Våre barn, i vår kommune!

Dato:
12. september 2024 08:30 - 09:15
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet avdeling barnevern og familie i samarbeid med Bufetat Region Øst Fosterhjemstjenesten avdeling Innlandet
Målgruppe:
Kommunenes ordførere, politisk ledelse, kommunalledelse og barnevernsledere.

Bli med på morgenmøte om hvordan kommuneledelsen kan bidra til at flere barn som må flytte i fosterhjem får fortsette å bo i sitt nærområde, eller hos noen de kjenner fra før.

Publisert 08.07.2024

Statsforvalteren i Innlandet vil invitere alle kommunenes ordførere, politisk ledelse, kommunalledelse og barnevernsledere til morgenmøte om å rekruttere fosterhjem i barnas nærmiljø. Webinaret er for øvrig åpent for alle.

Møtet blir avholdt på Teams torsdag den 12.09.24 , kl. 08.30 – 09.15.

Lenke til webinaret legges ut på denne siden 11.09.24.

Litt om webinaret og innholdet:

  • Kommunalsjef Denis Aggery i Stange kommune kommer for å snakke om hvordan og hvorfor kommunen har jobbet for at flere barn som må flytte i fosterhjem blir boende i sitt nærområde.  
  • Bufetat Region Øst, Fosterhjemstjenesten avdeling Innlandet vil informere om hvordan de kan bidra når kommunen skal rekruttere fosterhjem i slekt og nettverk. De vil også si noe om hvorfor flere barn bør få bo i sitt nærområde, eller hos noen de kjenner fra før.

Vi vil oppdatere med fullstendig program når morgenmøtet nærmer seg.

Vel møtt!

Dato:
12. september 2024 08:30 - 09:15
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet avdeling barnevern og familie i samarbeid med Bufetat Region Øst Fosterhjemstjenesten avdeling Innlandet
Målgruppe:
Kommunenes ordførere, politisk ledelse, kommunalledelse og barnevernsledere.

Kontaktpersoner