Statsforvalteren avslår søknad om å gi Svatsum status som typisk turiststed hele året

Svatsum har allerede status som typisk turiststed i ukene som omfatter vinterferien, påsken, sommeren og høstferien. Statsforvalteren mener at det ikke er dokumentert at salget hovedsakelig skjer til turister hele året.

Publisert 04.07.2023

Gausdal kommune søkte 17.4.23 om at Svatsum med områdene Nedre Svatsum, Øvre Svatsum og Espedalen får status som typisk turiststed hele året. Dette ble gjort etter at Nærbutikken Svatsum henvendte seg til kommunen og kommunestyret fattet vedtak i saken 19.5.22. Det ble fra kommunens og butikkens side vist til økt omsetning de siste årene.

Regelverket

Utgangspunktet er at faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere skal holde stengt på helligdager. Søndag er en helligdag. Steder som har status som typisk turiststed er unntatt fra denne regelen og kan allikevel ha åpnet alle dager. Statsforvalteren har myndighet til å gi et område denne statusen, og et vilkår er at salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister.

Ikke dokumentert at salget i hovedsak skjer til turister

Statsforvalteren har i saken konkludert med at vi ikke finner grunnlag for å utvide perioden Svatsum har status som typisk turiststed til hele året. Begrunnelsen for dette er at vi mener det ikke er dokumentert at salget hovedsakelig skjer til turister hele året og at omsetningsøkningen heller kommer av butikkens økte tilgjengelighet gjennom Merkur-programmet.

Merkur-programmet

Nærbutikken Svatsum deltar i Merkur-programmet. Dette gir butikken mulighet til å holde døgnåpent og er en ordning uavhengig av reglene i helligdagsfredloven. Nærbutikken Svatsum vil altså fortsatt kunne ha døgnåpent året rundt seks dager i uken og syv dager i uken de ukene området har status som typisk turiststed.