Millioner å vinne: Lager film om å inkludere ungdom bedre

Mennesker som står oppstilt i et tv-studio
Foto: Aslak Lilleland.

Ungdom som faller utenfor i skole og arbeidsliv er tema når studentene på Den norske TV-skolen lager informasjonsprogram sammen med Statsforvalteren i Innlandet. Hvis vi blir bedre til å inkludere, er det millioner å spare og store menneskelige gevinster å hente.

Publisert 19.04.2024

Programmene er eksamensoppgaven til studentene, og den 19. april er nærmere 40 personer involvert i tre programmer i TV-skolens studio. Alle handler om vinn-vinn-situasjonen vi kan få med bedre inkludering. En rekke eksperter og kilder er i studio for å belyse utenforskap i videregående skole som følge av russefeiring, og utenforskap fra utdanning og arbeidsliv – og hva som kan gjøres. 

Mange står utenfor – og mange trengs 

I Innlandet er 7500 unge mellom 20 og 29 år utenfor både skole og arbeidsliv. Hver person som havner utenfor koster samfunnet millioner av kroner, i tillegg til de menneskelige belastninger som følger med. Hva kan gjøres for å hindre at folk havner utenfor, og hva skal til for å få dem innafor igjen? Det er spørsmål som programmet om ungt utenforskap tar opp. De som kommer i studio er Ulf Andersen, statistikksjef i NAV og Øystein Gleditsch, leder for arbeidsinkludering NAV Gjøvik, sammen med Chris Alexander Benth, som har fått hjelp via NAV til å komme videre.

Frivilligheten ved Røde Kors Oppland og arbeidsgiverne ved NHO deltar, sammen med utdanningsdirektør Aasa Gjestvang hos Statsforvalteren. 

Deltagerne vil blant annet snakke om hvordan vi skal skape en vinn-vinn-situasjon, når så mange står utenfor samtidig som samfunnet har store behov for arbeidskraft fremover.

Russefeiringen skal endres 

Programmet «Veien til ny avgangsfeiring» er rettet mot foreldre med elever i ungdomsskolen og starten av videregående. Russefeiringen preger nå alle tre årene på videregående for flere elever, med ekskludering og lukkede grupper, kjøpepress, og bekymringer for rusmidler, overgrep og trafikksikkerhet. Nå varsler kunnskapsministeren at feiringen skal fornyes fra 2026. Hvorfor og hvordan skal dette skje? Programmet, som skal spres til foreldre over hele landet, svarer på dette.

Her deltar forelder Stian Hauge fra Lillehammer som jobber gjennom FAU med saken, og Ine Nyhus Solli fra Otta videregående og Ane Bjørke-Hansen fra Elverum videregående, Elvis. Begge sitter i Statsforvalterens barn- og unge panel og har engasjert seg i russesaken. I tillegg kommer de fremste på saken nasjonalt, Thomas Iversen, seniorrådgiver fra Forbrukerrådet og Henrikke Bugdø-Aarseth, fra Ombudet for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold, til i studio på Storhove.

Fruktbart samarbeid med studenter og Statsforvalter

Studentenes eksamensprogram skal vise at de kan å lage god dramaturgi og vise en fin dialog i studio, med alle elementer som en profesjonell produksjon har. Som framtidas TV-folk blir studentene viktige for å lage innhold som djupest sett skal understøtte demokratiet. På studiet er de opptatt av å nå ungdom som har nye medievaner, og legge opp til debatter som fører til konstruktiv dialog og gode løsninger. 

Statsforvalteren sørger for innholdet og er redaktør for sendingen. Vi har oppdrag som gjelder både helse, utdanning, kommunenes tjenester og overordnet samordning knytta til behov i samfunnet. Når mange unge blir stående utenfor, samtidig som vi trenger dem i arbeidslivet og i fellesskapet, er det også et tema for oss.

Statsforvalteren er regjeringens representant i Innlandet, og skal arbeide for at det Stortinget og sentrale styresmakter bestemmer, blir fulgt opp. 

Barn- og ungepanelet vårt er et tiltak for å få frem unge stemmer, og vise at de har viktige innspill i politikk og samfunn. Statsråd Toppe har brukt dem som rådgivere tidligere. En aktiv vår for våre ungdommer i Barne- og ungepanelet og Beredskapsrådet for barn og unge | Statsforvalteren i Innlandet

Tidligere har Den norske TV-skolen og Statsforvalteren samarbeidet om en digital skoletime om sikkerhet, et samtaleprogram, rettet mot skoleelever mellom 15 og 19. Her medvirket utenriksminister Anniken Huitfeldt, H.K.H Kronprins Haakon, samt Statsforvalterens Barn- og ungepanel som deltagere og programleder, og statsforvalter Knut Storberget.

Nå får Innlandsungdommen en helt spesiell skoletime | Statsforvalteren i Innlandet

DIGITAL SKOLETIME om sikkerhetspolitisk situasjon 2023 - YouTube

Dette er sendt ut til de videregående skolene i fylket for å vise i klasserommet, og er nå spilt av over 850 ganger. Under pandemien hadde Statsforvalteren en direktesendt skoletime til ungdomsskoler og videregående for å gi oppmuntring og informasjon i en krevende tid.

Kontaktpersonar