Medaljer og ordener

Oppdatert 19.12.2022

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgagnlig natur.

Fortjenstmedaljen utdeles som belønning for:

  • pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgagnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning
  • særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, der innsatsen har ligget betydelig over det normale, og der ved­kommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats
  • en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttene for tildeling av Kongens fortjenstmedalje endres i tråd med samfunnsutviklingen. Den siste endringen ble gjort 30. mars 2012. Etter de nye statuttene blir det ved vurderingen av kandidater lagt avgjørende vekt på samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samtidig legges det ikke lenger vekt på tjenestetid på 40 år eller mer.

Endringen innebærer også at benevningen «Kongens fortjenstmedalje i sølv» faller bort og blir erstattet av "Kongens fortjenstmedalje". Kongens fortjenstmedalje i gull blir heretter bare tildelt i helt ekstraordinære tilfeller og kan ikke søkes om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden ble stiftet av Kong Oscar I 21. august 1847 og ble sist revidert 19. juni 2015. Ordenen tildeles som belønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortjenstmedalje og St. Olavs orden stiles til H.M. Kongen og sendes via Statsforvalteren i det fylket der kandidaten bor.

Vis mer


Publisert 30.06.2019

Kongens fortjenstmedalje tildelt Ola Grøsland, Vågå

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Knut Storberget i forbindelse med en tilstelning på Vågå hotel, søndag 30. juni.


Publisert 29.06.2019

Kongens fortjenstmedalje tildelt Kjell Rudolf Voldheim

Medaljen ble delt ut av virkesomhetsdirektør Eli Blakstad i forbindelse med en tilstelning på Sel lørdag 29. juni.


Publisert 21.06.2019

Kongens fortjenstmedalje tildelt Per-Øivind Sandberg

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Knut Storberget i forbindelse med Kirsten Flagstad festivalens utendørskonsert på Stortorget i Hamar, fredag 21. juni


Publisert 29.05.2019

Kongens fortjenstmedalje tildelt Petter Aamo, Dalsbygda

Medaljen ble delt ut av assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen i forbindelse med en tilsteldning 1. juni 2019.


Publisert 14.03.2019

Kongens fortjenstmedalje tildelt Per Sandvik, Gjøvik

Medaljen ble delt ut av ass. fylkesmann Sigurd Tremoen torsdag 14. mars i forbindelse med en tilstelning på Sandvik sin 80 års dag


Publisert 21.01.2019

Ivar Ringen, Lillehammer tildelt Kongens fortjenstmedalje

Medaljen ble delt ut av ass. fylkesmann Sigurd Tremoen i forbindelse med en tilstelning på Scanic Lillehammer Hotell, mandag 21. januar.