Her er oversikten over alle kurs og konferanser hos Statsforvalteren i Innlandet.

Oversikten viser både planlagte og avholdte arrangementer. Klikk på et arrangement for å finne målgrupper, program, påmeldingsfrist og påmeldingsskjema. Fra noen tidligere arrangementer kan du finne avholdte presentasjoner. Oversikten kan innskrenkes og sorteres på år og tema ved å bruke sorteringsknappene. Les også vår personvernerklæring.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2021
27. okt 43 Barnehage og opplæring Webinar – Hvordan bruke resultater fra nasjonale prøver i lesing - 8. trinn Teams
28. okt 43 Statped og Statsforvalteren i Innlandet Spesialpedagogisk kompetanse i tilpasset og inkluderende opplæring Scandic Lillehammer hotel
28. okt 43 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV Teams
28. okt 43 Barnehage og opplæring Webinar – Hvordan bruke resultater fra nasjonale prøver i lesing - 8. trinn Teams
november 2021
02. nov 44 Statsforvalteren i Innlandet, Likestillingssenteret og lokale krisesenter Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep Fagernes, Valdres hotell
02. nov 44 Barnehage og opplæring Webinar – Hvordan bruke resultater fra nasjonale prøver i lesing – 5. trinn Teams
03. nov 44 Barnehage og opplæring Webinar - Hvordan bruke resultater fra nasjonale prøver i lesing – 5. trinn Teams
04. nov 44 Barnehage og opplæring Regelverkssamling på området spesialundervisning Digitalt (Teams)
04. nov 44 Barnehage og opplæring Webinar - Hvordan bruke resultater fra nasjonale prøver i lesing – 5. trinn Teams
05. nov 44 Statsforvalteren i Innlandet Webinar i plan- og byggesak: Planendring etter en enklere prosess Teams
09. nov 45 Statsforvalteren i Innlandet, Likestillingssenteret og lokale krisesenter Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep Hamar, Scandic hotell
09. nov 45 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Oslo/Viken og Korus-øst Digitalt Rusforum YouTube - Digitalt
09. nov 45 Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, NAV Innlandet og Husbanken Fagkonferanse Bolig for velferd Innlandet Scandic Hotel Hamar
09. nov 45 Barnehage og opplæring Webinar - Hvordan bruke resultater fra nasjonale prøver i lesing – 5. trinn Teams
10. nov 45 Statsforvalteren i Innlandet, Likestillingssenteret og lokale krisesenter Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep Gjøvik, Strand hotell
10. nov 45 Barnehage og opplæring Fagdag i norsk for lærere i videregående opplæring Scandic Ringsaker
11. nov 45 Barnehage og opplæring Fagdag i norsk for lærere i videregående opplæring Scandic Lillehammer hotel
12. nov 45 Statsforvalteren i Innlandet Klimastatus Innlandet Digitalt
16. nov 46 Statsforvalteren i Innlandet og Sykehuset Innlandet HF DPS Gjøvik Krisekonferansen 2021 Digitalt
22. nov 47 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Webinar om prosjektledelse – oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav Nettmøte - Teams
25. nov - 01. des 47 - 48 NIBIO Webinar om kartbasert kunnskapsgrunnlag for jordvern Webinar
desember 2021
01. des 48 Statsforvalterens nasjonale arbeidsgruppe Barnekonvensjonen i praksis (Sjumilssteget) Barn og unge har rett til å medvirke, men blir de hørt? Digitalt
08. des 49 Statsforvalteren i Innlandet Tilsynskonferansen høsten 2021 Teams
15. des 50 Statsforvalteren i Innlandet, KS og Utdanningsforbundet Til barnets beste - Trygge og varme voksne i møte med mobbing i barnehagen Hamar, Scandic hotell
mars 2022
16. mar - 17. mar 11 Statsforvalteren i Innlandet Rehabiliteringsforum Innlandet Scandic Hamar
Dato Arrangement
oktober 2021
27. okt Webinar – Hvordan bruke resultater fra nasjonale prøver i lesing - 8. trinn
28. okt Spesialpedagogisk kompetanse i tilpasset og inkluderende opplæring
28. okt Nettmøte - Statsforvalterens time sosiale tjenester i NAV
28. okt Webinar – Hvordan bruke resultater fra nasjonale prøver i lesing - 8. trinn
november 2021
02. nov Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep
02. nov Webinar – Hvordan bruke resultater fra nasjonale prøver i lesing – 5. trinn
03. nov Webinar - Hvordan bruke resultater fra nasjonale prøver i lesing – 5. trinn
04. nov Regelverkssamling på området spesialundervisning
04. nov Webinar - Hvordan bruke resultater fra nasjonale prøver i lesing – 5. trinn
05. nov Webinar i plan- og byggesak: Planendring etter en enklere prosess
09. nov Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep
09. nov Digitalt Rusforum
09. nov Fagkonferanse Bolig for velferd Innlandet
09. nov Webinar - Hvordan bruke resultater fra nasjonale prøver i lesing – 5. trinn
10. nov Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep
10. nov Fagdag i norsk for lærere i videregående opplæring
11. nov Fagdag i norsk for lærere i videregående opplæring
12. nov Klimastatus Innlandet
16. nov Krisekonferansen 2021
22. nov Webinar om prosjektledelse – oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav
25. nov - 01. des Webinar om kartbasert kunnskapsgrunnlag for jordvern
desember 2021
01. des Barn og unge har rett til å medvirke, men blir de hørt?
08. des Tilsynskonferansen høsten 2021
15. des Til barnets beste - Trygge og varme voksne i møte med mobbing i barnehagen
mars 2022
16. mar - 17. mar Rehabiliteringsforum Innlandet