Barne- og ungdomspanelet

Bilde som viser medlemmene i barn- og ungepanelet

Statsforvalteren i Innlandet etablerte i 2019 sitt første barne- og ungdomspanel. Panelet skal gi råd og bidra med sine erfaringer inn i Statsforvalterens arbeid, og sikre bedre medvirkning for barn og unge.


Publisert 19.09.2023

Sikre kilder – hvordan finne frem?

Hvordan kan du finne sikre kilder? Her finner du en oversikt over trygge kilder der du kan lære mer om blant annet kildekritikk og falske nyheter. 


Publisert 05.07.2023

En aktiv vår for våre ungdommer i Barne- og ungepanelet og Beredskapsrådet for barn og unge

Gjennom våren har barne- og familieminister Kjersti Toppe gjentatte ganger fått innspill i viktige saker fra Statsforvalterens barne- og ungepanel og Statsforvalterens beredskapsråd for barn og unge. De har sammen vært på arenaer der voksne har lyttet og latt seg imponere over de unges refleksjoner og innspill. Arbeidet i panelet og rådet har skapt trygghet for ungdommene til å bruke sin stemme.


Publisert 19.01.2023

Vårin (18) frå Lom heldt innlegg til barne- og familieministeren

– I møte med barn og unge får dei vaksne perspektiv som dei aldri hadde tenkt over elles. Det var eit av bodskapa til Vårin Dagsgard-Marstein (18) frå Lom da ho heldt innlegg om barn og unges medverknad i Oslo denne veka.


Publisert 26.10.2022

Innlandsungdommer møter stortingspolitikere for å snakke om beredskap

De 14 ungdommene er alle medlemmer i ett av Statsforvalteren sine to ungdomsråd. Onsdag den 26. drar de med Knut Storberget til Stortinget for å snakke om beredskap med politikerne.


Publisert 30.06.2022

Skolemiljø og kommunebilder på dagsorden

Endelig kunne barne- og ungdomspanelet samles fysisk. Tema for møtet var skolemiljø og kommunebilder.


Publisert 29.06.2022

Vi har fått på plass et nytt barne- og ungdomspanel!

12 ungdommer i alderen 13 til 18 år fra hele Innlandet er på plass i Statsforvalterens barne- og ungdomspanel. Første møte ble avholdt på Teams og tema var situasjonen i Ukraina.


Kontaktpersoner

Nyttige lenker for barn og unge

Dagens medlemmer av panelet

Kristin Alfstad

Kristin kommer fra Øystre Slidre kommune. Hun er opptatt av at skal ha en møteplass i sitt nærmiljø der de kan få spillerom til å utvikle seg og sine egenskaper, enten det er fotball, mekking, musikk eller gaming.

Hun fikk et tips fra noen om at barne- og ungdomspanelet kunne være noe for henne. Hun har lenge vært aktiv i både lokalt ungdomsråd og ungdommens fylkesting.

Ane Bjørke-Hansen

Ane er 16 år og kommer fra Elverum kommune. Hun driver med drill på fritiden og er glad i å være i aktivitet. Ane er medlem av Elverum kommune sitt ungdomsråd, der hun engasjerer seg i mange forskjellige saker.

Hun er opptatt av saker som angår barn og unges rettigheter, skolestruktur og sykehusstruktur. Ane er alltid klar for nye utfordringer og når hun kan engasjere seg i saker som angår unge er det aldri noen tvil. For henne er barne- og ungdomspanelet nok en mulighet for å få ut hennes brennende engasjement for saker som angår barn og ungdom.

Vårin Dagsgard-Marstein

Vårin er 18 år og kjem frå Lom kommune. Ho er interessert i politikk og engasjerer seg mest for arbeidarrettar i og utanfor Noreg, rettferd, psykisk helse og nynorsk som målform. Vårin går studiespesialiserande i Lom, og på fritida driv ho med sang og er med vener.

Helene Rustad

Helene er 18 år og kjem frå Skjåk kommune. Ho er opptatt av levekåra i distrikta og ungdomspåverknad. Helene ønsket å bli med i barne- og ungdomspanelet fordi det hørdest morsomt og spennende ut.

Ingeborg Aastveit

Ingeborg er 17 år og kommer frå Valdres. Hun er opptatt av å gjøre en forskjell og at andre skal ha det best mulig.

Anna Øiom Hagenborg

Anna er 17 år og kommer fra Odnes i Søndre Land kommune. Hun er opptatt av rettferdighet og like muligheter på tvers av utgangspunkt. Anna ønsket å være en del av barne- og ungdomspanelet for å kunne påvirke til fordel for barn og unge i Innlandet.

Jenni Øiom Askvig

Jenni er 19 år og kommer fra Hov i Søndre Land kommune. Hun er som saxofonist opptatt av et levende og rikt kulturliv for barn og unge. Jenni bruker mye av tiden sin på å være kreativ og skape ting. Hun er også opptatt av at Innlandet skal være et godt sted å vokse opp for barn og unge. Med det mener hun at man skal ha plass, toleranse, og frihet til å være den man ønsker å være, uavhengig av geografisk plassering i fylket.

Jenni synes barne- og ungdomspanelet er et taleorgan som virker spennende, og hun føler seg privilegert som får være med. Det er et panel hvor man prater, påvirker og gir innspill direkte til Statsforvalteren. Man sitter igjen med en følelse av at vi barn og unge faktisk blir hørt, og det er veldig gledelig!

Fra før av er hun allerede politisk engasjert, og har et engasjement for ungdomsmedvirkning og har selv lyst til å være med å medvirke for å gjøre Innlandet til det beste for barn og unge, uansett hvor i fylket man befinner seg.

Ådne Fagervold

Ådne er 18 år og kommer fra Vinstra i Nord-Fron kommune. Han er opptatt av mye, men spesielt muligheter for barn og ungdom på tvers av hvor de bor, hvor rike foreldrene deres er, eller andre faktorer.

Ådne ønsker å være med i barne- og ungdomspanelet fordi han har drevet med ungdomsråd og elevråd lenge og vet at slike råd er viktige påvirkningskilder i reelle avgjørelser som gjøres på vegne av barn og unge.

Sunniva Solberg

Sunniva er 15 år og kommer fra Kongsvinger. Hun er spesielt opptatt av at barn og unge skal bli hørt. Hun er glad i å diskutere, og setter alltid pris på en god og saklig debatt. På fritiden driver Sunniva med musikk og jobber frivillig i et barnekor. Etter sommeren har hun kommet inn på en privat musikkskole i Bergen, så hun håper hun får ha hatt en liten finger med i spillet i barn og ungepanelet før den tid!

Jørgen Lystad

Jørgen er 16 år og kommer fra Nes i Ringsaker kommune. Han er opptatt av at ungdom skal bli hørt og at de skal vite at stemmen deres teller. Jørgen mener det er viktig at ungdom skal få lov til å ha en mening om hva som skal skje i kommunen når det gjelder blant annet utbygging og urbanisering.

Jørgen ønsker å være med i panelet fordi det virker morsomt og interessant, og at han da kan få et bedre inntrykk av om kommunen og fylket lytter til den yngre generasjon. På fritiden er Jørgen også opptatt av motorsykler.

Agnes Helene Vestad

Agnes er 15 år og kommer fra Brumunddal i Ringsaker kommune. Hun er opptatt av likestilling, og er engasjert i både lokal og global politikk. Agnes synes panelet virker som en utrolig fin mulighet til å lære mer om hvordan politikken i Norge fungerer.