Kongsvinger viste frem både unge og voksne krefter

På kommunebesøk i Kongsvinger fortalte både elever og lærere hvordan de tester kunstig intelligens for å øke kvaliteten på det de gjør. Energi til industrien og inntektssystemet var også tema som ordfører Elin Såheim Bjørkli og kommuneledelsen tok opp, før vi ble fulladet av både energi og vafler på Seniorsenteret.

Publisert 09.02.2024

Det bar rett opp Kunnskapstrappa og inn i dataverdenen da vi kom til Kongsvinger på kommunebesøk. Den flotte ungdomsskolen fra 2018 har ei brei og flott trapp som et pulspunkt midt i skolen. Lærerne ved skolen fortalte om hvordan de bruker kunstig intelligens blant annet som hjelper til å evaluere elevarbeider. Elevene som møtte oss har slutta å google, sa de – de får bedre svar av den kunstige intelligensen. Statsforvalter Knut Storberget berømmet dem å være uredde i å utforske hvordan kunstig intelligens kan hjelpe oss. Han var glad for å se at de tar i bruk KI i det de gjør, og får gjort mer.

Kraft til å satse

Energi i Kongsvingerregionen var neste tema, både muligheter og utfordringer. Området har en sterk industri og en industri i omstilling, og kommunen ligger nær Oslo med god kollektivtransport og tog. Samtidig må industrien sikres strøm til videre produksjon også i fremtiden, og slik at det er mulig å satse. Inntektsystemet for kommunene var også et tema som kommunen hadde satt på sakslista for møtet.

Storberget innledet med å fortelle at Statsforvalter-embetet besøker alle kommunene for å skaffe seg best mulig innsikt i hva som trengs ute i fylket vårt, for å vite hvor skoen trykker og kunne bidra med initiativ også overfor nasjonale myndigheter. Det å kjenne både hva kommunelederne er stolte av og ikke minst hva som utfordrer kommunene, er viktig i oppdraget til Statsforvalteren også.

Knut Storberget står i døra til kjøkkenet på seniorsenteret sammen med eldre frivillig mann i rødt forkle,
Statsforvalter møter kjøkkenforvalter på Seniorsenteret. Foto: Line Gabrielsen Brovold / Statsforvalteren i Innlandet.

Forventningsgap

Ordføreren pekte på at forventningsavklaringer rundt de kommunale tjenestene er nødvendig. Det er viktig at folk forstår at det de har krav på og som Statsforvalteren har tilsyn på, er forsvarlige helsetjenester. Det er noe annet enn «optimale helsetjenester». Det er viktig å få frem i saksbehandling og kommunikasjon, slik Fylkeslegen også har gjort. Særlig når kommunen også har ansvaret for å ivareta de unge og legge til rette for næringslivet.

Full lading med vafler og venner

I et hjemmekoselig lokale fant vi frivillige som har laget et flott seniorsenter. Det er de frivillige som har æresplassen, sa koordinator Kirsti Skjæran. Og særlig fremhevet hun at det også var karer på kjøkkenet. Der fikk vi nydelige vafler da vi fra Statsforvalteren kom på besøk.

Senteret er for alle, men Skjæran beskrev at menn er litt forsiktige når de kommer aleine. Menn skal bare se første gangen, og komme tilbake. Men Kirsti er etter dem og får prata med dem slik at de blir. Tilbudet er viktig for å forebygge ensomhet. Hun går rundt og sitter sammen med gjestene og spiser, og skjenker kaffe til dem som kommer. Her er det aktivitet flere dager i uka. Snart skal ungdomsklubben komme og undervise de eldre i databruk. Å betale for en koordinatorstilling er en investering i framtida, for at folk klarer seg lenger hjemme, pekte fleire på. Storberget sa at sjølv om det kan være krevende å ta ansvar for andre, så er dette også en glede man gir seg sjøl.  

Storberget avsluttet med å si at embetet vil ha dialog. Han pekte på at det ikke blir vondt blod fordi om man må ha noen runder i en sak. - Vi kan gi gode råd før et vedtak, og uansett er det en demokratisk rettighet å kunne klage på et vedtak, sa Storberget, og la til at kommunen er veldig ålreit å forholde seg til. Under pandemien gjorde kommunen en veldig viktig innsats som Storberget takket spesielt for: - Dere stod stødig, og vi visste at det var noen vi kunne ringe til i Innlandet. Dere var en av dem. Det er vi takknemlige for.

 

 

Kontaktpersoner

FAKTA OM KONGSVINGER

Kommunenavn: Kongsvinger (opprinnelig navn på kongens festningsverker, siste ledd er bygdenavnet Vinger)
Landareal: 953 km2
Folketall pr. 1.10.2023: 18.084
Ordfører 2023: Elin Såheim Bjørkli (Ap)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

PROGRAM I KONGSVINGER

Sted: Kongsvinger Ungdomsskole (KUSK) og Seniorsenteret

Tema:

  • Digitalisering i skolen
  • Energibehovet i Kongsvingerregionen, utfordringer og muligheter
  • Inntektssystemet
  • Seniorsenteret

Knuts facebook

38 / 46 KONGSVINGER
Se på denne byen her da!! Kongsvinger. Et veldig bra sted å besøke med museum og festning, cafeer og turstier. Ta turen til Kongsvinger!
Ordfører Elin Såheim Bjørkli geleidet oss gjennom tema som digitalisering, skolemiljø, kunstig intelligens, inntektssystem; forventninger til velferden i fremtiden og ikke minst Seniorsenteret i Kongsvinger kommune. Det var mer enn gode vafler! Rett og slett en god prat med seniorer og primus motor Kirsti Skjæran! Takk for den store jobben du og de frivillige gjør!(Kongsvinger.frivilligsentral)
Bra avslutning hos Vinger Rotary Klubb med god diskusjon om fremtidig sikkerhet .