Her er oversikten over alle kurs og konferanser hos Statsforvalteren i Innlandet.

Oversikten viser både planlagte og avholdte arrangementer. Klikk på et arrangement for å finne målgrupper, program, påmeldingsfrist og påmeldingsskjema. Fra noen tidligere arrangementer kan du finne avholdte presentasjoner. Oversikten kan innskrenkes og sorteres på år og tema ved å bruke sorteringsknappene. Les også vår personvernerklæring.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mai 2022
24. mai - 25. mai 21 Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet SePU- konferansen 2022 - Aktør i egen læring Hamar kulturhus
25. mai 21 Eining for Jord og mat Webinar: Tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. Teams
25. mai 21 Demensnettverket Innlandet Demensnettverket Innlandet inviterer til digital fagdag Digitalt møte
30. mai 22 Statsforvalteren i Innlandet Webinar: Vurderinger etter NML §§ 8-12 - plansaker Teams
juni 2022
01. jun 22 Eining for Jord og mat og eining for Skog og trebruk Kurs for nye tilsette i kommunal landbruksforvaltning Statsforvaltaren i Innlandet, Gudbrandsdalsvegen 186, Lillehammer
01. jun - 02. jun 22 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Fagsamling økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning Scandic Hamar
01. jun 22 Regionalt støtteapparat: Statsforvalteren i Innlandet i samarbeid med USHT Hedmark, USHT Oppland og KS Dialogmøte Tynset - Leve hele livet Innlandet Kompetansesenteret, Tynset
02. jun 22 Regionalt støtteapparat: Statsforvalteren i Innlandet i samarbeid med USHT Hedmark, USHT Oppland og KS Dialogmøte Otta - Leve hele livet Innlandet Thon Hotell, Otta
02. jun 22 Enheten for jord og mat Webinar om produksjonstilskudd – vanlig jordbruksproduksjon Teams
02. jun 22 Regionalt støtteapparat: Statsforvalteren i Innlandet i samarbeid med USHT Hedmark, USHT Oppland og KS Dialogmøte Øyer - Leve hele livet Innlandet Nermo hotell, Øyer
07. jun 23 Høyskolen i Innlandet og Statsforvalteren i Innlandet AVSLUTNINSKONFERANSE - KULTUR FOR LÆRING I BARNEHAGEN Scandic hotel, Hamar
08. jun - 23. jun 23 - 25 Enheten for jord og mat Dialogmøter med kommunal landbruksforvaltning Fagernes og Gjøvik
08. jun 23 Bolig for velferd Innlandet i samarbeid med Nav Odal Digital kunnskapssamling om mulighetsrommet i Husleieloven for kommuner og Nav-kontor Teams
09. jun 23 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Webinar om prosjektledelse - oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav Teams
30. jun 26 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i Nav Teams
august 2022
31. aug - 01. sep 35 Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten Samarbeidskonferanse 2022 Sandic hotell Hamar
september 2022
20. sep 38 Statsforvalteren i Innlandet, Likestillingssenteret og regionalt krisesenter Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn Gjøvik, Strand hotell
22. sep 38 Statsforvalteren i Innlandet, Likestillingssenteret og regionalt krisesenter Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn Lillehammer, Scandic hotell
22. sep 38 Statsforvalteren i Innlandet Fagdag om miljørettet helsevern Scandic Lillehammer hotell
27. sep 39 Statsforvalteren i Innlandet, Likestillingssenteret og regionalt krisesenter Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn Otta, Thon hotell
27. sep - 28. sep 39 Bolig for Velferd Innlandet Bolig for Velferd Innlandet - fagkonferanse Ikke avklart
oktober 2022
20. okt 42 Statsforvalteren i Innlandet, Likestillingssenteret og regionalt krisesenter Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn Hamar, Scandic hotell
november 2022
03. nov 44 Statsforvalteren i Innlandet, Likestillingssenteret og regionalt krisesenter Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn Elverum, Thon Elgstua
Dato Arrangement
mai 2022
24. mai - 25. mai SePU- konferansen 2022 - Aktør i egen læring
25. mai Webinar: Tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.
25. mai Demensnettverket Innlandet inviterer til digital fagdag
30. mai Webinar: Vurderinger etter NML §§ 8-12 - plansaker
juni 2022
01. jun Kurs for nye tilsette i kommunal landbruksforvaltning
01. jun - 02. jun Fagsamling økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning
01. jun Dialogmøte Tynset - Leve hele livet Innlandet
02. jun Dialogmøte Otta - Leve hele livet Innlandet
02. jun Webinar om produksjonstilskudd – vanlig jordbruksproduksjon
02. jun Dialogmøte Øyer - Leve hele livet Innlandet
07. jun AVSLUTNINSKONFERANSE - KULTUR FOR LÆRING I BARNEHAGEN
08. jun - 23. jun Dialogmøter med kommunal landbruksforvaltning
08. jun Digital kunnskapssamling om mulighetsrommet i Husleieloven for kommuner og Nav-kontor
09. jun Webinar om prosjektledelse - oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav
30. jun Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i Nav
august 2022
31. aug - 01. sep Samarbeidskonferanse 2022
september 2022
20. sep Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn
22. sep Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn
22. sep Fagdag om miljørettet helsevern
27. sep Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn
27. sep - 28. sep Bolig for Velferd Innlandet - fagkonferanse
oktober 2022
20. okt Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn
november 2022
03. nov Våg å se - Våg å handle - Kurs om vold og overgrep mot barn