Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


25.01.2022

Innlandsstatistikk lanseres

Statsforvalteren i Innlandet har jobbet sammen med gode samarbeidspartnere om Innlandsstatistikk. 25. januar lanseres nettsidene som vil være en viktig fakta- og kunnskapsbank for hele Innlandet.


24.01.2022

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2022 - overgangsordning

Overgangsordningen skal sikre videreføring av stillinger. Formålet er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer. 


21.01.2022

Pasientsikkerheten godt ivaretatt

Onsdag fikk fylkeslege Harald Vallgårda omvisning på akuttmottaket og intensivavdelingen på Lillehammer sykehus. Det ble orientert om erfaringer fra pandemien og hvordan de nå forbereder seg til ukene som kommer. Vallgårda roser de ansatte for god håndtering av pandemien.


16.01.2022

Vind gir oransje farevarsel for flere Innlandskommuner

Det er sendt ut oransje farevarsel i Innlandet fordi et hurtiggående stormsenter vil treffe Trøndelagskysten og bevege seg østover sent søndag kveld. Farevarselet Østafjells gjelder kraftige vindkast over 23 m/s.


14.01.2022

ReHabiliteringsforum

Etter to års pause arrangeres ReHabiliteringsforum. Arrangementet er kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell og fagfolk. Ny frist for påmelding er 26.01.22.


12.01.2022

Kronprinsen og Prinsessen besøker Para-VM i snøsport på Lillehammer og i Hafjell

De kongelige gjestene kommer til Birkebeineren og Hafjell - og skal oppleve det første samlede para-VM i snøsport. En rekke engasjerte aktører, utøvere og frivillige er klare for besøk.


10.01.2022

Økte inntektsgrenser – fri rettshjelp

Fra nyttår økte inntektsgrensene for å få fri rettshjelp. Flere oppfyller derfor de økonomiske vilkårene i behovsprøvde saker. Inntektsgrensen er nå kr 320 000,– for enslige, og kr 490 000,– for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi.


09.01.2022

FHI til Innlandskommunene: Planlegg for mye fravær og vaksinér fort

Forbered dere på et stort sjukefravær og planlegg for en større belastning i helsetjenestene fremover. Og vaksinér flest mulig de kommende ukene. Det var budskapet fra Folkehelseinstituttet til Innlandet denne uka. Omikronsmitten må ikke få vokse for fort.


21.12.2021

Reformen Leve hele livet utvides til 2024

Flere kommuner i hele landet har rapportert at de ligger etter i arbeidet med Leve hele livet på grunn av covid-19. Nasjonale myndigheter har derfor besluttet at reformen utvides til 2024. Reformen er nå i overgangen fra plan til implementering.


03.12.2021

Full fart framover i Sør-Østerdalen

Sør-Østerdal er som region langt framme i skoa, og de viser veien videre. Offensivt klimasamarbeid, solcellekraft og omstilling som er drevet av de digitale mulighetene skal være med på å ta kommunene inn i framtida.


03.12.2021

Satsingen på Tangen er resultat av langsiktig planlegging

Den planlagte plusslandsbyen Mjøstangen på Tangen har ført til en debatt om jordvern, og kommunen har fått kritikk for å omdisponere dyrka og dyrkbar jord. Og - det er en vanskelig jobb å finne gode løsninger når man som myndighet må sette viktige samfunnshensyn opp mot hverandre. Men på Tangen mener vi at satsingen totalt sett blir bra både for regionen og miljøet. Dette er et resultat av langsiktig planlegging, sammen med en helhetlig tilnærming hos alle partene.


29.11.2021

Regjeringen har satt inn tiltak mot omikronvarianten

Det er innført nye tiltak for å bremse spredningen av omikronvarianten når den kommer til landet - blant annet 10 dagers smittekarantene der det er mistanke om omikron.  


22.10.2021

Å få slutt på barneekteskap krever innsats ute og hjemme

Årets TV-aksjon går til Plan International Norges arbeid mot barneekteskap. I denne kronikken skriver statsforvalter og leder av fylkesaksjonskomitéen Knut Storberget og velferdsdirektør Eli Blakstad om årets tema.


21.10.2021

Dialogmøte med Gjøvik–region

Barnevernsreformen og grønn omstilling var blant temaene som stod på agendaen da Statsforvalteren og Gjøvik–region møttes til dialog.


23.09.2021

Krisekonferansen 2021

Når verden stenger - pandemiens ringer i vann.


14.09.2021

Trivselsvertene i Gran kommune – en braksuksess

På Gran har det skjedd flere gode tiltak etter at Inspirasjonskorpset var på besøk i oktober 2020. Det kunne ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen fortelle da Inspirasjonskorpset kom på et oppfølgende besøk. Trivselsvertene er et vellykket eksempel på at det å tenke nytt nytter i ei vanskelig tid.


23.08.2021

Kongens fortjenstmedalje tildelt Trond Vidar Vedum

Medaljen ble delt ut av statsforvalter Knut Storberget på Bjørby gård i Stange kommune søndag 22. august.


15.07.2021

Slik markerer Innlandet 22. juli

Ungdom som legger ned roser, kirkeklokker som ringer, minnetaler og minutter med stillhet. Den 22. juli vil bli markert over hele Innlandet. Statsforvalteren i Innlandet deltar i Hamar domkirke på kvelden.


12.07.2021

Oppstart av demensnettverk Innlandet

De tidligere demensnettverkene i gamle Hedmark og Oppland fylker slås sammen. Vi bygger videre på erfaringene, og har som mål å utveksle kunnskap og erfaringer mellom alle kommunene i Innlandet.


01.07.2021

Kongens fortjenstmedalje tildelt Jon Ødegård

Medaljen ble delt ut av velferdsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet Eli Blakstad på Kaupanger i Ringebu kommune søndag 27. juni.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel