Statsforvalterens kronikker

Statsforvalterens ansatte skriver ofte kronikker og lengre innlegg som blir publisert i aviser og andre steder. Her har vi samlet de viktigste.

Publisert 01.01.2021, Sist endret 20.07.2021

Kronikkene ligger i kronologisk rekkefølge med den nyeste øverst.

   

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.03.2023

Æres den som æres bør?

I Innlandet trenger vi alle ildsjelene våre. På 8. mars er det interessant å spørre seg om kvinner får like stor heder for sin innsats som menn.


Publisert 24.02.2023

Styrket beredskap ett år etter invasjonen

På årsdagen for Russlands invasjon i Ukraina ser vi tilbake på et år som forandret verden. De første meldingene om missiler over Kyiv endret vårt syn på tiden vi lever i, også i Innlandet. Vi skjerpet sansene. I Fylkesberedskapsrådet følger vi utviklingen tett, og møtes ofte. 


Publisert 04.01.2023

2023 vil kreve mer av oss

Mens romjula legger seg stille over Innlandet utfordrer den sikkerhetspolitiske og økonomiske situasjonen oss til å vise ekstra stor omsorg for hverandre i året som kommer.


Publisert 23.12.2022

Barn og unge har løsninger – om vi lytter

Vi hører på barn og unge, men lytter vi? Samarbeidet vårt med Barn- og ungepanelet og Beredskapsrådet for barn og unge hos Statsforvalteren i Innlandet har gitt oss både vekkere og verdifulle innspill.


Publisert 20.12.2022

Hogsten ved Store Skjellingshovde - hvorfor skjer det

Det har kommet reaksjoner fra både privatpersoner og kommunen på hogsten av fjelledelgran ved Store Skjellingshovde innenfor Skjellingshovde naturreservat.


Publisert 03.11.2022

Rosemarie Köhn – hele Norges Rose

Statsforvalteren i Innlandet har mottatt beskjeden om biskop emerita Rosemarie Köhns død med sorg. Rosemarie var en pioner og et viktig forbilde. Hun var den første kvinnelige biskopen i Norge og i Norden, og var biskop i Hamar bispedømme fra 1993 til 2006. Hun vil bli husket som en foregangskvinne med engasjement for en åpen og inkluderende folkekirke.


Publisert 01.11.2022

Mer klimavennlig offentlig sektor

Offentlige anskaffelser må ses på som klimatiltak og redskap for næringsutvikling. 


Publisert 15.10.2022

Sammen skaper vi aktive liv

Å være fysisk aktiv gir glede og mestring, og det handler ofte om å gjøre noe sammen med andre.


Publisert 15.08.2022

Barnets beste skal alltid sikres i skolene våre

Akkurat nå har ca. 60.000 elever i Innlandet startet på et nytt skoleår. Miljøet de er i, skal fremme helse, trivsel og læring, står det i loven.


Publisert 21.07.2022

Knut Korsæth - samfunnsbyggeren

Det var med sorg vi hos Statsforvalteren i Innlandet mottok budskapet om at tidligere fylkesmann i Oppland, Knut Korsæth, gikk bort 15. juli, 90 år gammel. Aktiv til det siste. Aldri hvilende.


Kontaktpersoner