Nå får Innlandsungdommen en helt spesiell skoletime

Ungdområdene hos Statsforvalteren i Innlandet spilte den 27. september i 2023 inn en digital skoletime. Timen handlet om sikkerhet, beredskap og trygg informasjon, og statsråd Anniken Huitfeldt og statsforvalter Knut Storberget deltok sammen med ungdommene. Studenter på TV-skolen produserte skoletimen som en oppgave i temaet demokrati og dialoginnhold for yngre seere.
Unge rådgivere hos Statsforvalteren i Innlandet lager digital skoletime sammen med utenriksministeren (27. september 2023) Foto: Lisbeth B. Huse.

Kronprinsparet ville at de unge skulle få gavene da de fylte 50. Nå er gaven fra Statsforvalteren i Innlandet klar – en digital skoletime om trygghet, beredskap og sikker informasjon, som er laget av og for ungdommer fra Innlandet.

Publisert 25.10.2023

Dette er en gave vi har skikkelig sansen for, sier HKH Kronprins Haakon i starten av skoletimen. Han likte ideen så godt at han sa ja til å bli med i i skoletimen selv også. Der opptrer han sammen med Maria Svensson (17) fra Nord-Aurdal, Yorkabed Kidane (15) fra Elverum, Vårin Dagsgard-Marstein (19) fra Lom og Agnes Vestad (16) fra Hamar/Ringsaker - i tillegg til tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt og statsforvalter Knut Storberget.

Bilde av HKH Kronprins Haakon
HKH Kronprins Haakon takker ungdommen for at de engasjerer seg i sikkerhetstemaer. Foto: Foto/video: Det kongelige slott.

Ungdom i alle hovedrollene

Ideen om å lage skoletimen som nå sendes ut, oppstod i Barn- og ungepanelet og Beredskapsrådet for barn og unge hos Statsforvalteren i Innlandet. I møtene snakka ungdommene om de bør få vite mer om hvordan Norge håndterer krig og kriser, hvor de kan finne sikker informasjon, og hva de kan gjøre for å øke egen trygghet. Samtidig har de viktige innspill å komme med i arbeidet med kriser og beredskap.

Dette var bakgrunnen da de inviterte daværende utenriksminister Anniken Huitfeldt og statsforvalter Knut Storberget til en samtale om disse temaene.

Snakker så de unge forstår det

Samtalen foregikk i studioet til Den norske TV-skolen på Lillehammer, der studentene produserte det hele som en halvtimes tv-sending.

Elverumsingen Yorkabed er spent når sendingen nå sendes til skolene. - Å lage skoletimen var en opplevelse jeg kommer til å huske lenge. Jeg lærte masse og det var kjempemorsomt, sier 15-åringen. Han håper nå at andre på hans alder vil synes skoletimen er interessant og viktig. At ungdommen får snakke om disse temaene med sine egne ord, synes Vårin er et stort poeng. - Ellers blir det ofte mye tungt språk som ungdom ikke forstår når politikk skal diskuteres. Maria, som er programleder, håper at timen gir kunnskap som kan gjøre ungdom litt tryggere når verden oppleves mer urolig. - Og dette angår alle oss unge i dag som driver på sosiale medier, sier hun. 

Sikre kilder – hvordan finne frem?

I skoletimen får elevene gode råd om hvor de skal finne sikre kilder i usikre tider - og om kildekritikk. Dagens krigføring foregår også på nettet. I sosiale medier møter du både gode venner og fremmede stater som vil påvirke. Og sosiale medier, som TikTok, Snapchat, Instagram og Youtube, brukes svært ofte som nyhetskilde av norske ungdommer.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) gir i skoletimen noen gode råd om hvordan man avslører falske nyheter og informasjon fra aktører som vil skape uro og mistillit blant oss, for å undergrave demokratiet. Det finnes også mange gode nettsider for ungdom. Disse har Statsforvalteren samlet her: 

Sikre kilder – hvordan finne frem? | Statsforvalteren i Innlandet

- Unge stemmer må høres 

 - Disse ungdommene er blant våre beste rådgivere og har en viktig stemme som vi som embete vil ha frem i offentligheten, sier statsforvalter Knut Storberget. De har gitt innspill til en rekke saker, for eksempel pandemi, skole, barnevern, klima, miljø og nå følgene av krigen. Dette er andre gang de unge rådgiverne hos Statsforvalteren lager en aktuell skoletime til jevnaldrende. I 2021 lagde de en direktesendt time for å gi både takk og oppmuntring til ungdom under pandemien.

Disse laget skoletimen om sikkerhet, beredskap og trygg informasjon: Maria Svensson (17) fra Nord-Aurdal, Yorkabed Kidane (15) fra Elverum, Vårin Dagsgard-Marstein (19) fra Lom og Agnes Vestad (16) fra Hamar/Ringsaker - sammen med statsforvalter Knut Storberget og utenriksminister Anniken Huitfeldt.
Falske nyheter, Tiktok og sikre kilder var ett av temaene som ungdommen, statsråden og statsforvalteren snakket om. Foto: Lisbeth B. Huse.

Kongelig takk

I starten av skoletimen setter programleder Maria Svenson over til Kronprins Haakon som har en liten videohilsen til elevene. Han innholdet i timen er nyttig i dagens situasjon og takker elevene i Innlandet for at de engasjerer seg i viktige temaer. Skoletimen er en gave som stammer fra da Kronprinsparet fylte 50 år i sommer. Det de ønsket seg, var at statsforvalterne gav noe til barn og unge i eget fylke. - Både jeg og Kronprinsessen har skikkelig sansen for en slik gave, sier Kronprinsen i hilsenen til elevene.

TV-studenter med demokrati-oppgave

Den norske TV-skolen sa ja til å produsere skoletimen fordi studentene, som er fremtidas tv-folk, skal lære å lage spennende dialog og debatt. Dette for å sikre demokratiet vårt. - Det blir den viktigste jobben studentene ved TV-skolen kommer til å få. Spesielt viktig blir det å nå ungdom som har helt nye medievaner. Unge i dag vil ha en debatt som fører til konstruktiv dialog og gode løsninger, sier førsteamanuensis Andreas A. Dreyer ved TV-skolen på HINN.

Alle som deltok i produksjonen av Digital skoletime i Den norske TV-skolens studio.
Ungdommer i alle hovedroller: Studentene på Den norske TV-skolen som produserte skoletimen omkranser ungdommene som hadde planlagt innholdet - og statsråd og statsforvalter. Foto: Kristina Skamsar.

Følger opp hvordan barn og unge har det

Statsforvalteren har mange oppdrag som gjelder barn og unge, blant annet knyttet til barnevern, barnehage, opplæring og skolemiljø.

Retten til et trygt og godt skolemiljø - YouTube