Vergemål

Oppdatert 11.01.2024

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte.

Du kan søke om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet. Søknaden blir behandlet hos Statsforvalteren der du søker oppdrag. 

Vis mer

 

 


16.04.2024

Telefonvakt er stengt 24 og 25 april

På grunn av fagsamling er telefonvakt på vergemål stengt onsdag 24.04.2024 og torsdag 25.04.2024. Har du spørsmål kan du ta kontakt på sfinpost@statsforvalteren.no . Telefonvakt er tilbake fredag 26.04.2024.   


15.03.2024

Telefonvakt er stengt 21 og 22 mars

På grunn av fagsamling er telefonvakt på vergemål stengt torsdag 21.03.2024 og fredag 22.03.2024. Har du spørsmål kan du ta kontakt på sfinpost@statsforvalteren.no . Telefonvakt er tilbake mandag 25.03.2024.  


15.02.2024

Orientering om godtgjøring og utgiftsdekning

Statforvalteren legger nå om ordningen med godtgjøring og utgiftsdekning for faste verger.


07.11.2023

Vergekurs på Hamar 14. november 23

Vi holder kurs for faste verger 14. november kl. 17.30 i Statens Hus på Hamar. 


29.06.2022

Sommervikarer en suksess

Siden 2020 har Statsforvalteren i Innlandet ansatt sommervikarer. Nå er de på plass og klare for innsats. Årets sommervikarer kommer fra Odalen, Øyer, Gausdal, Romerike og Mo i Rana. 


04.04.2022

Ny telefontid fra 01.04.2022

Vår vakttelefon har nå telefontid fra 12.00 til 14.00 hver dag.

Telefonnummeret er 62 55 10 02. 


10.02.2022

Dette må du huske på når du sender inn vergeregnskap for 2021

Fristen for å sende inn vergeregnskap for 2021 er 30. april 2022. På denne videoen får du en innføring i hvordan dette skal gjøres.


21.01.2022

Kurs for verger

Statsforvalteren arrangerer kurs for verger. Vi vil på dette kurset gå igjennom mange tema som er nyttig for deg som verge


09.12.2021

E-læringskurs og kurs i samtalemetodikk

her kan du lese mer om kursene.


05.11.2021

Velkommen til kurs for verger

På dette kurset vil du i hovedsak få høre om NAV sitt ansvar knyttet til økonomisk rådgivning, info om gjeldsrådgivere, samarbeid med namsmann og litt om andre tjenester NAV-kontorene har.


30.08.2021

Innføring av digital vergefullmakt

Vergefullmaktene skal nå digitaliseres. Vi starter arbeidet med å utstede digitale vergefullmakter i nye vergemålssaker fra 1. september 2021. Statsforvalterne vil også starte arbeidet med å gjennomgå eksisterende vergemål, slik at det blir digitale vergefullmakter i alle vergemål. Dette arbeidet skal være fullført i løpet av 2022. I en periode vil det derfor finnes vergefullmakter både etter gammelt og nytt system som er gyldige. Fullmaktene gjøres tilgjengelig via folkeregisteret.

Du kan lese mer om digitale vergefullmakter på www.vergemal.no


11.02.2021

Kurs for nye verger

Statsforvalteren inviterer til elektronisk kurs på TEAMS onsdag 17.02.2021 kl. 12.00 – 13.30. Målgruppen er våre nye verger, men alle verger er velkomne til å delta.


10.02.2021

E-læringskurs for verger

Det er nå lansert et introduksjonskurs for nye verger. Kurset gir en innføring i det mest grunnleggende en verge må vite om vergens rolle, hva vergen  må kunne og vergemålssystemet.


09.02.2021

Prøveprosjekt- utsendelse av digital post

På vegne av Statens sivilrettsforvaltning skal vi sette i gang med en  pilot/prøveprosjekt for utsendelse av digital post.

Prøveprosjektet starter 08.02.2021.

 


25.01.2021

Vaksinering av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen

Vaksinasjon er helsehjelp, og vergen har i utgangspunktet ingen rolle i spørsmål knyttet til helsehjelp. Helsehjelp til personer som ikke selv kan samtykke besluttes av den som yter helsehjelpen.


05.01.2021

Fylkesmannen har endret navn til Statsforvalteren

Fra 1. januar 2021 skiftet Fylkesmannen i Innlandet navn til Statsforvalteren i Innlandet. Våre arbeidsoppgaver er de samme. 

 


04.11.2020

Kurs i skifte, uskifte og skifte av uskiftebo

Hør Unni Culina snakke om temaene skifte, usikte og skifte av uskiftebo. Kurset er det samme som ble holdt på teams den 12. november.


21.01.2020

Kommunevurderinger på høring

Nå legger Fylkesmannen i Innlandet fram sine «kommunebilder» på høring - altså hvordan Fylkesmannen vurderer status og utfordringer hver enkelt Innlandskommune på fagområdene Fylkesmannen skal følge med på.


10.12.2019

Vergemålssaker for personer i Lunner og Jevnaker overføres til Fylkesmannen i Oslo og Viken

Jevnaker og Lunner endrer fylkestilhørighet fra og med 01.01.2020. Dette innebærer at Fylkesmannen i Oslo og Viken overtar ansvaret fra Fylkesmannen i Innlandet for oppfølgingen av vergemålssakene for personer som bor i disse kommunene.


15.05.2019

Vergekurset i Kongsvinger er avlyst

Dato: 27.05.2019.

Sted: Sentrum videregående skole, Kongsvinger

Tidspunkt: 16.00 - 20.00

Påmeldingsfrist: 23.05.2019

 

PGA. FOR FÅ PÅMELDTE ER KURSET AVLYST !!


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Film om hva det betyr å ha verge

Kontakt oss

Vi har telefontid hver dag kl. 12.00-14.00.

Telefon: 62 55 10 02

E-post: sfinpost@statsforvalteren.no 

Kontaktpersoner:

Hilde Kristiansen Hauge, avdelingsdirektør

Anne Klafstad

Anne Lise O. Nyberget

Arvid Nelson

Berit Midthus

Ellen Eva Ørebech Sverdrup

Eva Østbye

Hanne Kristin Bratlie

Jorge Valdivia Jaen

Julie Emilsen

Kristina Bjørnerud Grønland

Mari Hovland

Mathilde Vedum Smestad

Marit Kolstad

Martin Narum

Nina Martinsen

Nina Nordhagen Paulsen

Raafat Faraj

Rannveig Volla

Siv Irene Helgevold

Jane Thingstadberget

Unni Steen