Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2022

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.

Statsforvalteren ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Vi kan ikke sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikke er sikkert nok. En digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønsker. Det finnes to leverandører av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Velg digital postkasse på nettsiden til Norge.no.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

19.01.2023

Kommunalt rusarbeid – ny innretning 2023

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.


16.01.2023

H.M. Kong Harald deltar når biskop Bonden vigsles

H.M. Kong Harald vil delta i gudstjenesten der Ole Kristian Bonden vigsles til biskop i Hamar bispedømme. Vigslingen skjer i Hamar domkirke 29. januar.


04.01.2023

2023 vil kreve mer av oss

Mens romjula legger seg stille over Innlandet utfordrer den sikkerhetspolitiske og økonomiske situasjonen oss til å vise ekstra stor omsorg for hverandre i året som kommer.


15.12.2022

Kunngjøring av tilskudd til utprøving av to lovende arbeidsmodeller på sosialtjenesteområdet

Det overordnede formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å utvikle og forbedre de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.


15.12.2022

Kunngjøring av tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av de sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven.


01.12.2022

Influensasesongen i gang – risikogrupper og helsepersonell bes vaksinere seg

Rapportering fra FHI viser at forekomsten av influensatilfeller og innlagte med influensa er økende. Det haster nå for personer i risikogruppene og andre målgrupper å vaksinere seg.


27.11.2022

Vi trenger dere - våre nye statsborgere!

-Den viktigste ressursen vi har i Norge er oss, dere, menneskene. Vi lever av hverandres arbeid. Dette var budskapet til statsforvalter Knut Storberget da rundt 120 nye statsborgere ble feiret i Håkons Hall på Lillehammer den 26. november.


25.11.2022

Kunngjøring av tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning for 2023

Overgangsordningen er laget for å sikre at kommuner som i 2022 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd til stillinger i henhold til regelverkets punkt 2 og 4. Søkere som oppfyller kriteriene, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024).


24.11.2022

Feirer nye statsborgere i Innlandet

120 innlendinger vil feire sitt nye statsborgerskap under seremonien som Statsforvalteren invitererer til på lørdag den 26. november. De kommer til Lillehammer fra 16 kommuner - og 29 ulike land.


18.11.2022

Tilskuddskonferansen 2023

Informasjonsmøte om Statsforvalterens ulike tilskuddsordninger som enhet helse og omsorg, barnehage og opplæring, barnevern og enhet sosial forvalter.


17.11.2022

Grensetjenesten er 20 år!

Jubileet ble markert med grenseråd, seminar og festmiddag. Vi gratulerer med vel gjennomførte 20 år og ser fram til de neste 20 år. Statsforvalteren i Innlandet har vært med helt fra starten.


03.11.2022

Rosemarie Köhn – hele Norges Rose

Statsforvalteren i Innlandet har mottatt beskjeden om biskop emerita Rosemarie Köhns død med sorg. Rosemarie var en pioner og et viktig forbilde. Hun var den første kvinnelige biskopen i Norge og i Norden, og var biskop i Hamar bispedømme fra 1993 til 2006. Hun vil bli husket som en foregangskvinne med engasjement for en åpen og inkluderende folkekirke.


25.10.2022

Innlandsungdommer møter stortingspolitikere for å snakke om beredskap

De 14 ungdommene er alle medlemmer i ett av Statsforvalteren sine to ungdomsråd. Onsdag den 26. drar de med Knut Storberget til Stortinget for å snakke om beredskap med politikerne.


23.10.2022

160 nye statsborgere feiret i Terningen Arena

– Et statsborgerskap er ingen hvilepute, det er et springbrett til å bety noe, skape endring, til å gi mer trygghet til andre og til å forplikte seg, sa Knut Storberget da han talte til de nye Innlendingene på lørdag.


14.09.2022

Fagdag om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Hvem er jeg og hvem skal jeg være? Kultur, familiesystemer og kommunikasjon – hva skjer og hvilke endringer kan det føre til når mennesker flytter? 


08.09.2022

Ny besøksrunde til alle regionene i Innlandet

Alle de ti regionene i Innlandet får Statsforvalteren på besøk de neste månedene. Å se fremover og snakke om utfordringer og muligheter sammen, er målet for møtene.


30.08.2022

Verdens overdosedag

Verdens overdosedag 31. august er en internasjonal markering for å minnes alle de som dør av overdose. Markeringen er også en anledning til å formidle kunnskap om hvordan vi kan forebygge overdoser samt å bevisstgjøre alle om denne samfunnsutfordringen. Dagen arrangeres rundt om i verden, også i Norge.  Det er en tid for å minne, og en tid for handling.


26.07.2022

Innlandet er etterspurt for høyere utdanning

Innlandet er vinneren på søknader til høyere utdanning. Nasjonalt er det 12,2 prosent færre søkere til høyere utdanning i 2022 enn i 2021. Alle fylker opplever nedgang med unntak av Innlandet. 


08.07.2022

Statsborgerseremonier 2022

Etter to år med pandemi blir det nå fysiske statsborgerseremonier igjen. Det er de som har fått statsborgerskap etter 21. august 2021 som blir invitert.


19.06.2022

Kongens fortjenstmedalje tildelt Roger Andreassen

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen under et arrangement på Mo gård i Moelv søndag 19. juni.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel