Statsforvalterens kronikker

Statsforvalterens ansatte skriver ofte kronikker og lengre innlegg som blir publisert i aviser og andre steder. Her har vi samlet de viktigste.

Publisert 01.01.2021, Sist endret 20.07.2021

"Bloggene" nedenfor ligger i kronologisk rekkefølge med den nyeste øverst.

   


Publisert 15.07.2021

Nyt Innlandssommeren, men ikke glem smittevernreglene

Kronikk av statsforvalter Knut Storberget og fylkeslege Harald Vallgårda.


Publisert 16.02.2021

Hunderauren – vår mest verdifulle aurestamme

Av seniorrådgiver Ola Hegge og virksomhetsdirektør Haavard Elstrand.


Publisert 01.12.2020

Rettssikkerheten til barn og unge må sikres

av velferdsdirektør Eli Blakstad


Publisert 01.11.2020

Inspirasjonskorpset: Et livsviktig arbeid der vi trenger flere på laget

Av Hanne Kjøsnes, seniorrådgiver, og Eli Blakstad, velferdsdirektør


Publisert 01.10.2020

Bli med på digital dugnad for verdenshavene

Av Knut Storberget, Fylkesmann og leder i TV-aksjonskomiteen i Innlandet


Publisert 10.09.2020

Utdanningssystemets samfunnsansvar

KRONIKK av avdelingsdirektør Aasa Gjestvang.


Publisert 13.07.2020

Ny normal!

KRONIKK av fylkesmann Knut Storberget


Publisert 26.05.2020

Flomsikring må bygge på kunnskap

Kronikk av fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund, Miljø- og landbruksdirektør Haavard Elstrand og regionsjef NVE Toril Hofshagen.


Publisert 19.05.2020

Besseggen – klar for sommerens besøk?

Kronikk av Marit Vorkinn, Fylkesmannen i Innlandet, Birgitta Ericsson, Østlandsforskning, Kari Sveen, Nasjonalparkforvalter i Jotunheimen, Rigmor Solem, Statens naturoppsyn, Jotunheimen og Mai Bakken, Norsk fjellsenter, Lom.


Publisert 29.04.2020

Koronaen er bremset, men ikke risikoen for flom

Av fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund. 

Vi har nå stått i koronasituasjonen siden begynnelsen av mars i år. Dette har vært krevende for alle, både for de sjuke og de med beredskapsansvar.


Kontaktpersoner