Kommunal styring

Oppdatert 11.07.2022

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

21.07.2022

Fagdag for ledere og andre ansatt i helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet inviterer ledere og andre ansatte i helsestasjon og skolehelsetjenesten i Innlandet til fagdag 23. september på Lillehammer.


30.06.2022

Webinar - Fra plan til handling

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til webinaret «Fra plan til handling», om koblingen mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan.


30.06.2022

Krisekonferansen 2022

Den 11. nasjonale krisekonferansen avholdes på Gjøvik. Konferansen vil handle om risikosituasjoner, og hvordan gjøre gode vurderinger. Brukermedvirkning, samarbeid med pårørende og samhandling vektlegges.


17.06.2022

Fagdag om velferdsteknologi vel gjennomført på Lillehammer

Rundt 120 personer deltok på fagdagen på Lillehammer den 10.mai. Deltagerne var prosjektledere, ledere, på alle nivåer, ikt og andre som arbeider med velferdsteknologi i kommunene. Fra 2024 skal velferdsteknologi leveres på lik linje med andre tjenester. Kommunens avdelinger må samarbeide på tvers og involvere de som skal drifte og utføre tjenesten, samt administrativ ledelse og politikere.  


19.05.2022

Kommunalt rusarbeid - ny tilskuddsordning

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.


12.05.2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneproposisjon 2023

12. mai la regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneproposisjonen for 2023.


09.05.2022

Utgreiing om kommunegrense på høyring

Statsforvaltaren skal fastsetje ei strekning av kommunegrensa mellom Øystre Slidre og Vang som har vore omstridd i lang tid. Saken er sendt på høyring til kommunane.


13.04.2022

Gran er viktig for Innlandet

21. april skal kommunestyret i Gran behandle spørsmålet om fylkestilhørighet. Statsforvalteren har blitt bedt om å uttale seg.


01.04.2022

Rapport fra tilsyn med Lillehammer kommunes helse- og omsorgstjeneste

Statsforvalteren har hatt tilsyn med Lillehammer kommunes tjenester til personer med utviklingshemming. Nå er rapporten klar.


21.03.2022

Budsjettet for Våler og Åsnes er godkjent

Statsforvalteren har kontrollert at ROBEK-kommunenes vedtak om 2022-budsjettet er lovlige og har fastsatt kommunenes låneramme.


24.02.2022

Tilsynskonferansen våren 2022

Velkommen til vårens tilsynskonferanse for kommunene i Innlandet, kontrollutvalg, sekretariat, revisjonsselskaper og aktuelle statlige tilsynsmyndigheter. 


23.02.2022

25 mill. kroner til kommunale fornyingsprosjekter

Statsforvalteren fikk inn totalt 46 søknader med et samlet søknadsbeløp på 60 mill. kroner. Vi tildeler nå 25 mill. kroner til 24 prosjekter i Innlandet.


02.02.2022

Våler blir meldt inn i ROBEK

Kommunen har vedtatt en økonomiplan med høyere utgifter enn det inntektene dekker. Statsforvalteren i Innlandet melder dermed Våler kommune inn i ROBEK.


25.01.2022

Innlandsstatistikk lanseres

Statsforvalteren i Innlandet har jobbet sammen med gode samarbeidspartnere om Innlandsstatistikk. 25. januar lanseres nettsidene som vil være en viktig fakta- og kunnskapsbank for hele Innlandet.


16.01.2022

Vind gir oransje farevarsel for flere Innlandskommuner

Det er sendt ut oransje farevarsel i Innlandet fordi et hurtiggående stormsenter vil treffe Trøndelagskysten og bevege seg østover sent søndag kveld. Farevarselet Østafjells gjelder kraftige vindkast over 23 m/s.


09.01.2022

FHI til Innlandskommunene: Planlegg for mye fravær og vaksinér fort

Forbered dere på et stort sjukefravær og planlegg for en større belastning i helsetjenestene fremover. Og vaksinér flest mulig de kommende ukene. Det var budskapet fra Folkehelseinstituttet til Innlandet denne uka. Omikronsmitten må ikke få vokse for fort.


28.12.2021

Ei hjelpande hand

I dei to pandemiåra har vi sett kor fort vi kan bli avhengige av ei hjelpande hand. Når omikron eller andre ting kastar om på kvardagen vår og gjer livet vanskeleg, er det godt å vete at vi i Innlandet har mange som skal gi hjelp – inna helse, skule, barnevern og NAV. Frå nyttår skal fleire av desse jobbe tettare saman for å sikre ei god oppvekst for barna våre gjennom oppvekst-reforma. For – ein god barndom betyr noko for heile livet.


27.12.2021

Stort engasjement for barnevernsreform og bærekraft

Det skal vera betre å vera liten. Dette målet var det full oppslutning om både på Otta og Tynset, da statsforvaltaren møtte alle kommunane på regionbesøk tidlegare denne hausten.  


22.12.2021

Vaksinering i raskt tempo

Onsdag inviterte Statsforvalteren i Innlandet kommunene og fylkesberedskapsrådet til møte om korona-situasjonen. Hovedtema på møtet var vaksinering.


21.12.2021

138,8 millioner kroner fordelt til kommunene

Statsforvalteren i Innlandet har fordelt 80 mill. kroner for å dekke kommunenes kostnader til covid-19. I tillegg har departementet tildelt 58,8 mill. kroner.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel