Statsforvalterens kronikker

Statsforvalterens ansatte skriver ofte kronikker og lengre innlegg som blir publisert i aviser og andre steder. Her har vi samlet de viktigste.

Publisert 01.01.2021, Sist endra 20.07.2021

Kronikkene ligger i kronologisk rekkefølge med den nyeste øverst.

   


Publisert 11.06.2024

Redaktørstyrte medier er viktigere enn noen gang

Som kilder til pålitelig informasjon, har mediene bidratt til en opplyst debatt, hatt fokus på løsninger som gir oss håp midt i krisene, bekjempet den økende bølgen av desinformasjon og dermed beskyttet demokratiet.


Publisert 20.10.2023

Også fiendens barn er barn

Hvert sjette barn i verden i dag vokser opp i krig og konflikt. Aldri før har så mange mennesker vært på flukt og 50 millioner av dem er barn. Et nesten umulig tall å forstå. Krigføring – som bestemmes og utføres av voksne – fratar barn deres grunnleggende rettigheter og mulighet for ei god framtid. 


Publisert 16.08.2023

Myra bremser flommen når ekstremværet rammer

Denne uka skal vi markere at det er 100 år siden Fokstumyra ble fredet.  Ekstremværet «Hans» viser oss tydelig hvorfor vi både må ta vare på og restaurere myrer og våtmarker når klimaet endres. I myra finnes torvmose som kan lagre opp til 20 ganger sin egen vekt i vann. Dette gjør at myra kan bidra til å bremse flomtopper og beskytte oss når ekstremvær rammer.


Publisert 10.08.2023

100 år med naturvern har gitt oss store verdier for fremtiden

I august feirer vi 100 år med norsk naturvern der historien startet, på Dovrefjell.


Publisert 08.03.2023

Æres den som æres bør?

I Innlandet trenger vi alle ildsjelene våre. På 8. mars er det interessant å spørre seg om kvinner får like stor heder for sin innsats som menn.


Publisert 24.02.2023

Styrket beredskap ett år etter invasjonen

På årsdagen for Russlands invasjon i Ukraina ser vi tilbake på et år som forandret verden. De første meldingene om missiler over Kyiv endret vårt syn på tiden vi lever i, også i Innlandet. Vi skjerpet sansene. I Fylkesberedskapsrådet følger vi utviklingen tett, og møtes ofte. 


Publisert 04.01.2023

2023 vil kreve mer av oss

Mens romjula legger seg stille over Innlandet utfordrer den sikkerhetspolitiske og økonomiske situasjonen oss til å vise ekstra stor omsorg for hverandre i året som kommer.


Publisert 23.12.2022

Barn og unge har løsninger – om vi lytter

Vi hører på barn og unge, men lytter vi? Samarbeidet vårt med Barn- og ungepanelet og Beredskapsrådet for barn og unge hos Statsforvalteren i Innlandet har gitt oss både vekkere og verdifulle innspill.


Publisert 20.12.2022

Hogsten ved Store Skjellingshovde - hvorfor skjer det

Det har kommet reaksjoner fra både privatpersoner og kommunen på hogsten av fjelledelgran ved Store Skjellingshovde innenfor Skjellingshovde naturreservat.


Publisert 03.11.2022

Rosemarie Köhn – hele Norges Rose

Statsforvalteren i Innlandet har mottatt beskjeden om biskop emerita Rosemarie Köhns død med sorg. Rosemarie var en pioner og et viktig forbilde. Hun var den første kvinnelige biskopen i Norge og i Norden, og var biskop i Hamar bispedømme fra 1993 til 2006. Hun vil bli husket som en foregangskvinne med engasjement for en åpen og inkluderende folkekirke.


Kontaktpersonar