Barn og foreldre

Oppdatert 20.12.2023

Alle barn har rett på ein trygg og god barndom og oppvekst. Familien er den viktigaste kjelda til læring, omsorg, tryggheit og tillit. Samstundes har vi fleire lover som sikrar at det offentlege også kan bidra til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytt til forholdet mellom barn og foreldre.


19.04.2024

Millioner å vinne: Lager film om å inkludere ungdom bedre

Ungdom som faller utenfor i skole og arbeidsliv er tema når studentene på Den norske TV-skolen lager informasjonsprogram sammen med Statsforvalteren i Innlandet. Hvis vi blir bedre til å inkludere, er det millioner å spare og store menneskelige gevinster å hente.


20.03.2024, Oppdatert 20.03.2024

Webinar om bestemmelsene om samarbeid, samordning og barnekoordinator i velferdstjenestelovgivningen

Det inviteres til webinar 26. april 2024 kl 11-12.30 som omhandler bestemmelsene om samarbeid, samordning og barnekoordinator i velferdstjenestelovgivningen.


18.03.2024

E-læringskurs om barns rettigheter

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser som berører og angår barn. 


29.02.2024

Randi L. Beitdokken er ny velferdsdirektør

Randi L. Beitdokken har takket ja til å bli ny velferdsdirektør. Hun starter i jobben i løpet av våren.


23.02.2024

Hvordan forebygge omsorgssvikt og adferdsvansker?

Kommunene skal sørge for gode oppvekstvilkår - og ha en plan for å forebygge at barn og ungdom utsettes for omsorgssvikt eller får atferdsvansker. Her kan du lære mer om hvordan jobbe med en slik plan. 


23.02.2024

Hvordan forebygge omsorgssvikt og adferdsvansker?

Kommunene skal sørge for gode oppvekstvilkår - og ha en plan for å forebygge at barn og ungdom utsettes for omsorgssvikt eller får atferdsvansker. Her kan du lære mer om hvordan jobbe med en slik plan.


09.02.2024

Kongsvinger viste frem både unge og voksne krefter

På kommunebesøk i Kongsvinger fortalte både elever og lærere hvordan de tester kunstig intelligens for å øke kvaliteten på det de gjør. Energi til industrien og inntektssystemet var også tema som ordfører Elin Såheim Bjørkli og kommuneledelsen tok opp, før vi ble fulladet av både energi og vafler på Seniorsenteret.


24.01.2024

Barnets beste - frå teori til praksis

Kva betyr det at barnets beste skal vere eit grunnleggjande omsyn i alle saker som gjeld barn?

Vi ønskjer velkommen til seminar med Barneombod Inga Bejer Engh og statsforvaltarane.


24.01.2024

Barnets beste - fra teori til praksis

Hva betyr det at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn?
Vi ønsker velkommen til seminar med Barneombud Inga Bejer Engh og statsforvalterne.


13.01.2024

Dovre har verdier for framtida

I Dovre er skolen et pulspunkt – med en rykende fersk suksess som Statsforvalteren ville markere på kommunebesøket. Jo lenger nord i Gudbrandsdalen man kommer, jo oftere kommer man til landsfinalen i NRKs Klassequiz!


08.01.2024

Bli med på Tilskuddskonferansen 2024

Torsdag 11.01.24. holdt vi informasjonsmøte om Statsforvalterens ulike tilskuddsordninger som enhet Helse og omsorg, Barnehage og opplæring og enhet Sosial forvalter. 


23.11.2023

Nord-Fron

Skolestruktur er et tema som diskuteres mye i Nord-Fron om dagen. Dette var også et veldig aktuelt tema for ungdommene i det nye ungdomsrådet i kommunen. Statsforvalteren fikk møte ungdomsrådet, NAV Midt-Gudbrandsdal, kommuneledelsen og besøkte Vinstra park da Statsforvalteren besøkte kommunen 22. november. 


22.11.2023

H.K.H Kronprins Haakon deler ut pris til Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole er tildelt Dronning Sonjas skolepris for 2023. Den 30. november kommer H.K.H Kronprins Haakon for å overrekke prisen og få høre mer om hvordan skolen jobber med inkludering og likeverd.

 


22.11.2023

Anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og influensasesongen er ventet rett rundt hjørnet. Det haster nå med å få vaksinert risikogrupper, sier assisterende fylkeslege Ragne Stauri.


17.11.2023

Eli Blakstad blir statssekretær i Barne- og familiedepartement

Velferdsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet, Eli Blakstad (60) fra Sør-Fron, er i statsråd i dag utnevnt til ny statssekretær for barne- og familieminister Kjersti Toppe (SP).


25.10.2023

Nå får Innlandsungdommen en helt spesiell skoletime

Kronprinsparet ville at de unge skulle få gavene da de fylte 50. Nå er gaven fra Statsforvalteren i Innlandet klar – en digital skoletime om trygghet, beredskap og sikker informasjon, som er laget av og for ungdommer fra Innlandet.


20.10.2023

Store forsinkelser i behandlingen av barn og unge i BUP

Statsforvalteren gjennomførte stikkprøvetilsyn med barne- og ungdomspsykiatrien, BUP, i Innlandet i juni 2023. Bakgrunnen var bekymring for at barn og unge ikke fikk et sammenhengende forløp i BUP. Dette var basert på enkeltstående klager og funn fra et landsomfattende tilsyn med BUP. Vi fant lovbrudd.


20.10.2023

Også fiendens barn er barn

Hvert sjette barn i verden i dag vokser opp i krig og konflikt. Aldri før har så mange mennesker vært på flukt og 50 millioner av dem er barn. Et nesten umulig tall å forstå. Krigføring – som bestemmes og utføres av voksne – fratar barn deres grunnleggende rettigheter og mulighet for ei god framtid. 


05.07.2023

En aktiv vår for våre ungdommer i Barne- og ungepanelet og Beredskapsrådet for barn og unge

Gjennom våren har barne- og familieminister Kjersti Toppe gjentatte ganger fått innspill i viktige saker fra Statsforvalterens barne- og ungepanel og Statsforvalterens beredskapsråd for barn og unge. De har sammen vært på arenaer der voksne har lyttet og latt seg imponere over de unges refleksjoner og innspill. Arbeidet i panelet og rådet har skapt trygghet for ungdommene til å bruke sin stemme.


25.05.2023

Lovendringer - Rett til barnekoordinator

For å styrke oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier, ble det med virkning fra 1. august 2022 vedtatt bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel