Kommunal styring

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


16.01.2022

Vind gir oransje farevarsel for flere Innlandskommuner

Det er sendt ut oransje farevarsel i Innlandet fordi et hurtiggående stormsenter vil treffe Trøndelagskysten og bevege seg østover sent søndag kveld. Farevarselet Østafjells gjelder kraftige vindkast over 23 m/s.


09.01.2022

FHI til Innlandskommunene: Planlegg for mye fravær og vaksinér fort

Forbered dere på et stort sjukefravær og planlegg for en større belastning i helsetjenestene fremover. Og vaksinér flest mulig de kommende ukene. Det var budskapet fra Folkehelseinstituttet til Innlandet denne uka. Omikronsmitten må ikke få vokse for fort.


28.12.2021

Ei hjelpande hand

I dei to pandemiåra har vi sett kor fort vi kan bli avhengige av ei hjelpande hand. Når omikron eller andre ting kastar om på kvardagen vår og gjer livet vanskeleg, er det godt å vete at vi i Innlandet har mange som skal gi hjelp – inna helse, skule, barnevern og NAV. Frå nyttår skal fleire av desse jobbe tettare saman for å sikre ei god oppvekst for barna våre gjennom oppvekst-reforma. For – ein god barndom betyr noko for heile livet.


27.12.2021

Stort engasjement for barnevernsreform og bærekraft

Det skal vera betre å vera liten. Dette målet var det full oppslutning om både på Otta og Tynset, da statsforvaltaren møtte alle kommunane på regionbesøk tidlegare denne hausten.  


22.12.2021

Vaksinering i raskt tempo

Onsdag inviterte Statsforvalteren i Innlandet kommunene og fylkesberedskapsrådet til møte om korona-situasjonen. Hovedtema på møtet var vaksinering.


21.12.2021

138,8 millioner kroner fordelt til kommunene

Statsforvalteren i Innlandet har fordelt 80 mill. kroner for å dekke kommunenes kostnader til covid-19. I tillegg har departementet tildelt 58,8 mill. kroner.


03.12.2021

Full fart framover i Sør-Østerdalen

Sør-Østerdal er som region langt framme i skoa, og de viser veien videre. Offensivt klimasamarbeid, solcellekraft og omstilling som er drevet av de digitale mulighetene skal være med på å ta kommunene inn i framtida.


03.12.2021

Satsingen på Tangen er resultat av langsiktig planlegging

Den planlagte plusslandsbyen Mjøstangen på Tangen har ført til en debatt om jordvern, og kommunen har fått kritikk for å omdisponere dyrka og dyrkbar jord. Og - det er en vanskelig jobb å finne gode løsninger når man som myndighet må sette viktige samfunnshensyn opp mot hverandre. Men på Tangen mener vi at satsingen totalt sett blir bra både for regionen og miljøet. Dette er et resultat av langsiktig planlegging, sammen med en helhetlig tilnærming hos alle partene.


29.11.2021

Regjeringen har satt inn tiltak mot omikronvarianten

Det er innført nye tiltak for å bremse spredningen av omikronvarianten når den kommer til landet - blant annet 10 dagers smittekarantene der det er mistanke om omikron.  


19.11.2021

Kommunebildene for 2021 publisert

I dag er Statsforvalterens kommunebilder for 2021 publisert på våre nettsider. Disse utarbeides årlig og vurderer kommunene på grønt, gult eller rødt nivå på en rekke områder.


16.11.2021

Utlysning skjønnsmidler til kommunale fornyingsprosjekter i 2022

Statsforvalteren inviterer kommunene til å søke om skjønnsmidler til fornyingsprosjekter innen 13. januar. Kommunene oppfordres til å samarbeide om større prosjekter.


16.11.2021

Ny nasjonal tilsynskalender

I morgen, 17. november vil kommunal- og distrikstminister Bjørn Arild Gram åpne den nye nasjonale tilsynskalenderen. Åpningen vil skje på et direktesendt webinar. 


08.11.2021

Tillegg til statsbudsjettet 2022

Støre-regjeringen foreslår å øke kommunesektorens inntekter med ytterligere 2,5 mrd. kroner i 2022. Dette gir kommunene i Innlandet 136 mill. kroner mer i frie inntekter.


21.10.2021

Dialogmøte med GjøvikÔÇôregion

Barnevernsreformen og grønn omstilling var blant temaene som stod på agendaen da Statsforvalteren og Gjøvik–region møttes til dialog.


21.10.2021

Kommunebildene 2021 - på høring

Statsforvalteren utarbeider hvert år kommunebilder som vurderer hvordan kommunene løser sine oppgaver innenfor de området Statsforvalteren har et ansvar for å følge opp. Kommunebildene er ment å være et verktøy for dialog med kommunene om muligheter og utfordringer og hvordan dette kan løses.


12.10.2021

Statsbudsjettet 2022

Solberg-regjeringen foreslår en vekst i kommunenes frie inntekter for 2022. Veksten i frie inntekter for kommunene i Innlandet er på 303,9 mill. kroner, tilsvarende 1,3 prosent fra 2021.


04.10.2021

Vi lykkes kun sammen

Bærekraft og ny barnevernsreform var to at av temaene som ble tatt opp da Statsforvalteren besøkte Kongsvingerregionen på sitt regionmøte 30. oktober. 


28.09.2021

Tilsynskonferansen høsten 2021

Velkommen til høstens tilsynskonferanse for kommunene i Innlandet, kontrollutvalg, sekretariat og aktuelle statlige tilsynsmyndigheter. 


23.09.2021

Krisekonferansen 2021

Når verden stenger - pandemiens ringer i vann.


23.09.2021

Statsforvalteren besøkte Gran kommune

Klima, landbruk og samfunnsutvikling var noen av temaene på regionmøtet mellom Gran kommune og Statsforvalteren i Innlandet torsdag 9. september.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel