Også fiendens barn er barn

Bilde av jente som står i krigsruiner
Foto: TV-aksjonen.

Hvert sjette barn i verden i dag vokser opp i krig og konflikt. Aldri før har så mange mennesker vært på flukt og 50 millioner av dem er barn. Et nesten umulig tall å forstå. Krigføring – som bestemmes og utføres av voksne – fratar barn deres grunnleggende rettigheter og mulighet for ei god framtid. 

Publisert 20.10.2023

TV-aksjonen 2023 går til Redd Barnas arbeid for barn rammet av krig og konflikt. 

450 millioner barn i verden lever i et konfliktområde. Alle barn har rett til en trygg barndom, men ikke alle får det. Barn har aldri skyld eller ansvar for krig og konflikt. Selvfølgelig, men viktig å si. For barn må bære konsekvensene av krig og konflikt på alle områder i livet – fysisk, mentalt, sosialt. Og barna er vår felles framtid. 

Det er vanskelig å stoppe krig, men vi kan bidra til at barn får viktige pusterom fra krig og konflikt. I en vanskelig hverdag og situasjon er det viktig å fokusere på det som kan endres til det bedre. Sammen kan vi gi over 100 000 barn mulighet til å leke, lære og leve i fred.

TV-aksjonen går til å hjelpe barn som er rammet av krig og konflikt. Pengene går til Redd Barnas prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo, og Norge. Redd Barna skal blant annet gi barn mulighet til å gå på skole ved å bidra med bøker og skolesaker, trygge områder for undervisning og lek, og veilede omsorgspersoner og lærere. Redd Barna baserer sitt arbeid på FNs konvensjon for barnets rettigheter, og bidro med helsehjelp, utdanning og beskyttelse til 48 millioner barn i 2022.

Krig og konflikt fratar barn utdanning, og antall barn som ikke har tilgang til skole i krigsområder er tredoblet siden 2016. Millioner av barn får lange avbrudd i skolegang og går glipp av kunnskap, sosial utvikling og forutsigbarhet. Mange havner i en fattigdomsspiral, der barnearbeid, prostitusjon, barneekteskap, eller væpnede grupper, står igjen som fortvilte framtidsutsikter. 

Fysiske og mentale skader, usikkerhet, mangel på utdanning, sult, fattigdom, flukt, sorg over familie eller venner som dør eller blir borte, er noen ord som beskriver livet som barn i krig og konflikt. I tillegg kan barn direkte utsettes for vold og overgrep, eller rekrutteres av væpnede grupper der de blir utnyttet som soldater. 

Midlene fra TV-aksjonen gir barn hjelp til å håndtere vonde opplevelser og oppleve trygghet. Redd Barna arbeider med å gjenforene barn med familie etter å ha kommet bort fra hverandre, og hjelper tidligere barnesoldater tilbake til en normal hverdag. TV-aksjonen går også til prosjekter i Norge som gir barn som har flyktet hit mulighet for å bli kjent i lokalsamfunnet og ha ei aktiv og positiv fritid. 

Enhver krig er en krig mot barn, sa Eglantyne Jebb som grunnla organisasjonen Redd Barna internasjonalt for å hjelpe sultende barn etter første verdenskrig. Fiendens barn er også barn, levde hun. La barn være barn. Sjelden har TV-aksjonen vært mer viktig og aktuell. Barn skal få beskyttelse når de er alene. Barn skal gå på skole. Barn skal få bearbeide vonde opplevelser. Barn skal ha områder for å leke, lære og leve i fred. 

Du kan bidra til dette viktige arbeidet med å være bøssebærer og gå årets viktigste søndagstur 22. oktober. Eller delta på et av de mange arrangement med fokus på TV-aksjonen denne uka. Bøssebærerne går for å endre livet til barn som er rammet av krig og konflikt. Ta dem godt imot!

La barn lære i fred. La barn leke i fred. La barn leve i fred.

Fylkesleder Lene Espelund i TV-aksjonen og leder av fylkesaksjonskomitéen Knut Storberget.

Kontaktpersoner