Innlandet mot 2030"
26. okt Konferanse om skolens verdigrunnlag
november 2023
06. nov Ny dato - Webinar om skoleskyss og skolebytte
08. nov - 09. nov Samling for ledere kjøkken, kontaktpersoner Leve hele livet og kommunalsjefer i Innlandet 8-9. november
08. nov - 09. nov Natur- og klimakonferansen 2023
14. nov - 15. nov Skogfaglig samling for kommunene i Innlandet
16. nov Fagdag med fokus på unge sosialhjelpsmottakere og aktivitetsplikt
20. nov - 21. nov Erfaringskonferanse
30. nov Webinar om tverrfaglig samarbeid
april 2024
23. apr - 10. des Webinarer praktisk prosjektledelse