Kommunebilder 2022

Illustrasjonsbilde mennesker i ulike situasjoner

På denne siden finner du Statsforvalteren i Innlandet sine kommunebilder, ett dokument for hver kommune i Innlandet. Kommunebildene er en del av kunnskapsgrunnlaget som vi bruker når vi planlegger vår dialog med og oppfølging av kommunene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.11.2021, Sist endra 19.11.2021

Kommunebildene er et verktøy Statsforvalteren utarbeider årlig, og skal ligge til grunn for en konstruktiv dialog med kommunene. 

Kommunebildene tar utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalyser fra områder hvor Statsforvalteren gjennomfører tilsyn eller er tillagt ansvar i lov eller forskrift. Vurderingene bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. De utarbeides årlig og vurderer kommunene på grønt, gult eller rødt nivå på en rekke områder.

Enkelte fagområder retter søkelys på forskjellige, spesifikke temaer fra år til år, og vurderingen kan derfor ikke forstås som en helhetsvurdering. En sammenligning med tidligere års kommunebilder er derfor ikke hensiktsmessig. 

Formålet med kommunebildene er å ha et grunnlag for å diskutere kommunenes status, utfordringer og muligheter på sentrale områder for kommunene. Statsforvalteren legger kommunebildene til grunn for sitt kommuneretta arbeid, og er en av flere faktorer når vi planlegger for eksempel tilsynsaktivitet og vurderer skjønnsmiddelsøknader.

*Dersom dere har vært inne på kommunebildene fra tidligere år, kan det hende det er nødvendig å trykke F5 (kanskje til og med ctrl+F5) på siden for at den skal oppdateres i din nettleser.

Innlandskart

Klikk på en kommune og finn kommunefakta - eller åpne kartet i et eget vindu.


Publisert 22.11.2022

Formannskapet i Skjåk ønsket orientering om kommunebildet

God dialog, gode spørsmål og nyttige kommentarer når Statsforvalteren ble invitert til formannskapsmøte i Skjåk kommune på tirsdag.


Publisert 11.11.2022

Kommunebildene for 2022 er publisert

Rekordmange kommuner ga tilbakemeldinger til årets kommunebilder - et godt grunnlag for videre kommunedialog er dermed lagt.