Kommunal fornying

Oppdatert 11.07.2022

Noreg har ein offentleg sektor som sikrar velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggjarane gode tenester, valfridom og medbestemming. Fornying av offentleg sektor skal ha som mål å oppnå meir velferd og mindre administrasjon, meir lokal fridom og mindre detaljstyring.

Statsforvaltaren skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må sjåast i samanheng med arbeidet knytt til rettleiing, samordning og tildeling av skjønnsmidlar.

Prosjektskjønn er ein integrert søknads- og rapporteringsportal som blir brukt av kommunar, tilsette hos Statsforvaltaren og Kommunal- og distriktsdepartementet. Løysinga forenklar handtering av søknader og rapportering på bruk av skjønnsmidlar til fornying og innovasjon i offentleg sektor. 

Publikum og media har tilgang til ein nettstad som gir innsyn i tildelte midlar, omtale av prosjekt og innsende rapportar

 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 23.02.2022

25 mill. kroner til kommunale fornyingsprosjekter

Statsforvalteren fikk inn totalt 46 søknader med et samlet søknadsbeløp på 60 mill. kroner. Vi tildeler nå 25 mill. kroner til 24 prosjekter i Innlandet.


Publisert 16.11.2021

Utlysning skjønnsmidler til kommunale fornyingsprosjekter i 2022

Statsforvalteren inviterer kommunene til å søke om skjønnsmidler til fornyingsprosjekter innen 13. januar. Kommunene oppfordres til å samarbeide om større prosjekter.


Publisert 23.02.2021

21,5 mill. kroner til fornyings- og innovasjonsprosjekter 2021

Statsforvalteren fikk inn totalt 59 søknader med et totalt søknadsbeløp på 66,3 mill. kroner. Vi har delt ut midler til 22 kommunale prosjekter i Innlandet.


Publisert 17.11.2020

25 mill. kroner til kommunale fornyings- og innovasjonsprosjekter

Kommunene i Innlandet oppfordres i utlysningen av skjønnsmidler for 2021 til å samarbeide om større prosjekter for å styrke arbeidet med innovasjon og fornying. Frist for å søke om skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter er 13. januar.


Publisert 08.05.2020

22,8 mill. kroner til fornyingsprosjekter i Innlandet

Fylkesmannen tildeler skjønnsmidler til 27 fornyings- og innovasjonsprosjekter i Innlandet.


Publisert 11.11.2019

28 mill. kroner til kommunale fornyings- og innovasjonsprosjekter

Fylkesmannen vil i 2020 prioritere prosjekter som skaper tettere samarbeid og bedre tverrfaglig samhandling innad og mellom kommuner.