Nord-Odal

Folk i forsamling
Dialog i det nye samlingshuset "Samling" Foto: Aslak Nordstoga Lilleland.

Det er ingen tvil om at arven etter Sigurd Hoel er ivaretatt i Nord-Odal gjennom det nye biblioteket. Men det er ikke bare et bibliotek, det er også en samlingsplass for lokalsamfunnet. Bank, leilighetsbygg og bibliotek under samme tak. 

Publisert 01.02.2024

En samlingsplass 

Da ordfører Odd Kjetil Sløtte startet og ønske velkommen i det nye bibloteket var det med stolthet. Ikke uten grunn når du har fått på plass en så flott samlingsplass for lokalbefolkningen. Ordfører kunne fortelle at det er mange besøkende i bygget som ikke helt unaturlig har fått navnet "Samling". Bygget ble offisielt åpnet den 1.september 2020. Bak står arkitektene Helen & Hard. Etter en kort omvisning i rundt omkring i bokhyllene var neste post på programmet seniornett.

Statue
Sigurd Hoel på byste. Foto: Aslak Nordstoga Lilleland.

Digitalisering for de voksne

Seniornett med Jon Erik Drugli og Anne Nygård i spissen jobber aktivt for å motarbeide digitalt utenforskap. På frivillig basis arrangerer de aktiviteter og bygger sosiale nettverk. Nr 5. i landet til å arrangere aktiviteter og kurs. Med 6-10 deltakere på aktiviteter og kurs. Her bygges det både selvtillit og mestring når det kommer til og håndtere den digitale hverdagen. 

-Ingen kan alt-alle kan noe. Vi eldre er en ressurs fortalte Drugli. Videre fortalte han at det er mye spørsmål knyttet til bruk av BankID, men med kompetente og digitale personer som Drugli og Nygård høstes det erfaringer nettopp for å kunne delta i den digitale omstillingen. 

-Det er viktig for innbyggerne våre fortalte ordfører. Når kommunen skal vise frem noe de er stolt av var det ikke uten grunn at seniornett var en av programpostene. 

Mann prater
Jon Erik Drugli. Her representert ved seniornett. Foto: Aslak Nordstoga Lilleland.

Uro- i urolige tider? 

Uro-Ungdommens rockeklubb. Kanskje nettopp det bygda trenger i urolige tider. Norges største rockelubb i medlem og aktiviteter. Her spilles det trommer, gitar og bass. Med mange medlemmer var det ikke helt unaturlig at det også har blitt en sosial møteplass. Erle som er med i rockeklubben kunne fortelle at her kan man være med venner og vi synger og koser oss. Barn og unge møtes en time til halvtime i uka og øver på akkurat de sangene du vil. Det er 30 stk som totalt er med i URO. Vi fikk til og med et sangnummer av Erle i nettopp samlingspunktet til Nord-Odal. Biblioteket.

Personer som skal synge
Ungdommens rockeklubb klar for sang. Foto: Aslak Nordstoga Lilleland.

Matteknekkern

For 19.gang i 2024 arrangeres det konkurransen matteknekkern. Det er en matematisk konkurranse for alle i 10-ende klasser i regionen deltar i. Vi fikk møte elever fra ungdomsskolen som kunne fortelle at de i tillegg til de vanlige mattetimene på skolen har de to timer i uka med digital skoletimer. Hvorfor? For å vinne konkurransen! Og her har også næringslivets slengt seg på, en av de viktigste eksportbedriftene i Norge Mapei er med og arrangerer. Her kan man rekruttere også fremtidens arbeidskraft. Et flott tiltak også for at folk kan bli boende 

Representanter fra ungdomsskolen fortalte om matteknekkern.
Foto: Aslak Nordstoga Lilleland.

Nord-Odal inn i framtida

I Nord-Odal pågår det mye spennende knyttet til omstillingsprosjekter. Med skjønnsmidler fra statsforvalteren er målet og kunne omstille seg til en mer bærekraftig kommune. Ledergruppa til kommunedirektøren kunne fortelle om mantraet; Forebygge mer, reparere mindre. Som i andre kommuner er det utfordringer knyttet til hvordan kommunene skal klare og omstille seg. Det å sikre gode nok tjenester i framtida er en utfordring vi har hørt i flere kommuner. Men Nord-Odal er fremoverlente, de ser for seg enda mer interkommunalt samarbeid. Tenke på tvers og ikke i silo. Det er allerede igang med å samarbeide med Sør-Odal. Det å tenke på tvers av kommunegrenser kan bli viktig i årene som kommer da vi ikke kommer til å mangle penger, men folk avsluttet statsforvalter Knut Storberget. 

FAKTA OM NORD-ODAL

Kommunenavn: Nord-Odal (kommer av norrønt ó, ‘å, elv’: betyr altså elvedalen)
Landareal: 475 km2
Folketall 3.kvartal 2023: 5.012
Ordfører 2023: Odd Kjetil Sløtte (Ap)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

PROGRAM I NORD-ODAL

Sted: Nord-Odal bibliotek

Tema:

  • Nytt samlingshus
  • Ungdommens rockeklubb
  • Omstilling i Nord-Odal
  • Seniornett

Knuts facebook

35 / 46 NORD-ODAL
Et hus, ungdommer og Seniornett!
Mye bra ungdom i Nord-Odal, men la meg starte denne gangen med Jon Erik Drugli og Anne Nygård i Seniornett Nord-Odal. De gjør det frivillig. De gjør det gratis. På kvelder og i helger. Seniornett. Motiverer, pusher(vennlig) og setter seniorer i stand til å fungere digitalt (bank ID, valg, apper og nyheter) og litt analogt (samvær,prat og fremtidsfullmakt). Dette handler om å forhindre utenforskap, og er virkelig et demokratiprosjektet! Flott å møte dere idag. Hatten av fra oss hos Statsforvalteren i Innlandet.
Jeg sa hus; og virkelig en glede å se huset «Samling» som huser Nord-Odal bibliotek mm. Tegnet av arkitektene Helen Hard. Utrolig vakker og stilig samlingsplass for alle. Ikke minst idag; hvor vi møtte Nord-Odals matte- og musikktalenter. Matte i samarbeid med hjørnesteinsbedriften Mapei i Nord-Odal kommune. Musikkinnslag fra Ungdomsrock Odal se nedenfor!
Ordfører Odd Kjetil Sløtte kommunedirektør Tone Liljeroth kommunalsjef Annbjørg Elisabeth Gentenaar, Thomas Tinglum; bare muligheter!