Her er oversikten over alle kurs og konferanser hos Statsforvalteren i Innlandet.

Oversikten viser både planlagte og avholdte arrangementer. Klikk på et arrangement for å finne målgrupper, program, påmeldingsfrist og påmeldingsskjema. Fra noen tidligere arrangementer kan du finne avholdte presentasjoner. Oversikten kan innskrenkes og sorteres på år og tema ved å bruke sorteringsknappene. Les også vår personvernerklæring.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
april 2024
05. apr - 06. des 14 - 49 Fylkeslegen i Innlandet Frokostmøte med Statsforvalteren sin enhet for helse- og omsorg 2024 Teams
23. apr - 10. des 17 - 50 Statsforvalteren i Rogaland, Innlandet, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Agder, Vestland, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og Oslo og Viken Webinarer praktisk prosjektledelse Teams
24. apr - 25. apr 17 Statsforvalteren I Innlandet Kontaktmøte samfunnssikkerhet og beredskap Thon Hotel Victoria Hamar
25. apr 17 Statsforvaltaren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune og Innovasjon Norge Webinar om næringsutvikling i landbruket og opplæring Digitalt via Teams
26. apr 17 Statsforvalteren i Innlandet Webinar om bestemmelsene om samarbeid, samordning og barnekoordinator i velferdstjenestelovgivningen Teams
mai 2024
14. mai 20 Demensnettverket i Innlandet Fagdag for demensnettverket i Innlandet Teams
22. mai 21 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Teams
24. mai 21 Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial Lunsjmøte - boligsosial lov Teams
31. mai 22 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Innlandet. Grunnopplæring kvalifiseringsprogrammet Teams
juni 2024
06. jun 23 Statsforvalteren i Innlandet - Naturmangfold og verneområder Webinar om naturrestaurering 2024 Teams
september 2024
11. sep 37 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Teams
11. sep - 12. sep 37 Barnehage og opplæring Samling for skoleeier og barnehagemyndighet i Innlandet 2024 Hamar -Scandic
30. sep 40 Statsforvalteren Innlandet og USHT Innlandet God ledelse i praksis-Opplæringsprogram i systematisk styring og ledelse Teams
desember 2024
11. des 50 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Teams
Dato Arrangement
april 2024
05. apr - 06. des Frokostmøte med Statsforvalteren sin enhet for helse- og omsorg 2024
23. apr - 10. des Webinarer praktisk prosjektledelse
24. apr - 25. apr Kontaktmøte samfunnssikkerhet og beredskap
25. apr Webinar om næringsutvikling i landbruket og opplæring
26. apr Webinar om bestemmelsene om samarbeid, samordning og barnekoordinator i velferdstjenestelovgivningen
mai 2024
14. mai Fagdag for demensnettverket i Innlandet
22. mai Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
24. mai Lunsjmøte - boligsosial lov
31. mai Grunnopplæring kvalifiseringsprogrammet
juni 2024
06. jun Webinar om naturrestaurering 2024
september 2024
11. sep Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
11. sep - 12. sep Samling for skoleeier og barnehagemyndighet i Innlandet 2024
30. sep God ledelse i praksis-Opplæringsprogram i systematisk styring og ledelse
desember 2024
11. des Ekspertkurs i økonomisk rådgivning