Her er oversikten over alle kurs og konferanser hos Statsforvalteren i Innlandet.

Oversikten viser både planlagte og avholdte arrangementer. Klikk på et arrangement for å finne målgrupper, program, påmeldingsfrist og påmeldingsskjema. Fra noen tidligere arrangementer kan du finne avholdte presentasjoner. Oversikten kan innskrenkes og sorteres på år og tema ved å bruke sorteringsknappene. Les også vår personvernerklæring.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
august 2021
26. aug 34 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV Teams
september 2021
01. sep - 30. sep 35 - 39 Statsforvalteren i Innlandet Webinar - Regionmøter for kommunene om RMP (datoer kommer seinere) Teams
02. sep 35 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning Teams
08. sep 36 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning Digitalt - teams
23. sep - 07. okt 38 - 40 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Digital grunnopplæring i sosialtjenesteloven Teams
28. sep - 29. sep 39 Statsforvalteren i Innlandet, NAV Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Stiftelsen Lillehammer museum og Innlandet politidistrikt. Maihaugenkonferansen 2021 - Innafor Maihaugen, Lillehammer
28. sep 39 Statsforvalteren i Innlandet, Likestillingssenteret og lokale krisesenter Våg å se - våg å handle - Kurs om vold og overgrep Gjøvik, Strand hotell
28. sep 39 Barnehage og opplæring Aktivitetsplikten i praksis - Digital samling om skolemiljø Digital samling
oktober 2021
05. okt 40 Statsforvalteren i Innlandet, SAM-AKS og USHT Oppstart av demensnettverk Innlandet
19. okt 42 Statsforvalteren i Innlandet, Likestillingssenteret og lokale krisesenter våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep Lillehammer Scandic hotell
21. okt 42 Statsforvalteren i Innlandet, Likestillingssenteret og lokale krisesenter Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep Tynset, Kulturhuset
28. okt 43 Statped og Statsforvalteren i Innlandet Spesialpedagogisk kompetanse i tilpasset og inkluderende opplæring Scandic Lillehammer hotel
november 2021
02. nov 44 Statsforvalteren i Innlandet, Likestillingssenteret og lokale krisesenter Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep Fagernes, Valdres hotell
04. nov 44 Barnehage og opplæring Regelverkssamling på området spesialundervisning Digitalt (Teams)
09. nov 45 Statsforvalteren i Innlandet, Likestillingssenteret og lokale krisesenter Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep Hamar, Scandic hotell
10. nov 45 Statsforvalteren i Innlandet, Likestillingssenteret og lokale krisesenter Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep Gjøvik, Strand hotell
Dato Arrangement
august 2021
26. aug Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV
september 2021
01. sep - 30. sep Webinar - Regionmøter for kommunene om RMP (datoer kommer seinere)
02. sep Digitalt basiskurs i økonomisk rådgivning
08. sep Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning
23. sep - 07. okt Digital grunnopplæring i sosialtjenesteloven
28. sep - 29. sep Maihaugenkonferansen 2021 - Innafor
28. sep Våg å se - våg å handle - Kurs om vold og overgrep
28. sep Aktivitetsplikten i praksis - Digital samling om skolemiljø
oktober 2021
05. okt Oppstart av demensnettverk Innlandet
19. okt våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep
21. okt Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep
28. okt Spesialpedagogisk kompetanse i tilpasset og inkluderende opplæring
november 2021
02. nov Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep
04. nov Regelverkssamling på området spesialundervisning
09. nov Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep
10. nov Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep