Myra bremser flommen når ekstremværet rammer

Foto av myr i sol
Foto: Thor Østbye.

Denne uka skal vi markere at det er 100 år siden Fokstumyra ble fredet.  Ekstremværet «Hans» viser oss tydelig hvorfor vi både må ta vare på og restaurere myrer og våtmarker når klimaet endres. I myra finnes torvmose som kan lagre opp til 20 ganger sin egen vekt i vann. Dette gjør at myra kan bidra til å bremse flomtopper og beskytte oss når ekstremvær rammer.

Publisert 16.08.2023

Torvmosen er lett å kjenne igjen med sin stjerneformede topp, og over femti ulike torvmosearter vokser i Norge. Det er de små, hule hyalincellene inne i torvmosen som gjør at den klarer å lagre så mye vann. På grunn av disse cellene vil vannet renne langsomt gjennom myra, og dermed bidra til å bremse flomtopper. Dette er naturens egne svamper – og når klimaendringene fører med seg mer ekstremvær, vil myrene være viktige både å ta vare på og restaurere.

Hos Statsforvalteren i Innlandet har vi siden 2015 restaurert nærmere 50 myrer, og tettet 152 000 meter med grøft. Fra en sped begynnelse med ett til to prosjekter i året, ligger vi nå på rundt 10 prosjekter årlig. I år restaureres det hovedsaklig i Åsnes, Våler og Trysil kommuner.

Norge har forpliktet seg til flere internasjonale miljøavtaler. Den nyeste er FNs naturavtale som forplikter oss til å restaurere 30% av forringet natur. Regjeringen har også satt av rundt 20 millioner årlig siden 2016 til restaurering av myr og våtmark. Det gjøres også en innsats nå med tanke på varig vern av flere områder med verdifull natur, herunder våtmarksområder.

Selv om det er viktig å restaurere natur, er det den intakte naturen som tåler klimaendringene aller best, og som det først og fremst må legges vekt på å beskytte, slik vi har gjort på Fokstumyra. Når vi skal forebygge naturkatastrofer, er det lett å tenke på konstruksjoner som vi mennesker kan lage. Men naturbaserte løsninger er en del av svaret.

Intakt natur gir oss det som kalles økosystemtjenester, helt gratis. En slik tjeneste fra naturens side, er for eksempel når myra lagrer store mengder karbon og vann. Dette gir balanse i økosystemene, som er en viktig del av livsgrunnlaget til oss mennesker. Vil du oppleve og lære mer om disse oasene, er du velkommen til en åpen jubileumsfeiring på Fokstugu den 18. august.

Knut Storberget, statsforvalter i Innlandet og Marie-Louise Olsen, prosjektleder for Fokstumyra-jubiléet, Statsforvalteren i Innlandet