Kongens fortjenstmedalje til Joar Dammen

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen i Engerdal lørdag 14. januar 2023. 

Publisert 16.01.2023

Statsforvalterens hilsen i forbindelse med utdelingen av Kongens fortjenstmedalje til Joar Dammen, 14. januar 2023. 

Kjære engerdøler, og først og fremst, kjære Joar Dammen!

Jeg har kommet hit i dag, på vegne av HM Kongen, for å hedre deg for den uvurderlige innsatsen du har lagt ned for dine sambygdinger og andre gjennom over femti år som drosje- og ambulansesjåfør.

I tiår etter tiår har du gjennom ditt virke vist et samfunnsengasjement og en omsorg for dine medmennesker, og i dag vil vi takke deg.

For alle som har kommet hit i dag vil jeg gi et lite overblikk over din innsats:

For over femti år siden tok tjueåringen Joar Dammen på seg å kjøre sin syke fars drosje gjennom en vintersesong. Og så fortsatte han med det, år etter år, til glede for menneskene rundt seg.

Joar Dammen har vært hverdagshelten og omsorgspersonen for mange engerdøler, både i lykkelige og tunge stunder. I starten fungerte drosjen som ambulanse, og hadde med båre i bilen. Fra 1973 til 2004 kjørte Dammen både ambulanse og drosje. Et sted mellom 20 og 30 barn har blitt født i Joars bil, og han har selv tatt imot tre barn med egne hender fordi han ikke rakk fram til jordmor.

Joar har alltid gitt sine sambygdinger en hjelpende hånd når de har trengt det. En viktig del av jobben har vært å kjøre folk til sykehus. Han har lyttet til dem som har hatt behov for å dele sin uro på vei dit. Han har fulgt opp de eldre med en spesiell omsorg. Joar har hjulpet dem med å finne fram på sykehuset, og å måke snø og legge inn i ovnen når han har kjørt dem hjem igjen. Slik har Joar vært viktig for mange i sårbare stunder.

Joar Dammen har opp gjennom sin yrkeskarriere vist et engasjement og en oppofrelse for sine sambygdinger, 24/7 året rundt. Det har blitt mange, lange skift og våkenetter, og lite tid til annet enn jobb. Det er først de siste 10 årene at Joar har innvilget seg selv to uker ferie i året.

Kjære Joar Dammen: Du har utført særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid, og har utvist imponerende samfunnsengasjement og glede over å hjelpe andre. Din innsats kan tjene til inspirasjon for oss alle.

HM Kongen deler denne oppfatningen og har bestemt at du, Joar Dammen, skal tildeles Kongens Fortjenstmedalje. Vi gratulerer!