Medaljer og ordener

Oppdatert 19.12.2022

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgagnlig natur.

Fortjenstmedaljen utdeles som belønning for:

  • pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgagnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning
  • særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, der innsatsen har ligget betydelig over det normale, og der ved­kommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats
  • en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttene for tildeling av Kongens fortjenstmedalje endres i tråd med samfunnsutviklingen. Den siste endringen ble gjort 30. mars 2012. Etter de nye statuttene blir det ved vurderingen av kandidater lagt avgjørende vekt på samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samtidig legges det ikke lenger vekt på tjenestetid på 40 år eller mer.

Endringen innebærer også at benevningen «Kongens fortjenstmedalje i sølv» faller bort og blir erstattet av "Kongens fortjenstmedalje". Kongens fortjenstmedalje i gull blir heretter bare tildelt i helt ekstraordinære tilfeller og kan ikke søkes om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden ble stiftet av Kong Oscar I 21. august 1847 og ble sist revidert 19. juni 2015. Ordenen tildeles som belønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortjenstmedalje og St. Olavs orden stiles til H.M. Kongen og sendes via Statsforvalteren i det fylket der kandidaten bor.

Vis mer


Publisert 09.10.2022

Kongens fortjenstmedalje til Helge Jostein Skjåk

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen under hausttakk i Skjåkhallen, lørdag 8. oktober.


Publisert 19.06.2022

Kongens fortjenstmedalje tildelt Roger Andreassen

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen under et arrangement på Mo gård i Moelv søndag 19. juni.


Publisert 11.06.2022

Kongens fortjenstmedalje tildelt Sigurd Hans Krekke

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen under en tilstelning i Sør-Fåvang Grendehus lørdag 11. juni.


Publisert 24.05.2022

Kongens fortjenstmedalje tildelt Mona Lie Thommessen

Medaljen ble delt ut av statsforvalter Knut Storberget under en tilstelning i Lillehammer mandag 23. mai.


Publisert 18.02.2022

Kongens fortjenstmedalje tildelt Egil Magne Kristiansen

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen under et arrangement i Stangehallen i Stange kommune fredag 18. februar.


Publisert 23.08.2021

Kongens fortjenstmedalje tildelt Trond Vidar Vedum

Medaljen ble delt ut av statsforvalter Knut Storberget på Bjørby gård i Stange kommune søndag 22. august.


Publisert 01.07.2021

Kongens fortjenstmedalje tildelt Jon Ødegård

Medaljen ble delt ut av velferdsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet Eli Blakstad på Kaupanger i Ringebu kommune søndag 27. juni.


Publisert 11.02.2021

Kongens fortjenstmedalje tildelt Rigmor Noer

Medaljen ble delt ut av statsforvalter Knut Storberget på Kongsvinger Festning torsdag 11. februar.


Publisert 14.08.2020

Kongens fortjenstmedalje tildelt Jon Faukstad

Medaljen ble delt ut av assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen i forbindelse med et arrangement på Jørundgaard i Sel fredag 14. august.


Publisert 14.04.2020

Sverre Halbakken, Elverum tildelt Kongens fortjenstmedalje pr. telefon

I disse tider må man improvisere og i dag delte fylkesmann Knut Storberget ut en Kongens fortjenstmedalje pr. telefon. Sverre Halbakken pakket ut medaljen da han fikk telefon fra fylkesmannen og de hadde en trivelig prat.