Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


21.12.2020

Endelig tildeling av tilskudd - tiltakspakke sårbare eldre

Til sammen er det i høst tildelt ca. 33 millioner kroner til 12 frivillige organisasjoner og 41 kommuner for å legge til rette for aktiviteter, sosiale møter og trygge og smittevernsikre besøk i Innlandet.


17.12.2020

Tilskuddsordninger 2021

Informasjonsmøte om Fylkesmannens ulike tilskuddsordninger som virksomhetsområde 1 forvalter.


19.11.2020

Samarbeidsmøte på tvers av landegrensa

Värmland, Dalarna og Innlandet møttes onsdag i Grensekomiteen. Forsterket samarbeid og dialog med store muligheter for utvikling av sosiale relasjoner og næringsliv på begge sider av grensen var gjennomgangsmelodien.


12.11.2020

Regionmøtene og statsborgerseremoniene er utsatt

På grunn av koronasituasjonen er Fylkesmannens regionmøter utsatt inntil videre. Dette gjelder også statsborgerseremoniene med fysisk frammøte.


11.11.2020

Har du spørsmål om innreise fra utlandet og karantene?

På regjeringens nettsider finner du fakta om karantenehotell, krav om negativ covid19-test ved innreise og de andre smittevern-tiltakene overfor innreisende til Norge. En stor del av smitteutviklingen i landet kommer nå fra importsmitte.


11.11.2020

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021

Kunngjøring av tilskudd til styrking av kommunalt rusarbeid for 2021


08.11.2020

Anbefaling til videregående; munnbind på trange busser som krysser kommunegrenser

Skoleskyss, sjukehuskapasitet og samordning av koronaregler i regionene våre. Dette var temaer som kom opp da Fylkesmannen hadde møte med alle kommunene i Innlandet, fylkeskommunen og sjukehuset fredag.


02.11.2020

Fylkesmannen følger nøye med på utbruddet i Åsnes og Våler og andre utbrudd i Innlandet

- Det er nå avgjørende at vi alle respekterer reglene om å ha maks fem på besøk og så få nærkontakter som mulig, sier fylkesmann Knut Storberget. Han påpeker at én uheldig sammenkomst kan være nok til at viruset sprer seg i en smittefri kommune.


29.10.2020

FHI til Fylkesberedskapsrådet: -Viktig å slå til i rett tid

Smittevernet er forsterket på flere skoler og sjukehus i Innlandet. Fylket har nå 61 nye smittede pr 100.000 innbyggere over de siste to ukene, og bare Oslo og Vestland har høyere smitte.

 


26.10.2020

Fylkesmannen blir statsforvalteren

Fra 1. januar 2021 får fylkesmannen den nye, kjønnsnøytrale tittelen statsforvalter. Fylkesmann Knut Storberget synes at det nye navnet er godt.


22.10.2020

Fylkesmannen på regionrunde: Viktig å møtes for å se fremover sammen

Mellom nå og jul skal Fylkesmannen på 10 regionbesøk i hele Innlandet. Etter et halvt år med nesten bare digital kontakt og helt spesielle utfordringer, er et slik møte ekstra viktig, sier fylkesmann Knut Storberget.


21.10.2020

Ny lov om tros- og livssynssamfunn

Den nye loven trer i kraft 1. januar 2021 og vil erstatte lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn


08.10.2020

Bli med på dugnad for verdenshavene

Innlendinger fra nord til sør i fylket vårt har de siste årene rydda tonnevis av plast, i vassdrag og rundt Mjøsa. Nå har vi mulighet til også å bidra til å gjøre verdenshavene renere. Støtt TV-aksjonen 18. oktober.


15.09.2020

Mekling ferdig for Gjøviks kommuneplan

Etter meklingen i dag, kan Gjøvik kommune nå vedta kommuneplanens arealdel, med ett unntak som det ikke ble enighet rundt: Området ved Brobakken, som nå vil bli avgjort i departementet.


04.09.2020

- Skriv ut beredskapsplanen på papir - før dataangrepet

Fylkesmannen minner om at dataangrep kan ramme oss alle. I koronatida har kriminelle siktet seg inn også mot store bedrifter og offentlige aktører. Hvis jobb-pc’en din lammes, er det noen forberedelser som kan redde dagen; en beredskapsplan på papir, og at du vet hva du skal gjøre om du ikke har telefon og data.


26.08.2020

Koronaen svekker grensesamholdet: - Nå må vi snakke med hverandre, ikke om hverandre

Fylkesmannen i Innlandet og Landshøvdingen i Värmland og i Dalarne går sammen for å bevare det gode naboskapet. Nå kommer de med fem egne grenseråd for økt samhold - og en påminnelse om viktige smittevernråd som er like i Norge og Sverige.


26.08.2020

Årets TV-aksjon blir uten bøssebærere

Som følge av korona har NRK besluttet at TV-aksjonen kun skal samle inn penger via digitale løsninger. Det betyr at ingen bøssebærere vil gå fysisk fra dør til dør.


24.08.2020

Landhandleren Avdemsbue og dagligvareleverandøren Asko er best på etnisk mangfold i Innlandet

Avdemsbue på Lesja og Asko i Brumunddal gikk seirende ut av Mangfoldsprisens regionale kåring i Innlandet. De får prisen for å se verdien av å ha ansatte med ulik kulturell bakgrunn.


14.08.2020

Kongens fortjenstmedalje tildelt Jon Faukstad

Medaljen ble delt ut av assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen i forbindelse med et arrangement på Jørundgaard i Sel fredag 14. august.


23.07.2020

Fylkesmannen skal foreslå nemndsmedlemmer til UNE (Utlendingsnemnda)

Justis- og Beredskapsdepartementet har bedt Fylkesmannen i Innlandet om å foreslå nemndsmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024. Interesserte oppfordres til å melde seg.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Kontaktpersoner