Webinar om bestemmelsene om samarbeid, samordning og barnekoordinator i velferdstjenestelovgivningen

Dato:
26. april 2024 11:00 - 12:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Ansatte i kommuner i Innlandet
Påmeldingsfrist:
22. april 2024 23:59
Illustrasjon Helsedirektoratet.

Det inviteres til webinar 26. april 2024 kl 11-12.30 som omhandler bestemmelsene om samarbeid, samordning og barnekoordinator i velferdstjenestelovgivningen.

Publisert 20.03.2024, Oppdatert 20.03.2024

Statsforvalteren i Innlandet har den siste tiden fått flere henvendelser fra kommuner i Innlandet om velferdstjenestelovgivningen sine bestemmelser om samarbeid, samordning og barnekoordinator. Vi inviterer med bakgrunn i dette til et webinar hvor tema vil være bestemmelsene i velferdstjenestelovgivningen, og etablering av nettverk i regioner i Innlandet for barnekoordinator funksjonen.  

Det vil under webinaret være forelesning om lovverket og modeller for tverrfaglig samarbeid. Videre vil det bli inndelt i regionale grupper hvor det er lagt opp til å sammen se på muligheten til å etablere nettverk i regionen for barnekoordinator funksjonen. Se vedlagt program.

Det er muligheter til å sende inn spørsmål om temaet i forkant av webinaret, som vi vil tilstrebe å kunne svare ut under webinaret. Spørsmål kan sendes til Guri Rudi innen 22. april 2024.

Link til webinaret vil bli sendt til de som melder seg på. Påmeldingsfrist er 22. april 2024. 

Dato:
26. april 2024 11:00 - 12:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Ansatte i kommuner i Innlandet
Påmeldingsfrist:
22. april 2024 23:59