Kongens fortjenstmedalje tildelt Jørn Wroldsen, Gjøvik

Foto av medalje

Medaljen ble delt ut i forbindelse med Gjøvik Rotary sin sommeravslutning 21. juni. Det var assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen som delte ut medaljen.

Publisert 21.06.2023

Her er statsforvalteren sin hilsen til Jørn Wroldsen:

Gode ordfører, kjære venner av Gjøvik Rotaryklubb, gode gjester, men først og fremst, kjære Jørn Wroldsen. 

Jeg har kommet hit i dag, på vegne av HM Kongen, for å hedre deg for den uvurderlige innsatsen du har lagt ned for den akademiske utviklingen her i Gjøvik-regionen og i Innlandet.

Jeg vil tro at din innsats er kjent for de fleste som er her, men jeg vil likevel gi dere et lite overblikk: 

Jørn Wroldsen er professor i fysikk. Han har lagt ned et imponerende arbeid gjennom sin store innsats ved NTNU Gjøvik, først som prorektor ved Høgskolen i Gjøvik fra 1997 – 2000, deretter som rektor samme sted frem til 2015. Fra 2016 til 2021 var han viserektor ved NTNU. Fra 2021 har han sittet i viserektors stab på Gjøvik. Han er også prosjektleder for Oppdrag Mjøsa og koordinator for NTNUs samarbeid med CERN.

Uten hans avgjørende arbeid og innsats ville ikke Gjøvik i dag kunne kalle seg for en universitetsby med 4000 studenter - og 400 ansatte fra i alt 40 nasjoner.

Wroldsen har ledet Høgskolen i Gjøvik gjennom transformasjonen fra to små yrkesrettede høgskoler til en akademisk og forskningstung institusjon. Wroldsen har, gjennom sin strategiske ledelse og gode valg i sine ledergrupper og i styret, vært helt avgjørende for at Gjøvik og Innlandet har fått sitt første universitet.

Høgskolen i Gjøvik og NTNU har gitt Innlandssamfunnet et løft når det gjelder å bygge akademisk kompetanse. Satsningen på Informasjonssikkerhet har gitt flere spinnoff- bedrifter og etablering av nye arbeidsplasser. Samarbeidet mellom Raufossindustrien og sykehuset Innlandet er styrket.

Jørn Wroldsen har vært en veldig viktig bidragsyter til utviklingen innen høyere utdanning i Innlandet. Han spilte en hovedrolle i prosessen rundt Innlandsuniversitet i perioden 2000 – 2012 og han sørget for at styret i Høgskolen i Gjøvik tok nødvendige valg i prosessen.

Satsningen mot et Innlandsuniversitet, gjorde Høgskolen i Gjøvik i stand til å utvikle flere masterutdanninger og satsing på forskning.

Tilsvarende, og enda mer viktig rolle har han hatt i forbindelse med fusjonen av Høgskolen i Gjøvik inn i NTNU.

Som ordfører Torvild Sveen sier i sin uttalelse «Wroldsen har lagt et grunnlag som gjør det mulig for ei jente fra Snertingdal eller en gutt fra Vardal å kunne bli den neste mottakeren av en Nobelpris basert på den utdanning og nysgjerrighet som utviklet seg ved NTNU i Gjøvik»

Jørn har også spilt en viktig rolle i å knytte forbindelsen mellom forskningen ved høgskolen/NTNU og offentlige og private virksomheter i regionen, blant annet industrimiljøet på Raufoss.

Jørn Wroldsen ble portrettert i Oppland Arbeiderblad sommeren 2021 i forbindelse med at han sluttet som viserektor ved NTNU. Her siterte avisa tidligere dekan i informatikk ved Høgskolen i Gjøvik, Morten Irgens, som uttalte følgende: «Men en svært viktig egenskap ved Wroldsen som ofte ikke blir lagt merke til, er at han alltid har flyttet sine medarbeidere fram i rampelyset, og ofte foran seg selv».

Det heter ledelse!

Wroldsen har dette året vært president i Gjøvik Rotaryklubb. Her har han også fått den høythengende Paul Harris Fellow utmerkelsen for sitt utrettelige engasjement for skolen og kommunen.

Kjære Jørn Wroldsen: Du har vært en viktig bidragsyter til utviklingen av universitets- og høgskolesektoren i Norge og avgjørende for Gjøviks og Innlandets plass i denne sektoren.  Du har vist et imponerende samfunnsengasjement og lagt ned en stor uegennyttig innsats for den akademiske utviklingen i Innlandet. Din innsats er til inspirasjon for oss alle. 

HM Kongen deler denne oppfatningen og har bestemt at du, Jørn Wroldsen, skal tildeles Kongens Fortjenstmedalje. Vi gratulerer!