Her er oversikten over alle kurs og konferanser hos Statsforvalteren i Innlandet.

Oversikten viser både planlagte og avholdte arrangementer. Klikk på et arrangement for å finne målgrupper, program, påmeldingsfrist og påmeldingsskjema. Fra noen tidligere arrangementer kan du finne avholdte presentasjoner. Oversikten kan innskrenkes og sorteres på år og tema ved å bruke sorteringsknappene. Les også vår personvernerklæring.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2021
01. sep - 30. sep 35 - 39 Statsforvalteren i Innlandet Webinar - Regionmøter for kommunene om RMP (datoer kommer seinere) Teams
20. sep - 21. sep 38 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Fagsamling økonomisk rådgivere/gjeldsrådgivere Scandic Lillehammer Hotell
23. sep - 07. okt 38 - 40 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Digital grunnopplæring i sosialtjenesteloven Teams
24. sep 38 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Webinar om prosjektledelse - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav Nettmøte - Teams
28. sep - 29. sep 39 Statsforvalteren i Innlandet, NAV Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Stiftelsen Lillehammer museum og Innlandet politidistrikt. Maihaugenkonferansen 2021 - Innafor Maihaugen, Lillehammer
28. sep 39 Statsforvalteren i Innlandet (Barnehage og opplæring), Likestillingssenteret og lokale krisesenter Våg å se - våg å handle - Kurs om vold og overgrep Gjøvik, Strand hotell
28. sep 39 Sykehuset Innlandet HF, Divisjon habilitering/rehabilitering og Statsforvalteren i Innlandet Digitalt seminar Rehabilitering - Covid-19 Digitalt
28. sep 39 Barnehage og opplæring Aktivitetsplikten i praksis - Digital samling om skolemiljø Digital samling
oktober 2021
05. okt 40 Statsforvalteren i Innlandet, SAM-AKS og USHT Oppstart av demensnettverk Innlandet
05. okt 40 Statsforvalteren, Sykehuset Innlandet og utviklingssentrene i Innlandet Oppstart demensnettverk Innlandet Scandic Hotel Lillehammer el. digitalt via Teams
19. okt 42 Statsforvalteren i Innlandet, Likestillingssenteret og lokale krisesenter våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep Lillehammer Scandic hotell
21. okt 42 Statsforvalteren i Innlandet, Likestillingssenteret og lokale krisesenter Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep Tynset, Kulturhuset
28. okt 43 Statped og Statsforvalteren i Innlandet Spesialpedagogisk kompetanse i tilpasset og inkluderende opplæring Scandic Lillehammer hotel
november 2021
02. nov 44 Statsforvalteren i Innlandet, Likestillingssenteret og lokale krisesenter Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep Fagernes, Valdres hotell
04. nov 44 Barnehage og opplæring Regelverkssamling på området spesialundervisning Digitalt (Teams)
09. nov 45 Statsforvalteren i Innlandet, Likestillingssenteret og lokale krisesenter Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep Hamar, Scandic hotell
10. nov 45 Statsforvalteren i Innlandet, Likestillingssenteret og lokale krisesenter Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep Gjøvik, Strand hotell
12. nov 45 Statsforvalteren i Innlandet Klimastatus Innlandet Digitalt
desember 2021
15. des 50 Statsforvalteren i Innlandet, KS og Utdanningsforbundet Til barnets beste - Trygge og varme voksne i møte med mobbing i barnehagen Hamar, Scandic hotell
Dato Arrangement
september 2021
01. sep - 30. sep Webinar - Regionmøter for kommunene om RMP (datoer kommer seinere)
20. sep - 21. sep Fagsamling økonomisk rådgivere/gjeldsrådgivere
23. sep - 07. okt Digital grunnopplæring i sosialtjenesteloven
24. sep Webinar om prosjektledelse - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav
28. sep - 29. sep Maihaugenkonferansen 2021 - Innafor
28. sep Våg å se - våg å handle - Kurs om vold og overgrep
28. sep Digitalt seminar Rehabilitering - Covid-19
28. sep Aktivitetsplikten i praksis - Digital samling om skolemiljø
oktober 2021
05. okt Oppstart av demensnettverk Innlandet
05. okt Oppstart demensnettverk Innlandet
19. okt våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep
21. okt Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep
28. okt Spesialpedagogisk kompetanse i tilpasset og inkluderende opplæring
november 2021
02. nov Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep
04. nov Regelverkssamling på området spesialundervisning
09. nov Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep
10. nov Våg å se - våg å handle - kurs om vold og overgrep
12. nov Klimastatus Innlandet
desember 2021
15. des Til barnets beste - Trygge og varme voksne i møte med mobbing i barnehagen