Kongens fortjenestmedalje tildelt Einar Høystad, Ringebu

Eli Blakstad og Einar HØystad
Einar Høystad fikk delt ut medaljen av virksomhetsdirektør Eli Blakstad

Medaljen ble delt ut av virksomhetsdirektør Eli Blakstad i forbindelse med en tilstelning på Ringebu prestegard, 3. juni.

Publisert 03.06.2023

Her kan du lese hovedpunktene i talen til Blakstad:

Jeg har kommet hit i dag, på vegne av HM Kongen, for å hedre deg for den uvurderlige innsatsen du har lagt ned for kulturlivet i her i Ringebu og ikke minst her vi er nå,  Ringebu Prestegard. 

Fra 2006 og frem til i dag har Einar brukt mesteparten av sin tid i Ringebu Prestegard. Han var initiativtager til Stiftelsen i 2006 og har fungert som daglig leder, styreformann, leder av kunstfaglig råd og vært en pådriver for utvikling av den totale bygningsmassen på fem store bygg.

Både lokale kunstnere og anerkjente kunstnere har hatt utstilling her. Dette har gitt lokale kunstnere mulighet for å utvikle seg blant de etablerte kunstnerne.

Einar har også vært en pådriver for prestegardshagen som er nasjonalt kjent for sin samling av frukttrær og gamle arter av roser og andre sjeldne gamle planter.

Innvandrere/flyktninger som bor her i Ringebu har fått mulighet til å jobbe her på sesongarbeid. Dette har gitt dem bedre norskkunnskaper og integrering. Skoleklasser har også årlige opplevelser i Prestgarden. Her lærer de om natur, miljø og biologi.

Einar Høystad har opp gjennom sin yrkeskarriere vist et engasjement for sine sambygdinger. Samfunnet er helt avhengig av frivillighet og ressurspersoner. Forståelsen og betydningen av å spille på lag med innbyggere, utøvere og organisasjoner av ulike slag er viktig. Einar har vært med å bygge et fundament for frivillige, der han har vært en bærebjelke for kulturlivet i og rundt Ringebu Prestegard.

Særlig fortjenstfullt arbeid

Kjære Einar Høystad: Du har utført særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid. Du har vist et imponerende samfunnsengasjement og lagt ned en stor uegennyttig innsats for at andre skal lykkes og få mulighet til å utvikle seg. Din innsats er til inspirasjon for oss alle. 

HM Kongen deler denne oppfatningen og har bestemt at du, Einar Høystad, skal tildeles Kongens Fortjenstmedalje. Vi gratulerer! 

Kontaktpersoner