Knut på tur 2.0 - 46 besøk på 99 dager!

Illustrasjonsbilde
Eli Blakstad, Knut Storberget, Anne Kathrine Fossum og Asbjørn Lund Foto: Eli Blakstad / Statsforvalteren i Innlandet.

Statsforvalteren i Innlandet har nå besøkt alle de 46 kommunene i Innlandet. Besøksrunden startet i Nord-Aurdal kommune mandag 6. november og ble avsluttet 13. februar i Elverum. Altså 46 besøk på 99 dager!

Oversikt over besøkte kommuner

Klikk i besøkte kommuner for å åpne aktuell nettsak.

 

Å kjenne kommunene godt og vite hvilke behov, muligheter og utfordringer de har, er avgjørende for både statsforvalter Knut Storberget og for embetet. 

- Det å treffe folk fysisk, og å vite hva som er viktig for kommunene, hva vi hos Statsforvalteren kan bidra med og hva vi bør bringe til sentrale myndigheter, er viktig, Og ikke minst treffe nye folkevalgte etter årets valg, sier Storberget. 

Nå har han, ledere og ansatte vært på veien og besøkt alle de 46 kommunene, slik de gjorde i 2019.Et av målene med reisen er å treffe nye ledere i kommunene. Dette har vi gjort, men vi har også møtt mange andre personer som har gjort inntrykk og gitt oss historier som har satt spor. 

Du finner reisebrev fra hver kommune til høyre i denne saken.

God dialog er viktig

Å ha god dialog med kommunene er sentralt i oppdraget vårt. Som statens representant i fylket er vi et bindeledd som først formidler nasjonal politikk og vedtak ut, og deretter følger vi opp effekten og formidler tilbake til oppdragsgiverne. Det er løpende kontakt mellom embetet og kommunene, med møter, kurs, veiledning og opplæring – i tillegg til kontroll og tilsyn som vi også har ansvaret for.

 

 

 

Publisert 26.02.2024

Elverum har hjerterom

Elverum har hjerterom. Vårt siste besøk gikk naturligvis til Statsforvalter Knut Storbergets hjemkommune-Elverum. Etter 99 dager var vi veis ende. Kjenne kommunene og tilrettelegge for god dialog har vært bærebjelken på vår kommunetur.