Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2022

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.

Statsforvalteren ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Vi kan ikke sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikke er sikkert nok. En digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønsker. Det finnes to leverandører av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Velg digital postkasse på nettsiden til Norge.no.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

04.09.2023

H.M. Kongen besøker Fåvang

H.M. Kongen besøker de flomrammede områdene i Ringebu torsdag 7. september kl.18.00. 


29.08.2023

Kongens fortjenstmedalje tildelt Ola Grønn-Hagen

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen på Tynset tirsdag 29. august 2023.


21.08.2023

Opprydding etter uværet "Hans" - støtteordninger og veiledning

Dette er en samleside for økonmiske støtteordninger og veiledning i forbindelse med opprydding etter uværet "Hans". Vi vil legge ut informasjon fortløpende på siden.


18.08.2023

Pass på smittevernet etter ekstremværet "Hans"

Ta høyde for at alt som har vært i kontakt med flomvann kan være forurenset og gi risiko for smitte. 

 


16.08.2023

Kronprinsparet besøker flomrammede i Innlandet

Torsdag 17. august besøker Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen flomrammede områder på Østre Toten. Senere på dagen vil Kronprinsen også besøke flomrammede i Ringebu kommune.


11.08.2023

H.K.H. Kronprinsen besøker flomframmede områder i Innlandet og Viken

Kronprins Haakon besøker de flomrammede områdene i Hole, Ringerike og Søndre Land lørdag 12. august.


04.07.2023

Statsforvalteren avslår søknad om å gi Svatsum status som typisk turiststed hele året

Svatsum har allerede status som typisk turiststed i ukene som omfatter vinterferien, påsken, sommeren og høstferien. Statsforvalteren mener at det ikke er dokumentert at salget hovedsakelig skjer til turister hele året.


19.06.2023

Kongens fortjenstmedalje til Kai Henning Stensrud

Medaljen ble delt ut av velferdsdirektør Eli Blakstad på et arrangement i Kolbu søndag 18. juni 2023. 


09.06.2023

Kongens fortjenstmedalje til Paul Gunnar Lien

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen under et arrangement i Lesja tirsdag 6. juni.


24.05.2023

H.K.H Kronprinsessen besøker Lillehammer under Litteraturfestivalen

H.K.H Kronprinsesse Mette Marit kommer fredag på besøk til Nordre Ål skole og Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. 


12.05.2023

Forbereder seg på skadeflom

Ingen vassdrag er utenfor fare for skadeflom pr nå. Det var budskapet til 150 beredskapsaktører i Innlandet på Statsforvalterens møte i dag. Forebygg og forebered dere på flom, var det klare rådet.


12.05.2023

Fagdag demensnettverket Innlandet

Demensnettverket Innlandet gjennomførte årets første samling 3.mai 2023. Denne samlingen var digital og hadde som tema; Hvordan planlegger vi for fremtidens demensomsorg?


05.05.2023

Dialogmøte etter ernæringstilsyn på Lesja sjukeheim

I dialogmøtet fortalte kommunen om hvordan de har arbeidet med å rette opp forhold som ble avdekket under høstens tilsyn med ernæring og munnhygiene til pasienter ved Lesja sjukeheim. Alle må jobbe sammen for å få til gode tjenester i kommunen. 


27.04.2023

Tema «utenforskap» skapte stort engasjement under årets Treffpunkt Innlandet

Statistikken viser at 46 000 mennesker står utenfor utdanning og arbeidsliv i Innlandet. Hvordan skal vi klare å skape et mer inkluderende samfunn? Dette var tema under årets Treffpunkt Innlandet der kommune- og stortingspolitikere og fagfolk fra offentlig forvaltning møttes for å få innsikt i og diskutere tematikken.


05.03.2023

St. Olavsmedaljen til Ole P. Gamme

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen søndag 5. mars 2023. 


03.02.2023

Flere kan nå få fri rettshjelp

Inntekts- og formuesgrensene for å få fri rettshjelp er økt i 2023. Flere vil derfor kunne få dekket advokatutgifter i saker som er av stor personlig og velferdsmessig betydning. Bruttoinntektsgrensen er nå kr. 350 000,- for enslige, og kr. 540 000,- for ektefeller/samboere. Nettoformuesgrensen er kr 150 000,-.


19.01.2023

Kommunalt rusarbeid – ny innretning 2023

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.


16.01.2023

H.M. Kong Harald deltar når biskop Bonden vigsles

H.M. Kong Harald vil delta i gudstjenesten der Ole Kristian Bonden vigsles til biskop i Hamar bispedømme. Vigslingen skjer i Hamar domkirke 29. januar.


04.01.2023

2023 vil kreve mer av oss

Mens romjula legger seg stille over Innlandet utfordrer den sikkerhetspolitiske og økonomiske situasjonen oss til å vise ekstra stor omsorg for hverandre i året som kommer.


15.12.2022

Kunngjøring av tilskudd til utprøving av to lovende arbeidsmodeller på sosialtjenesteområdet

Det overordnede formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å utvikle og forbedre de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel