Åpningstider for utsalgssteder

Oppdatert 15.05.2024

Butikker skal som hovedregel holde stengt på søndager og helligdager. Statsforvalteren kan gi dispensasjon fra regelen. Du søker om dispensasjon direkte til Statsforvalteren. 

Når Statsforvalteren behandler søknader om å holde åpent på søndager og helligdager, legger vi vekt på hensynet til arbeidstakerne. Vi kan gi dispensasjon når det foreligger særlige grunner, for eksempel i forbindelse med større idrettsarrangementer, jubileer, stevner og markeder. Når vi behandler en søknad, vurderer vi alle sider ved arrangementet, også hensynet til arbeidstakerne ved utsalgsstedet. Vi henter inn uttalelser fra flere parter, og du bør sende søknad om dispensasjon tre måneder før den aktuelle søndagen eller helligdagen. 

Statsforvalteren kan etter søknad fra kommunen bestemme at et område skal regnes for typisk turiststed for hele eller deler av året. Da gjelder ikke begrensningene i åpningstid i lov om helligdager og helligdagsfred.

Vis mer


Publisert 11.01.2024

Statsforvalteren innvilgar delvis to søknader om endring av perioden for status som typisk turiststad

Galdesand i Lom kommune og Dønfoss i Skjåk kommune hadde allereie status som typisk turiststad deler av året. Statsforvaltaren meiner at det er dokumentert at sal hovudsakleg skjer til turistar i større delar av året enn det nåverande forskrifter omfattar. Eit slikt løyve inneber at butikkar i Galdesand og Dønfoss vil kunne halde ope på søndagar i den aktuelle perioden. Begge søknadane kom etter initiativ frå Coop Ottadalen.


Publisert 04.07.2023

Statsforvalteren avslår søknad om å gi Svatsum status som typisk turiststed hele året

Svatsum har allerede status som typisk turiststed i ukene som omfatter vinterferien, påsken, sommeren og høstferien. Statsforvalteren mener at det ikke er dokumentert at salget hovedsakelig skjer til turister hele året.


Publisert 15.07.2020

Butikker i Tangen sentrum får ikke ha søndagsåpent

Et typisk turiststed er definert som mindre steder hvor salget i perioder i hovedsak skjer til turister, og hvor butikkene er avhengig av turistsesongen. Fylkesmannen har ikke mottatt dokumentasjon som tilsier at Tangen sentrum oppfyller disse vilkårene.