Sør-Aurdal - takk for at dere har stått i det!

Knut Storberget sammen med elever.
Statsforvalteren hjelper til med mattematikken. Foto: Lisbeth B. Huse / Statsforvalteren i Innlandet.

Dette sa Knut Storberget til kommuneledelsen, og siktet til håndteringen av de mange krisene de siste årene. Fra kommunestyresalen kunne møtedeltagerne se rett over til et av rasene som gikk etter at uværet «Hans» hadde passert Sør-Aurdal. 

Publisert 07.11.2023

Det er fire år siden forrige kommunerunde i starten av 2019, da Storberget var ny som statsforvalter. Siden da har det vært veldig tett kontakt med kommunene og hyppige beredskapsmøter, opptil 40 i året. I instruksen som Statsforvalteren jobber etter, står det at fylkesberedskapsråd bør man ha minst én gang i året. - Alle kriser er lokale, og jeg bruker deg som eksempel, sa Knut, og henvendte seg til ordfører Marit Hougsrud, som fra kommunestyresalen så raset gå da «Hans» herjet i august.

Storberget gikk videre til det generelle samarbeidet med kommunene. Han ønsker at færrest mulig saker skal måtte løses i Oslo fordi man ikke klarer å bli enige lokalt og regionalt. Men det krever fleksibilitet, godt samspill og også at man forstår at det er noen sentrale krav som må ivaretas.

Hører raset hele tiden

Marit Hougsrud fortalte om de dramatiske døgnene med «Hans» og hvor redde de første evakuerte var for flere ras. Et stort ras hadde da gravd seg tvers gjennom et boligfelt midt i sentrum, der både voksne og barn hadde sett raset rett før det traff husene deres. Nå etterpå har en av de berørte har fortalt til ordføreren at hun hører raset hele tiden. Når det regner, er det unger som ikke tør å være hjemme alene i husene der raset gikk. Under en slik krise er det å møtes fysisk veldig viktig for å gi informasjon, og også å være aktiv på Facebook for å stoppe rykter.

Ordfører viser bilde av ras
Ordfører Marit Hougsrud viser bilde fra det store raset i kommunen Foto: Karianne Stordal / Statsforvalteren i Innlandet.

Marit Hougsrud avsluttet med å si at kommunen har blitt gode på beredskap og å planlegge med verstefallsscenerier. Nå etterpå er utfordringen å håndtere prosessene med alt som gjenoppbygges etter ekstremværet.

Med budsjettutfordringene som kommunen har, er det vært svært viktig å ha en økonomisk trygghet for å kunne ta fatt på arbeidet med å bygge opp igjen skolen.  

Ca 700.000 kubikk skog blåste over ende i 2021

Av dette er det anslagsvis 450.000 kubikk ryddet opp. 350 kubikk med vindfall ble høgd bare på én fylkesvei. Det er en foryngelsesplikt for skogdrivere, og det er nå satt ut 1.6 millioner planter på to somre. 5-6 millioner planter skal settes over flere år. Nesten 50 millioner kroner er gått ut av skogfond-kontoer på to år i kommunen.

Arbeidet som er gjort i Sør-Aurdal etter stormen har vært fantastisk, sa avdelingsdirektør Eva Skagestad hos SF. Sør-Aurdal har fått 50% av tilskuddene til som er utbetalt etter stormen.

BioHub Begna

Statsforvalteren fikk hører planene rundt bygging av en BioHub rundt Begna bruk. Målet med en slik hub er blant annet å lage produkter av hele stokken. 

Det har vært jobbet med å få til et samarbeidsprosjekt mellom virksomhetene og kartlagt virksomheter som kan være en del av dette. Jobber med å få til en prosjektleder i 2024.

Et slik prosjekt krever arealer og det jobbes nå med å få mer næringsareal i ny arealplan for Sør-Aurdal kommune. Prosjektet er også avhengig av mer kraft og linjenettet må blant annet bygges ut.

Kompetanse er viktig i en bioHub og NTNU forskning blir en viktig samarbeidspartner sammen med Innlandet Fylkeskommune. Det blir også nødvendig med tekniske støtte funksjoner om snekker, rørlegger og elektrikere.

Begna bruk har stor regional betydning for skogbruket i Valdres. Viktig å få levert tømmeret i nærområdet.

-Godt samhold, men savner skolen i Bagn

Ungdomsskolen i Bagn kan ikke bygges opp igjen der den står i dag. To uker før skolestart ble skolen hardt rammet av flommen. Kommunen og lærere kastet seg rundt og fikk ryddet den nedlagte barneskolen i Begnadalen. I dag besøkte statsforvalteren skolen og fikk høre om elever som trives godt, men savner Bagn. Godt samhold og god stemning var det som møtte statsforvalteren. Storberget ble litt nostalgisk av noen gamle kart og han tok også oppgaven med å lære bort noen brøk-tips.

Illustrasjonsbilde
Storberget fant interessant gammelt kart. Foto: Lisbeth B. Huse / Statsforvalteren i Innlandet.

Ny avdeling på Fekjær

På Fekjær åpnet statsforvalteren en ny avdeling. Stedet har 20 behandlingsplasser og rundt 60 ansatte, og er en av de største arbeidsplassene i kommunen. Hit kommer i hovedsak yngre folk mellom 18 og 35 som over litt tid får hjelp pga rus/psykiatri. Miljøet består av gamle tømrahus og boliger rundt på en gammel gård, Fekjær, og pasientene får være med på å stelle dyr og delta i fysiske og praktiske oppgaver.

FAKTA OM SØR-AURDAL

Kommunenavn: Sør-Aurdal (kommer av et bortkommet elvenavn Aura, ‘gruselven’)
Slagord: Først i Valdres
Landareal: 11.209 km2
Folketall:  2870
Ordfører 2023: Marit Hougner (Sp)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

PROGRAM I SØR-AURDAL

Sted: Kommunehuset, ungdomsskolen i Bagn og Fekjærtunet
Dato: 7. november 2023

Tema:

  • Beredskap - Uværet Hans
  • Stormen 2021
  • Innlandsporteføljen

Knut sin Facebook-post til Sør-Aurdal

2 / 46 SØR-AURDAL
Besøk i alle Innlandets kommuner; vi reiser videre. Kan godt si at Sør-Aurdal kommune er en kommune som har fått kjørt seg. Blitt testa. Pressa. Strukket seg. Men stått i det; og stått han av. Store skogskader etter storm i 2021, og ikke minst flom og ras nå i høst. Ved siden av pandemi, dyrtid og krevende småkommunutfordringer. Og ordfører Marit Hougsrud og hennes folk har gjort hva de kunne. Etablerte ny ungdomskole på få dager! Og de ungdommene besøkte vi idag. De har rigga seg til; og gjør absolutt det beste ut av situasjonen i eldre nedlagt skole. Jammen fikk vi ikke løst litt ligninger sammen. Og de kanelbollene kan jeg virkelig anbefale!
 
FEKJÆR
Enkelt og greit; Heia Fekjær. Bygger ut og vi åpner. Mer kapasitet for
å hjelpe unge som sliter psykisk. Down to earth, bevegelse, god arkitektur, friluft og mye bra kompetanse. Noe å satse på. Vi trenger ildsjeler som Elling Fekjær og idekraft som vises på Fekjær.