Medaljer og ordener

Oppdatert 05.01.2024

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgagnlig natur.

Fortjenstmedaljen utdeles som belønning for:

  • pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgagnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning
  • særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, der innsatsen har ligget betydelig over det normale, og der ved­kommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats
  • en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttene for tildeling av Kongens fortjenstmedalje endres i tråd med samfunnsutviklingen. Den siste endringen ble gjort 30. mars 2012. Etter de nye statuttene blir det ved vurderingen av kandidater lagt avgjørende vekt på samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samtidig legges det ikke lenger vekt på tjenestetid på 40 år eller mer.

Endringen innebærer også at benevningen «Kongens fortjenstmedalje i sølv» faller bort og blir erstattet av "Kongens fortjenstmedalje". Kongens fortjenstmedalje i gull blir heretter bare tildelt i helt ekstraordinære tilfeller og kan ikke søkes om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden ble stiftet av Kong Oscar I 21. august 1847 og ble sist revidert 19. juni 2015. Ordenen tildeles som belønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortjenstmedalje og St. Olavs orden stiles til H.M. Kongen og sendes via Statsforvalteren i det fylket der kandidaten bor.

Vis mer


Publisert 20.03.2024

Kongens fortjenstmedalje tildelt Tor Bjørnødegård

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen under et arrangement på Bruflat Kafe i Etnedal, onsdag 20. mars. 


Publisert 27.11.2023

Kongens fortjenstmedalje tildelt professor Johanne Sundby, Brumunddal

Medaljen ble delt ut av dekan ved det medisinske fakultet Hanne-Cathrin Flinstad Harbo i forbindelse med en tilstelning på Universitetet i Oslo mandag 27.11.23.


Publisert 29.10.2023

Kongens fortjenstmedalje tildelt Hanne Mette Lundberg

Medaljen ble delt ut av ass. statsforvalter Sigurd Tremoen i forbindelse med en tilstelning på Elgstua på Elverum, lørdag 28. oktober.


Publisert 09.10.2023

Kongens fortjenestmedalje tildelt Dag Rune Raaberg

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen under en tilstelning på Svullrya i Grue, mandag 9. oktober.


Publisert 29.08.2023

Kongens fortjenstmedalje tildelt Ola Grønn-Hagen

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen på Tynset tirsdag 29. august 2023.


Publisert 21.06.2023

Kongens fortjenstmedalje tildelt Jørn Wroldsen, Gjøvik

Medaljen ble delt ut i forbindelse med Gjøvik Rotary sin sommeravslutning 21. juni. Det var assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen som delte ut medaljen.


Publisert 19.06.2023

Kongens fortjenstmedalje til Kai Henning Stensrud

Medaljen ble delt ut av velferdsdirektør Eli Blakstad på et arrangement i Kolbu søndag 18. juni 2023. 


Publisert 09.06.2023

Kongens fortjenstmedalje til Paul Gunnar Lien

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen under et arrangement i Lesja tirsdag 6. juni.


Publisert 03.06.2023

Kongens fortjenestmedalje tildelt Einar Høystad, Ringebu

Medaljen ble delt ut av virksomhetsdirektør Eli Blakstad i forbindelse med en tilstelning på Ringebu prestegard, 3. juni.


Publisert 05.03.2023

St. Olavsmedaljen til Ole P. Gamme

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen søndag 5. mars 2023.