Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

14.09.2022

Fagdag om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Hvem er jeg og hvem skal jeg være? Kultur, familiesystemer og kommunikasjon – hva skjer og hvilke endringer kan det føre til når mennesker flytter? 


08.09.2022

Ny besøksrunde til alle regionene i Innlandet

Alle de ti regionene i Innlandet får Statsforvalteren på besøk de neste månedene. Å se fremover og snakke om utfordringer og muligheter sammen, er målet for møtene.


30.08.2022

Verdens overdosedag

Verdens overdosedag 31. august er en internasjonal markering for å minnes alle de som dør av overdose. Markeringen er også en anledning til å formidle kunnskap om hvordan vi kan forebygge overdoser samt å bevisstgjøre alle om denne samfunnsutfordringen. Dagen arrangeres rundt om i verden, også i Norge.  Det er en tid for å minne, og en tid for handling.


26.07.2022

Innlandet er etterspurt for høyere utdanning

Innlandet er vinneren på søknader til høyere utdanning. Nasjonalt er det 12,2 prosent færre søkere til høyere utdanning i 2022 enn i 2021. Alle fylker opplever nedgang med unntak av Innlandet. 


08.07.2022

Statsborgerseremonier 2022

Etter to år med pandemi blir det nå fysiske statsborgerseremonier igjen. Det er de som har fått statsborgerskap etter 21. august 2021 som blir invitert.


19.06.2022

Kongens fortjenstmedalje tildelt Roger Andreassen

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen under et arrangement på Mo gård i Moelv søndag 19. juni.


17.06.2022

Fagdag om velferdsteknologi vel gjennomført på Lillehammer

Rundt 120 personer deltok på fagdagen på Lillehammer den 10.mai. Deltagerne var prosjektledere, ledere, på alle nivåer, ikt og andre som arbeider med velferdsteknologi i kommunene. Fra 2024 skal velferdsteknologi leveres på lik linje med andre tjenester. Kommunens avdelinger må samarbeide på tvers og involvere de som skal drifte og utføre tjenesten, samt administrativ ledelse og politikere.  


11.06.2022

Kongens fortjenstmedalje tildelt Sigurd Hans Krekke

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen under en tilstelning i Sør-Fåvang Grendehus lørdag 11. juni.


03.06.2022

Hvordan kan vi sammen skape et aldersvennlig Innlandet?

Samfunnet må forberede seg på at det i framtiden vil bli flere eldre og færre helsearbeidere. Vi må bli mer selvhjulpne. Dette har vært tema under vårens dialogmøter mellom kommuner i Innlandet og det regionale støtteapparatet til Leve hele livet-reformen.


01.06.2022

Barn og unge som er i kontakt med barnevernet får ny klagekanal

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. En ny klagekanal er på plass på våre nettsider.


24.05.2022

Kongens fortjenstmedalje tildelt Mona Lie Thommessen

Medaljen ble delt ut av statsforvalter Knut Storberget under en tilstelning i Lillehammer mandag 23. mai.


19.05.2022

Kommunalt rusarbeid - ny tilskuddsordning

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.


20.04.2022

Dronningen åpner Annos nye bevaringssenter

Hennes Majestet Dronningen er til stede ved åpningen av Anno bevaringssenter i Elverum torsdag 28. april. 


10.04.2022

Nytt beredskapsråd for barn og unge

To år med pandemi, og nå krigen i Ukraina, har vist oss at det er behov for de unges perspektiv inn i beredskapsplanlegging og håndtering. Statsforvalteren i Innlandet har derfor tatt initiativ til et beredskapsråd for barn og unge, slik at deres stemme løftes fram. Barne- og ungdomsberedskapsrådet har hatt sitt første møte.


07.04.2022

Treffpunkt Innlandet 2022

Mandag 28. mars møttes stortingspolitikere og ordførere til Treffpunkt Innlandet. God dialog om infrastruktur og andre viktige tema for Innlandet sto sentralt. 


18.02.2022

Kongens fortjenstmedalje tildelt Egil Magne Kristiansen

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen under et arrangement i Stangehallen i Stange kommune fredag 18. februar.


04.02.2022

Arbeidsmiljørapport i Vestre Toten er unntatt innsyn

Statsforvalteren har vurdert om Oppland Arbeiderblad har rett til innsyn i en arbeidsmiljørapport. Svaret ble nei. Nedenfor kan du lese om hvorfor.


25.01.2022

Innlandsstatistikk lanseres

Statsforvalteren i Innlandet har jobbet sammen med gode samarbeidspartnere om Innlandsstatistikk. 25. januar lanseres nettsidene som vil være en viktig fakta- og kunnskapsbank for hele Innlandet.


24.01.2022

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2022 - overgangsordning

Overgangsordningen skal sikre videreføring av stillinger. Formålet er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer. 


21.01.2022

Pasientsikkerheten godt ivaretatt

Onsdag fikk fylkeslege Harald Vallgårda omvisning på akuttmottaket og intensivavdelingen på Lillehammer sykehus. Det ble orientert om erfaringer fra pandemien og hvordan de nå forbereder seg til ukene som kommer. Vallgårda roser de ansatte for god håndtering av pandemien.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel