Nordre Land

Mennesker i by
på gåtur i Landsbyen Dokka Foto: Lisbeth B. Huse / Statsforvalteren i Innlandet.

Opprydding etter uværet Hans, vandring i landsbyen Dokka og besøk på en helt fantastisk ungdomsklubb var noe av det vi fikk oppleve på vårt besøk i Nordre Land.

Publisert 07.02.2024

Ordfører Ola Tore Dokken ønsket oss velkommen og vi fikk først høre uværet Hans som rammet kommunen ekstra hardt i begynnelsen av august 2023.

Kostbar opprydding 

Nordre Land ble hardt rammet av uværet Hans, mye av sentrum sto under vann og evakuering ble vurdert. Nærmere 1500 innbyggere, som var knyttet til det kommunale vannverket, var uten rent vann i nærmer tre måneder. Nå jobbes det med gjenoppbygging og forebygging. Det er sendt mange søknader og noen er svart ut og noen ikke. NVE har beregnet kostnadene til 59 mill. kroner, men det er på langt nær nok. Tiden begynner å bli knapp, det er beregnet at det må tas ut 70.000 m3 sør i elva. Dette vil ta tid og det er derfor viktig å få økonomisk trygghet til å starte dette arbeidet.

Det er viktig for kommunen at de får dekket kostnader til reparasjoner. Kommunen har også en dialog med bondelaget om flomvern langs landbruksområder.  Kommunen har vært i kontakt med departementet med håp om å få litt fortgang i spørsmål om full dekning. Det koster mer å reparere enn å forebygge. Hvis det ikke gjøres flomforebyggende tiltak i Dokka sentrum, vil det i hovedsak bli byggeforbud der.

Både ordfører og kommunedirektør ga honnør til sine egne beredskapsfolk. Det er ekstremt viktig med lokalkunnskap når det gjelder beredskap og å ha dette i egen organisasjon.

God kontakt med kommunene er viktig

Statsforvalter Knut Storberget roste kontakten som har vært de siste årene med beredskapshendelser som pandemi, flyktninger og uværet Hans. Disse hendelsene har gjort at vi har kommet tettere hverandre, sa Storberget. Vi har også mange andre kontaktpunkter, blant annet når det gjelder nedbygging av matjord og andre viktige områder. Statsforvalteren ønsker å ha en lav terskel og åpen dør og vi skal velge våre slag, fortsatte Storberget.

Innsatstrappa

Innsatstrappa er et verktøy som helseregionen har begynt å jobbe med. Det snakkes mye om forebygging når det gjelder flom, men det er like viktig å snakke om forebygging når det gjelder livene våre, sa Torild Nausdal. Vi må ansvarliggjøring innbyggerne våre slik at de, så langt det mulig tar ansvar for egne liv.  For å få dette til er forebygging viktig, hva kan jeg gjøre selv for å bo lengst mulig i eget hjem. Hvis kommunen skal fortsette som i dag må de om noen år bygge et par helsehus til og dette vil de ikke ha kapasitet til å bemanne.

Dame som holder foredrag
Torild Nausdal orienterte om prosjektet Innsatstrappa Foto: Lisbeth B. Huse / Statsforvalteren i Innlandet.

Byvandring

Det er godt å komme ut å gå litt også når en er mye på tur og det fikk vi gjort på Dokka. Vi fikk høre om kommunen sine planer for det nedlagte jernbanesporet og se den gamle lokomotivstallen som er pusset opp til et fint og moderne lokale med flott akustikk. 

Det er også en aktiv Næringshage på Dokka. Her gikk vi en tur innom og fikk høre om det gode arbeidet de gjør her for små bedrifter og de som luret på om de skal starte opp en bedrift.

Parken ungdomsklubb

For et flott sted! Her traff vi engasjerte ledere og ikke minst styreleder Sunniva på 18 år. Demokratiet henger høyt på klubben og her får alle som vil en stemme. Her finnes det aktiviteter av alle slag. De har egen kinosal, discotek, mekkeverksted og studio. Her kan de 350 medlemmene fra Dokka og omegn holde på med aktiviteter, eller bare henge sammen med venner.

Trapp
Tøff trapp på ungdomsklubben Foto: Lisbeth B. Huse / Statsforvalteren i Innlandet.

Tusen takk for en fin dag!

FAKTA OM NORDRE LAND

Kommunenavn: Nordre Land (Land er et norrønt ord, sjelden brukt usammensatt som bygdenavn; opprinnelig bare brukt om Søndre Land)
Landareal: 920 km2
Folketall 3. kvartal 2023: 6.502
Ordfører 2019: Ola Tore Dokken (Sp)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

PROGRAM I NORDRE LAND

Sted: Kommunehuset og Parken ungdomsklubb

Tema:

  • Sikring mot flom og ras
  • Innsatstrapp
  • Valdresbanen
  • Gåtur i Dokka
  • Besøk Parken ungdomsklubb

Knuts facebook

40 / 46 NORDRE LAND
Walk and talk i Landsbyen Dokka.
Nedlagte jernbanespor, Landsbyen Næringshage og ikke minst av de kuleste ungdomshus jeg har sett. Her kan og bør det satses! Et hus du kan mekke bil, game, møte venner, gå i studio, gå på kino, spille bordtennis, danse, lage eller spise mat og mye mer. Parken Ungdomsklubb imponerer. Her gjør ungdommene og Rune Rønningen en fantastisk innsats. Skal jeg nevne biljard? Forsmedelig og brutalt nederlag idag for Statsforvalteren i Innlandet…..
Så står vi sammen med Nordre Land kommune, ordføreren Ola Tore Dokken og varaordføreren Morten Ørsal Johansen i jobben med å finansiere reparasjon etter flommen i fjor høst, og bygge mer flomvern. Det skylder det store vi de rammede kommuner. God dag dette i landsbyen Dokka.