Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2023

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.

Statsforvalteren ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Vi kan ikke sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikke er sikkert nok. En digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønsker. Det finnes to leverandører av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Velg digital postkasse på nettsiden til Norge.no.

Vis mer


20.06.2024

Kongens fortjenstmedalje tildelt Roy Bråthen

Medaljen ble delt ut av statsforvalter Knut Storberget under St. Hans feiringen i Kirkenær, torsdag 20. juni 2024.


19.04.2024

Millioner å vinne: Lager film om å inkludere ungdom bedre

Ungdom som faller utenfor i skole og arbeidsliv er tema når studentene på Den norske TV-skolen lager informasjonsprogram sammen med Statsforvalteren i Innlandet. Hvis vi blir bedre til å inkludere, er det millioner å spare og store menneskelige gevinster å hente.


12.04.2024

Statsforvalteren skal foreslå nemndsmedlemmer fra Innlandet til Utlendingsnemnda

Justis- og Beredskapsdepartementet har bedt Statsforvalteren i Innlandet om å foreslå nemndsmedlemmer fra Innlandet til Utlendingsnemnda (UNE) for perioden 1. januar 2025 til 31. desember 2028. Interesserte oppfordres til å melde seg.


20.03.2024

Kongens fortjenstmedalje tildelt Tor Bjørnødegård

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen under et arrangement på Bruflat Kafe i Etnedal, onsdag 20. mars. 


20.03.2024, Oppdatert 20.03.2024

Webinar om bestemmelsene om samarbeid, samordning og barnekoordinator i velferdstjenestelovgivningen

Det inviteres til webinar 26. april 2024 kl 11-12.30 som omhandler bestemmelsene om samarbeid, samordning og barnekoordinator i velferdstjenestelovgivningen.


18.03.2024

E-læringskurs om barns rettigheter

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser som berører og angår barn. 


09.02.2024

Kongsvinger viste frem både unge og voksne krefter

På kommunebesøk i Kongsvinger fortalte både elever og lærere hvordan de tester kunstig intelligens for å øke kvaliteten på det de gjør. Energi til industrien og inntektssystemet var også tema som ordfører Elin Såheim Bjørkli og kommuneledelsen tok opp, før vi ble fulladet av både energi og vafler på Seniorsenteret.


05.02.2024

H.K.H Kronprins Haakon besøker Ridderrennet og Beitostølen Helsesportsenter

H.K.H Kronprins Haakon kommer til Beitostølen den 16. mars i anledning Ridderrennets 60-årsjubileum og åpningen av det nye familiehuset ved Helsesportsenteret.


13.01.2024

Dovre har verdier for framtida

I Dovre er skolen et pulspunkt – med en rykende fersk suksess som Statsforvalteren ville markere på kommunebesøket. Jo lenger nord i Gudbrandsdalen man kommer, jo oftere kommer man til landsfinalen i NRKs Klassequiz!


11.01.2024

Statsforvalteren innvilgar delvis to søknader om endring av perioden for status som typisk turiststad

Galdesand i Lom kommune og Dønfoss i Skjåk kommune hadde allereie status som typisk turiststad deler av året. Statsforvaltaren meiner at det er dokumentert at sal hovudsakleg skjer til turistar i større delar av året enn det nåverande forskrifter omfattar. Eit slikt løyve inneber at butikkar i Galdesand og Dønfoss vil kunne halde ope på søndagar i den aktuelle perioden. Begge søknadane kom etter initiativ frå Coop Ottadalen.


23.11.2023

Sør-Fron

Ny skole er på trappene i Sør-Fron og de har stort fokus på barn og unge i kommunen. Bosetting og integrering av flyktninger er et arbeid som de legger ned mye og godt arbeid i. Dette var noen av temaene som var oppe da Statsforvalteren besøkte Sør-Fron på sin kommunerunde 22. november.


22.11.2023

H.K.H Kronprins Haakon deler ut pris til Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole er tildelt Dronning Sonjas skolepris for 2023. Den 30. november kommer H.K.H Kronprins Haakon for å overrekke prisen og få høre mer om hvordan skolen jobber med inkludering og likeverd.

 


22.11.2023

Anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og influensasesongen er ventet rett rundt hjørnet. Det haster nå med å få vaksinert risikogrupper, sier assisterende fylkeslege Ragne Stauri.


13.11.2023

Viktig å gjøre grep for å unngå større press i samfunnet

I Fylkesberedskapsrådet fredag ble alle bedt om å gjøre det de kan på sitt felt for at samfunnet skal klare å håndtere de store ankomstene av flyktninger.

 


04.11.2023

Se bilder fra Statsborgerseremonien på Lillehammer

Her kan du se bilder fra Statsborgerseremonien i Håkons Hall på Lillehammer 4. november 2023. 


04.11.2023

170 glade nye statsborgere i Håkons Hall på Lillehammer

De nye statsborgerne kommer fra 40 ulike land og er bosatt over hele Innlandet. 23 ordførere/varaordførere var også tilstede for å feire sammen med sine innbyggere.


29.10.2023

Kongens fortjenstmedalje tildelt Hanne Mette Lundberg

Medaljen ble delt ut av ass. statsforvalter Sigurd Tremoen i forbindelse med en tilstelning på Elgstua på Elverum, lørdag 28. oktober.


25.10.2023

Nå får Innlandsungdommen en helt spesiell skoletime

Kronprinsparet ville at de unge skulle få gavene da de fylte 50. Nå er gaven fra Statsforvalteren i Innlandet klar – en digital skoletime om trygghet, beredskap og sikker informasjon, som er laget av og for ungdommer fra Innlandet.


21.10.2023

Se bilder fra Statsborgerseremonien i Elverum

Her kan du se bilder fra statsborgerseremonien lørdag 21. oktober i Elverum.


21.10.2023

Innlandet trenger flere innbyggere – i dag feiret vi 130 nye statsborgere i Elverum

Fra august i fjor til august i år har vi i Innlandet fått 1550 nye statsborgere, fra 88 forskjellige land og de er bosatt i 45 av Innlandets 46 kommuner. Vi har stort mangfold i våre kommuner i Innlandet og kommunene trenger dere, sa statsforvalter Knut Storberget.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel