Kommunal styring

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 


14.05.2024

Kommuneproposisjon 2025 og nytt inntektssystem

14. mai la regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2024 og kommuneproposisjonen for 2025 med forslag til nytt inntektssystem.


19.03.2024

19,4 mill. kroner til kommunale fornyingsprosjekter

Statsforvalteren fikk inn totalt 39 søknader med et samlet søknadsbeløp på 50 mill. kroner. Vi tildeler nå 19,4 mill. kroner til 18 prosjekter i Innlandet.


05.03.2024

Ekstremværet «Hans» - kommunene i Innlandet tildelt 441 mill. kroner i erstatning

Kommunal- og distriktsdepartementet tildelte 11 kommuner i Innlandet 179 mill. kroner før jul, og tildelte ytterligere 262,1 mill. kroner til de 10 gjenstående kommunene i februar.


26.02.2024

Elverum har hjerterom

Elverum har hjerterom. Vårt siste besøk gikk naturligvis til Statsforvalter Knut Storbergets hjemkommune-Elverum. Etter 99 dager var vi veis ende. Kjenne kommunene og tilrettelegge for god dialog har vært bærebjelken på vår kommunetur. 


19.02.2024

Våler-Innlandets grønne batteri?

Vårt neste siste besøk gikk til Våler kommune. En kommune hvor pilene peker oppover. Nylig ute av Robekk og et stort potensial for å være en foregangskommune i den grønne omstilling. Etter vår rundreise i Innlandet har vi sett hvor viktig det er med møteplasser, det har de virkelig klart å skape i Våler med det nye folkebiblioteket. 


12.02.2024

Øystre Slidre

Ungdommens kulturhus Gapahuken, gaming og e-sport, vann og avløp og nasjonalt senter for fjellandbruk var oppe som tema da Statsforvalteren besøkte Øystre Slidre kommune. 


12.02.2024

Vestre Slidre

Med Nord-Europas eldste runstein Einangsteinen har Vestre Slidre både kulturelt og historisk sus over seg, dette er noe av det fikk vi høre om da vi ankom Vestre Slidre torsdag 8.januar. I 25- og et fantastisk vintervær startet vi besøket med en kort orientering fra Ordfører Haldor Ødegård og statsforvalter Knut Storberget inne på Kulturcafen i Vestre Slidre. 


09.02.2024

Etnedal

Asylmottaket på Valdres Høyfjellshotell, kunstig intelligens i skolen og hytteutbygging var blant temaene da ordfører Linda Mæhlum Robøle og kommuneledelsen ønsket Statsforvalteren velkommen på besøk i Etnedal kommune.


09.02.2024

Kongsvinger viste frem både unge og voksne krefter

På kommunebesøk i Kongsvinger fortalte både elever og lærere hvordan de tester kunstig intelligens for å øke kvaliteten på det de gjør. Energi til industrien og inntektssystemet var også tema som ordfører Elin Såheim Bjørkli og kommuneledelsen tok opp, før vi ble fulladet av både energi og vafler på Seniorsenteret.


07.02.2024

Sør-Odal satser på gode møteplasser

I Sør-Odal fikk vi se det nyoppussa Kompasshuset for de yngre og det innbydende Innbyggertorget som er åpent for alle. Levende møteplasser er noe kommunen er stolt av. Med en voksende, men aldrende befolkning, tok de også opp utfordringer knytta til skole og forventninger til omsorgstilbudet da Statsforvalteren kom på besøk.


06.02.2024

Våler kommune ute av ROBEK

Kommunen har vedtatt økonomiplanen i balanse og er dermed meldt ut av registeret for godkjenning og kontroll.


05.02.2024

Stort engasjement i Eidskog kommune

Til tross for stramme økonomiske rammer, jobbes det langsiktig og målrettet for befolkningen i Eidskog kommune. Under kommunebesøket fikk vi høre hvordan fokus på ung inkludering og gode læringsmiljø skaper gode liv og fremgang for innbyggerne.


01.02.2024

Stange har en raus holdning til mangfold

Tverrpolitisk enighet og en administrasjon som tør å gjøre ting på en litt anderledes måte bidrar til en god og velfungerende flyktningetjeneste. Det fikk vi høre mer om under tirsdagens kommunebesøk i Stange.


01.02.2024

Nord-Odal

Det er ingen tvil om at arven etter Sigurd Hoel er ivaretatt i Nord-Odal gjennom det nye biblioteket. Men det er ikke bare et bibliotek, det er også en samlingsplass for lokalsamfunnet. Bank, leilighetsbygg og bibliotek under samme tak. 


29.01.2024

Gausdal

I strålende januarvær ankom statsforvalterdelegasjonen Gausdal tirsdag 23.januar. Ordfører Anette Musdalslien tok imot oss på Gausdal ungdomsskole. Orienteringen fra kommunen startet med flotte rammer inne på ungdomsskolen. 


24.01.2024

Tynset

«Kjem’n te Tynset så trivs’n» er kommuneslagordet til Tynset. Og naturlig nok var trivsel for kommunens innbyggere et stort tema under kommunebesøket 18. februar.


22.01.2024

Folldal

"No ser eg atter slik fjell og dalar skrev Aasmund Olavsson Vinje da han så utover Rondane på sin ferd sommeren 1861. Den 18. januar 2024 fikk statsforvalterdelegasjonen mye av det samme utsynet. Til vinterdekke og 22 minus ble tatt godt imot av ordfører Kristin da besøket startet i Folldal kommunehus. 


22.01.2024

Åmot

Spennende, åpen og inkluderende er stikkord som de jobber etter når ny aktivitetshall skal planlegges i Rena. En kommune som satser på barn og unge i alle ledd. Det ser vi også gjennom etableringen av Familiens hus.


16.01.2024

Os - en annerledes skoletime

Hva gjør vi hvis det blir krig i Sverige og er det stor sjans for at det kan bli det? Har vi satt klimasaken til side nå når vi har fått krig i Europa? Ja, dette var kloke spørsmål som kom opp da Knut fikk den ære å holde en skoletime på Os ungdomsskole på vårt kommunebesøk.


16.01.2024

Engerdal

Det var en kald dag, men vi ble ønsket varmt velkommen da vi kom til Engerdal. Her har vi veldig mye vi er stolte av og ønsker å vise frem sa ordfører Tor Erik Skramstad.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel