Kongens fortjenstmedalje til Helge Jostein Skjåk

Foto av medalje

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen under hausttakk i Skjåkhallen, lørdag 8. oktober.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.10.2022

Statsforvalterens hilsen i forbindelse med utdelingen av Kongens fortjenstmedalje til Helge Jostein Skjåk 8. oktober 2022.

Gode forsamling, gode skjåkværer og andre nord-døler, kjære alle sammen!

Men i dag, først og fremst, kjære Helge Jostein Skjåk. Du er nemlig grunnen til at jeg er her.

For jeg har kommet hit i dag, på vegne av HM Kongen, for å hedre deg, Helge Jostein Skjåk, for den innsatsen du gjennom mange tiår har lagt ned, og fortsatt legger ned, for å ta vare på og dokumentere historia til Ottadalen kommunale billag. Ditt arbeid både er og har vært viktig for å ta vare på viktige deler av norsk transporthistorie, og dermed viktige deler av Ottadalens samfunnshistorie.

Jeg vil nå gi forsamlingen et kort sammendrag av ditt engasjement:

Helge Jostein Skjåk har gjennom flere tiår kjøpt opp og restaurert historisk viktige deler av vognparken til Ottadalen kommunale billag. Billaget eksisterte fra 1943 til 1985 og spilte en helt avgjørende rolle for kommunikasjon og samfunnsutviklingen i Ottadalen. Helge fikk interessen gjennom barndommen og senere i arbeid for billaget, men den store innsatsen for å ta vare på kjøretøy og historie er gjort på fritida - og med egne midler. Både i arbeidstimer og penger har Helge Jostein lagt ned betydelig innsats over mange år.  Han har imponerende 32 biler fra Ottadalen kommunale billag i samlingen sin - i tillegg til mange hengere. 14 av bilene har han restaurert selv, og etter det jeg har hørt, ser han for seg å restaurere enda flere.  Han er altså fortsatt på jakt etter biler fra Ottadalen kommunale billag.

Det er flere som hevder at dersom Helge Jostein Skjåk ikke hadde lagt ned den store innsatsen, hadde vesentlige deler av norsk transporthistorie gått tapt for alltid.

Alle bilene han har samlet trengte «tak over hodet» - og da tok Helge Jostein rett og slett og bygde et eget transporthistorisk museum her i Skjåk. Museet åpnet 10. juli i fjor og var en investering på over 6 millioner kroner. Dette er et museum som alle med interesse for tunge kjøretøy og busser må besøke. Det er sikkert mange av dere som er her i dag som allerede har vært der en eller flere ganger.

Helge Jostein Skjåk sin innsats blir sett og verdsatt her i Nord-dalen og i 2019 fikk han Sel kommune sin kulturpris.  

Jeg vil oppsummere slik:

Helge Jostein, du har gjennom mange år lagt ned store ressurser for å ta vare på en viktig del av vår transporthistorie. Men dette er ikke bare en historie om kjøretøyer og transport – det er også en viktig del av historien om utviklingen av Nord-dal-samfunnet. I tillegg har du skapt en lokal og regional sosial møteplass. Slike møteplasser er viktige for et lokalsamfunn og en plass der ulike aldersgrupper kan møtes over en felles interesse. Du tar gjennom det ikke bare vare på kjøretøy, men også på menneskene rundt deg.

Din frivillige innsats er stor og uegennyttig, og har ligget betydelig over det normale. Din livsinnsats kan stå som eksempel for andre.

HM Kongen deler denne oppfatningen og har bestemt at du, Helge Jostein Skjåk, skal tildeles Kongens Fortjenstmedalje. Vi gratulerer!

Kontaktpersoner