Kongens fortjenstmedalje tildelt Hanne Mette Lundberg

Foto av medalje

Medaljen ble delt ut av ass. statsforvalter Sigurd Tremoen i forbindelse med en tilstelning på Elgstua på Elverum, lørdag 28. oktober.

Publisert 29.10.2023

Her kan du lese Tremoen sin tale til Lundberg:

Jeg har kommet hit i dag, på vegne av HM Kongen, for å hedre deg for den uvurderlige, omfattende og langvarige innsatsen du har lagt ned i frivillig arbeid, i hovedsak for Norges Speiderforbund lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

I tiår etter tiår har du gjennom ditt virke vist et samfunnsengasjement og vært med på å berike livet til menneskene rundt deg. Du har betydd en forskjell – for mange mennesker – over mange år. Og i dag vil vi takke deg.


Jeg vil tro at din innsats er kjent for mange her, men jeg vil likevel gi dere et lite overblikk:

Hanne Mette startet som speider på 60-tallet og deltok på sin første troppsleir i 1966. Hun ble raskt patruljefører og hun har siden hatt svært mange forskjellige verv. Hun har brukt mye av sin – ja kanskje all sin fritid helger og ferier, til frivillig arbeid.

Hanne Mette har ytt en ekstraordinær innsats i Ringsaker Speidergruppe, både som leder og del av ledelsen, og har gjennom en årrekke vært primus motor for en rekke omfattende arrangementer. Jeg vil spesielt nevne at hun gjennom speidergruppa arrangerte og innlosjerte barn fra Tsjernobyl i 1986- 1987. Lundberg er fremdeles aktiv som speiderleder, og er en viktig bidragsyter i forbundet og hun har ukentlig ansvar for opplæring av barn og unge, inklusive helgeturer og leirer.

Hanne Mette Lundberg er en rollemodell med sitt lederskap, sine organisatoriske evner og for sin evne til å løfte barn og unge fram, og å gi de unge muligheter til utvikling og mestring. Hanne Mette Lundberg er beskjeden på egne vegne, og alltid opptatt av å løfte fram spesielt de som trenger det mest. Hun er et typisk ja-menneske, med et sterkt engasjement, og et stort hjerte for at barn og unge, skal ha et godt og inkluderende tilbud.

Hanne Mette har også vært primus motor i etableringen av Jølstad grendehus, og for kafeen som ble etablert. Denne kafeen er åpen mange lørdager i året og er et samlingspunkt i grenda. Både bakst, servering og fyringsved står hun og familien for, uten noen form for kompensasjon, og inntektene går i sin helhet til drift og vedlikehold. Hanne Mette Lundberg har lagt ned mye arbeid for blant annet å modernisere grendehuset. Dette nyter Ringsaker speidergruppe også godt av, da de får et gratis møtested.

Som dere vet – bedre enn meg – var ideen bak opprettelsen av speiderbevegelsen for mer enn et hundre år siden å utvikle barn og unge til å ta aktivt ansvar for eget liv og for samfunnet – til å finne mening og utvikle mestring. Den ideen og oppgaven er minst like aktuell i dag. Kanskje enda mer aktuell. Barn og unge trenger veivisere og læremestere.

Kjære Hanne Mette Lundberg: Du har utført særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid, og har utvist imponerende samfunnsengasjement og glede over å hjelpe andre. Du er et meget godt eksempel på hva vi som enkeltpersoner og bevegelse kan gjøre for andre og din innsats kan tjene til inspirasjon for oss alle.HM Kongen deler denne oppfatningen og har bestemt at du, Hanne Mette Lundberg, skal tildeles Kongens Fortjenstmedalje. Vi gratulerer!