Knut på tur 2.0 - skal besøke alle kommunene

Illustrasjonsbilde
Eli Blakstad, Knut Storberget, Anne Kathrine Fossum og Asbjørn Lund Foto: Eli Blakstad / Statsforvalteren i Innlandet.

Statsforvalteren i Innlandet skal besøke alle de 46 kommunene i Innlandet. Besøksrunden startet i Nord-Aurdal kommune mandag 6. november. Planen er 16 besøk før jul. Tidsplan for besøkene finner du i denne artikkelen.

Oversikt over besøkte kommuner

Besøkte kommuner: rød farge. Kommuner der besøkstidspunkt er bestemt: blå farge. Kommuner der besøkstidspunkt ikke er bestemt: grønn farge.
Klikk i besøkte kommuner for å åpne aktuell nettsak.

 

Å kjenne kommunene godt og vite hvilke behov, muligheter og utfordringer de har, er avgjørende for både statsforvalter Knut Storberget og for embetet. 

- Det å treffe folk fysisk, og å vite hva som er viktig for kommunene, hva vi hos Statsforvalteren kan bidra med og hva vi bør bringe til sentrale myndigheter, er viktig, Og ikke minst treffe nye folkevalgte etter årets valg, sier Storberget. 

Fremover skal han, ledere og ansatte på veien for å besøke alle de 46 kommunene, slik de gjorde i 2019. Reiseruten lages fortløpende og i samarbeid med kommunene, nå som nye ledere er på plass der det ble skifte etter valget i høst.

Planlagte besøk

Kommune Dato
Lillehammer 20.11.23
Øyer 21.11.23
Ringebu 21.11.23
Nord-Fron 22.11.23
Sør-Fron 22.11.23
Vågå 24.11.23
Løten 27.11.23
Åsnes 29.11.23
Grue 29.11.23
Østre Toten 04.12.23
Gjøvik 05.12.23
Hamar 05.12.23
Lom 12.12.23
Skjåk 12.12.23
Ringsaker 14.12.23

God dialog er viktig

Å ha god dialog med kommunene er sentralt i oppdraget vårt. Som statens representant i fylket er vi et bindeledd som først formidler nasjonal politikk og vedtak ut, og deretter følger vi opp effekten og formidler tilbake til oppdragsgiverne. Det er løpende kontakt mellom embetet og kommunene, med møter, kurs, veiledning og opplæring – i tillegg til kontroll og tilsyn som vi også har ansvaret for.

Da Storberget var ny statsforvalter i 2019, la han og ansatte ut på en besøksrunde der de i løpet av 100 dager skulle besøke alle 46 kommuner. Formålet var blant annet å bli kjent i hele fylket, og bringe fagfolk og ledere fra både Statsforvalter og kommuner sammen.