Barn og foreldre

Oppdatert 10.05.2022

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

30.06.2022

Skolemiljø og kommunebilder på dagsorden

Endelig kunne barne- og ungdomspanelet samles fysisk. Tema for møtet var skolemiljø og kommunebilder.


29.06.2022

Sommervikarer en suksess

Siden 2020 har Statsforvalteren i Innlandet ansatt sommervikarer. Nå er de på plass og klare for innsats. Årets sommervikarer kommer fra Odalen, Øyer, Gausdal, Romerike og Mo i Rana. 


29.06.2022

Vi har fått på plass et nytt barne- og ungdomspanel!

12 ungdommer i alderen 13 til 18 år fra hele Innlandet er på plass i Statsforvalterens barne- og ungdomspanel. Første møte ble avholdt på Teams og tema var situasjonen i Ukraina.


25.06.2022

Kommunalsjefsamling Velferd Innlandet

Vi inviterer til kommunalsjefsamling Velferd Innlandet.


15.06.2022

Institusjonsledersamling 03.06.22

Barneverninstitusjonene i Innlandet må forholde seg til nye kompetansekrav og sikre god omsorg og behandling for barn og unge med svært sammensatte utfordringer. Statsforvalteren inviterte institusjonslederne til en samling på Hamar den 3. juni for å bidra til informasjon og erfaringsutveksling.


15.06.2022

Institusjonsledersamling 03.06.22

Barneverninstitusjonene i Innlandet må forholde seg til nye kompetansekrav og sikre god omsorg og behandling for barn og unge med svært sammensatte utfordringer. Statsforvalteren inviterte institusjonslederne til en samling på Hamar den 3. juni for å bidra til informasjon og erfaringsutveksling.


07.06.2022

Bærekraftig velferdsapparat i kommunene og fylkeskommunen – i lys av endringer i velferdstjenestene - Webinar

01.08.22 endres velferdslovgivningen om sammarbeid, utvikling og tilrettelegging av kompetanse i laget rundt barnet/eleven.


01.06.2022

Barn og unge som er i kontakt med barnevernet får ny klagekanal

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. En ny klagekanal er på plass på våre nettsider.


16.05.2022

Tilskudd til kommunale læringsnettverk - barnevern

I likhet med tidligere år er det satt av midler i Statsbudsjettet for 2022 som skal bidra til styrking av samordning- og veiledningsarbeidet på barnevernsområdet i 2023. Et av tiltakene som skal bidra til styrking av kvalitet hos barneverntjenesten mot barnevernsreformen og samordning- og veiledningsarbeidet er kompetansestrategien, «Mer kunnskap – bedre barnevern (2018-2024).» Et av tiltakene i kompetansestrategien er kommunale læringsnettverk.


10.04.2022

Nytt beredskapsråd for barn og unge

To år med pandemi, og nå krigen i Ukraina, har vist oss at det er behov for de unges perspektiv inn i beredskapsplanlegging og håndtering. Statsforvalteren i Innlandet har derfor tatt initiativ til et beredskapsråd for barn og unge, slik at deres stemme løftes fram. Barne- og ungdomsberedskapsrådet har hatt sitt første møte.


04.04.2022

Tilsyn med barneverninstitusjoner 2021 – Årsrapport og oppsummeringsrapport fra fellestilsyn

Enhet for barnevern og familie gjennomførte 87 tilsyn med i alt 10 barneverninstitusjoner i 2021. Høsten 2021 hadde vi felles tema  for alle tilsyn- oppfølging av beboernes psykiske helse. For å lese årsrapporten  og  rapporten som oppsummerer fellestilsynet med oppfølging av beboernes psykiske helse, klikk på lenkene i boksen til høyre.


25.01.2022

Innlandsstatistikk lanseres

Statsforvalteren i Innlandet har jobbet sammen med gode samarbeidspartnere om Innlandsstatistikk. 25. januar lanseres nettsidene som vil være en viktig fakta- og kunnskapsbank for hele Innlandet.


05.01.2022

Læringsnettverk i Innlandet 2022 – styrker kommunenes innsats for barn og unge

Barnevernsreformen, som også er en oppvekstreform, har trådt i kraft. Reformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Barne- og familiedepartementet har i den forbindelse iverksatt en kompetansesatsing for perioden 2017 -2024. Ett av flere tiltak i denne satsingen er økonomisk støtte til kommunale læringsnettverk.

 


28.12.2021

Ei hjelpande hand

I dei to pandemiåra har vi sett kor fort vi kan bli avhengige av ei hjelpande hand. Når omikron eller andre ting kastar om på kvardagen vår og gjer livet vanskeleg, er det godt å vete at vi i Innlandet har mange som skal gi hjelp – inna helse, skule, barnevern og NAV. Frå nyttår skal fleire av desse jobbe tettare saman for å sikre ei god oppvekst for barna våre gjennom oppvekst-reforma. For – ein god barndom betyr noko for heile livet.


29.11.2021

Regjeringen har satt inn tiltak mot omikronvarianten

Det er innført nye tiltak for å bremse spredningen av omikronvarianten når den kommer til landet - blant annet 10 dagers smittekarantene der det er mistanke om omikron.  


18.11.2021

Barnevernledersamling for Innlandet 2021

Barnevernsreformen iverksettes fra 2022, og ny barnevernslov trer i kraft i 2023. Dette medfører økt ansvar og kompetansekrav for kommunene. Statsforvalteren samlet barnevernlederne i Innlandet på Lillehammer hotell den 4.-5. november for å informere, inspirere og legge til rette for erfaringsutveksling mellom kommunene i møte med endringene.


22.10.2021

Å få slutt på barneekteskap krever innsats ute og hjemme

Årets TV-aksjon går til Plan International Norges arbeid mot barneekteskap. I denne kronikken skriver statsforvalter og leder av fylkesaksjonskomitéen Knut Storberget og velferdsdirektør Eli Blakstad om årets tema.


21.10.2021

Dialogmøte med Gjøvik–region

Barnevernsreformen og grønn omstilling var blant temaene som stod på agendaen da Statsforvalteren og Gjøvik–region møttes til dialog.


20.09.2021

Hvem kan samtykke til at barn under barnverntjenestens omsorg får vaksinen mot covid-19?

Folkehelseinstituttet har nå utvidet rådene om vaksinasjon til også å inkludere barn i alderen 12 til 15 år. I etterkant av dette har Statsforvalteren i Innlandet mottatt flere henvendelser om hvem som kan samtykke på vegne av barna som er plassert i fosterhjem eller på institusjon.


20.07.2021

Utsatt frist for søknad til tilskudd læringsnettverk 2022

Etter dialog med flere barnevernledere i Innlandet har vi kommet frem til at søknadsfristen for tilskudd til læringsnettverk 2022 utsettes til 01.09.2021.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel