Nord-Aurdal

Illustrasjonsfoto
Glimt fra besøket i Nord-Aurdal Foto: Karianne Stordal / Statsforvalteren i Innlandet.

Trygghet i hverdagen, trygghet i krise. Dette er noe av det statsforvalteren har fått høre på første kommunebesøket i en ny " Knut på tur"- runde.

Publisert 06.11.2023

I Nord-Aurdal ble det besøk på Valdres lokalmedisinske senter og på Garasjin. Vi fikk også høre om dramatikken kommunen sto i da uværet Hans herjet i kommunen.

Valdres lokalmedisinske senter

Eierforholdet er fordelt med 50% på Nord-aurdal kommune, og 50% på de øvrige Valdreskommunene som har litt ulike prosenter. Virksomheten  består av; intermdiæravdeling med kommunale akutte døgnplasser og DPS døgnstøtteplasser, Valdres legevakt, Valdres jordmortjeneste, dialyse, røntgen, speialpoliklinikk, kreftpoliklinikk og regional kreftkoordinator.

Det jobbes nå med å bygge to mål til; nytt bygg for BUP og poliliniske tjenester.

Illustrasjonsfoto fra befaring
Kommuneoverlege Per Einar Jahr viser frem det loalmedisinske senteret. Foto: Lisbeth B. Huse / Statsforvalteren i Innlandet.

Det bor ca 17000 innbyggere i Valdres. I høgtider og helger kan det være så mange som 70.000 innbyggere. Hyttebefolkningen krever en del av blant annet legevakt og røntgenkapasitet i ferier og helger.

I Nord-Aurdal er alle legene fast ansatt i kommunen. Det er nå ingen ledige fastlegehjemler i kommunen.

Dramatisk evakuering for Tor Håvard og familien

Uværet Hans gjorde stor skade i Nord-Aurdal kommune og Statsforvalteren fikk høre om hvordan kommunen håndterte noen døgn med krisehåndtering og evakuering. Vi fikk også høre historient til Tor Håvard Jordet som måtte flykte fra vannmassene sammen med sin familie. Det som kan virke som små ting kan ha stor betydning for noen. Det at brannvesenet gikk inn i et flomrasert hus og hentet ut kattene til Jordets datter hadde stor betydning for henne.

Knut Storberget i samatale med flomoffer
Knut Storberget og flomoffer Tor Håvard Jordet Foto: Lisbeth B. Huse.

Viktig arena skapt av frivillige

På Garasjin fikk vi møte mange engasjerte unge som mekket på traktor og biler, sveiset og lakket. Her var det stort engasjement blant unge og voksne. -Med en skiftenøkkel og en stødig veileder har vi alle muligheter til å påvirke ungdom, sa en av de frivillige veilederne.

Vi fikk høre historier om voksne som gir av seg selv og skaper gode holdninger. Garasjin er et mobbefritt og fordomsfritt sted, et sted med gode holdninger der alle kan komme slik de er. Alt arbeidet som gjøres her av voksne veiledere gjøres på frivillig basis.

Garasjin har også et tilbud på fredager til voksne. Her kan også voksne komme sammen å få nye venner, snakke sammen over en kopp kaffe eller mekke på bilen sin.

Garasjin i Aurdal
Garasjin i Aurdal Foto: Lisbeth B. Huse.

Knut Storberget avsluttet med å si at det er ekstremt verdifullt det som skjer her og at dette var et besøk han hadde gledet seg til å besøke.

 

PROGRAM I NORD-AURDAL

Sted: Valdres lokalmedisinske senter, Garasjin og kommunehuset
Dato: 6. november 2023

Tema:

  • Beredskap
  • Tilsyn
  • Byutvikling
  • Besøk på Garasjin

FAKTA OM NORD-AURDAL

Kommunenavn: Nord-Aurdal (kommer av et bortkommet elvenavn Aura, ‘gruselven’)

Slagord: kommunesenteret i Valdres
Landareal: 849 km2
Folketall 2. kvartal 2023: 6.406
Ordfører 2023: Knut Arild Fjelltun (SP)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

Knut sin Facebook-post til Nord-Aurdal

1 / 46 NORD-AURDAL
Blir du med? Vår runde i alle Innlandets kommuner startet idag. Fagernes først ut! Fantastiske Valdres lokalmedisinske senter er jammen verdt et besøk. Her skapes trygghet nær der folk bor.
KATT OG KOMMUNIKASJON!
Sterkt møte med offer for ras og flom; Tor Håvard. Når «Hans» rammet fikk familien god støtte av både ordfører Knut Arne Fjelltun og kommunen. To ting ble viktig; få reddet katta og god kommunikasjon. Gode beredskapsaktører hjalp til med begge deler.
Valdres Gatebil og GARASJIN
Og sterkest av alt, innsatsen i Garasjin. Frivillige unge skaper verdifull fritid for enda yngre. Her sveises det stål og vennskap; her skrus biler og mennesker sammen. Og har du bare behov for å prate; her lytter noen. Takk for gaven; og takk for at dere er den dere er.