E-læringskurs om barns rettigheter

Bildet er hentet fra Pixabay

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser som berører og angår barn. 

Publisert 18.03.2024

Alle som jobber i offentlig forvaltning med saker som angår barn må ha kunnskap om «barnets beste» og «barnets rett til å bli hørt».

Barneombudet har utarbeidet et e-læringskurs for å gi forvaltningen støtte til å vurdere barnets beste. Kurset inneholder en modell for hvilke steg forvaltningen bør gå igjennom for å treffe best mulige beslutninger for barn. Kurset gir veiledning til hvordan høre barn – både i enkeltsaker og på systemnivå.

Her finner dere informasjon om e-læringskurset og lenke til selve kurset.