Statsforvalterens kronikker

Statsforvalterens ansatte skriver ofte kronikker og lengre innlegg som blir publisert i aviser og andre steder. Her har vi samlet de viktigste.

Publisert 01.01.2021, Sist endret 20.07.2021

"Bloggene" nedenfor ligger i kronologisk rekkefølge med den nyeste øverst.

   

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.11.2022

Rosemarie Köhn – hele Norges Rose

Statsforvalteren i Innlandet har mottatt beskjeden om biskop emerita Rosemarie Köhns død med sorg. Rosemarie var en pioner og et viktig forbilde. Hun var den første kvinnelige biskopen i Norge og i Norden, og var biskop i Hamar bispedømme fra 1993 til 2006. Hun vil bli husket som en foregangskvinne med engasjement for en åpen og inkluderende folkekirke.


Publisert 21.07.2022

Knut Korsæth - samfunnsbyggeren

Det var med sorg vi hos Statsforvalteren i Innlandet mottok budskapet om at tidligere fylkesmann i Oppland, Knut Korsæth, gikk bort 15. juli, 90 år gammel. Aktiv til det siste. Aldri hvilende.


Publisert 21.07.2022

Den viktige skogen

Skog dekker halve Innlandet og betyr mye for hverdagen vår. «Alle» har et forhold til skog, og svært mange bruker skogen i fritida til friluftsliv og trening.


Publisert 28.12.2021

Ei hjelpande hand

I dei to pandemiåra har vi sett kor fort vi kan bli avhengige av ei hjelpande hand. Når omikron eller andre ting kastar om på kvardagen vår og gjer livet vanskeleg, er det godt å vete at vi i Innlandet har mange som skal gi hjelp – inna helse, skule, barnevern og NAV. Frå nyttår skal fleire av desse jobbe tettare saman for å sikre ei god oppvekst for barna våre gjennom oppvekst-reforma. For – ein god barndom betyr noko for heile livet.


Publisert 03.12.2021

Satsingen på Tangen er resultat av langsiktig planlegging

Den planlagte plusslandsbyen Mjøstangen på Tangen har ført til en debatt om jordvern, og kommunen har fått kritikk for å omdisponere dyrka og dyrkbar jord. Og - det er en vanskelig jobb å finne gode løsninger når man som myndighet må sette viktige samfunnshensyn opp mot hverandre. Men på Tangen mener vi at satsingen totalt sett blir bra både for regionen og miljøet. Dette er et resultat av langsiktig planlegging, sammen med en helhetlig tilnærming hos alle partene.


Publisert 12.11.2021

Glasgow, Gjøvik, Grue og Gran. Klimainnsats nå!

Når verdens ledere møtes på siste dag i Glasgow, samler Statsforvalteren i Innlandet kommunene for å oppsummere status for klimaarbeidet lokalt og dele erfaringer. Vi sitter alle i samme båt. Kommuner, nasjoner og det globale samfunn må alle gjøre en stor innsats, og klimaminister Barth Eide vil også delta på video. For – vi er på «kode rød», og vi må tenke globalt og handle lokalt.


Publisert 22.10.2021

Å få slutt på barneekteskap krever innsats ute og hjemme

Årets TV-aksjon går til Plan International Norges arbeid mot barneekteskap. I denne kronikken skriver statsforvalter og leder av fylkesaksjonskomitéen Knut Storberget og velferdsdirektør Eli Blakstad om årets tema.


Publisert 15.07.2021

Nyt Innlandssommeren, men ikke glem smittevernreglene

Kronikk av statsforvalter Knut Storberget og fylkeslege Harald Vallgårda.


Publisert 16.02.2021

Hunderauren – vår mest verdifulle aurestamme

Av seniorrådgiver Ola Hegge og virksomhetsdirektør Haavard Elstrand.


Publisert 01.12.2020

Rettssikkerheten til barn og unge må sikres

av velferdsdirektør Eli Blakstad


Kontaktpersoner